Alignement de Business & Architechtuur

FONTE ZOOM:
Dans de Jaren 70 fr 80 van de vorige eeuw spraken nous plus automatisering. Dat was het tijdperk waarin massaal de micro-ordinateur en PC werd ingezet om ?? te ?? automatiseren. Automatiseren est volgens de Dikke van Dale: ?? au · à · MA · ti · se · s des ordinateurs -seerde, h geautomatiseerd 1) automatisch maken 2) overstappen op ?? Les ordinateurs op het, réunis als het Doel bedrijfsproces te versnellen en te verbeteren en daarmee concurrentievoordeel te behalen.

Introductie

Destijds kon daarmee het verschil Met de concurrente worden gemaakt, maar Tegenwoordig lukt dat al lang niet meer. En 2003 Nicholas Carr publiceerde zijn boek rencontré le titre de ?? il n ?? t ?? question waarin hij dat blootlegde IT Anno Nu geen concurrentievoordeel meer biedt. In het Begin van deze eeuw coursiers werd ook de vaker de uitdrukking ?? alignement d'affaires ?? gebruikt om aan te duiden dat IT toch vooral dix dienste diende te staan ​​van de bedrijfsprocessen. IT Levert aan services bedrijfsprocessen waarmee bedrijfsprocessen Beter, sneller en betrouwbaarder kunnen worden uitgevoerd. Het paradigma van service Oriëntatie acte eveneens zijn intrede aan het Begin van deze eeuw. Steeds vaker hoor gestionnaires de JE van bedrijven roepen dat de IT knellend en soms zelfs verstikkend Werkt en dat het nog ook te veel kosten rencontré meebrengt zich. Soortgelijk geluiden kan je ook vernemen als er gesproken wordt plus de it ?? ERS zelf, mourir dans kennelijk compagnon onvoldoende dans staat zijn te begrepen wat de nodigt d'affaires heeft. Bedrijfskundige Informatica est het vakgebied bij uitstek dat het zich bezighoudt rencontré zodanig laten aansluiten van de informatiesystemen op dat de bedrijfsprocessen Optimaal gewerkt kan worden. Optimaal werken est daarbij een vluchtige formulering omdat aan systemen van de ène op de andere dag weer andere eisen kunnen worden gesteld. Affaires est exigeant ?? ?? zoals IBM dat in een reclame slogan aan ons duidelijk heeft gemaakt en dat dat betekent daar informatique flexibel op dans le Zou moeten spelen.

l'alignement d'affaires

l'alignement d'affaires est een paradigma waarin tegemoet gekomen wordt aan de eisen van de bedrijfssituaties. Helaas wijzigen meurent eisen rencontré de markt mee en dat kan soms talon SNEL gaan. Kijk maar eens wat ?? réchauffement climatique ?? en de ?? kredietcrisis ?? de laatste jaren voor l'impact hebben gehad. Het zijn dat kan Gevolg de informatievoorziening, en op wat meer detailniveau ook de IT-infrastructuur, achterblijft en niet meer langer voldoet aan de eisen. Het meer flexibel kunnen inspelen op de eisen en wensen van de heeft d'affaires te maken met een goede samenhang van de onderdelen en, en structuur van de informatievoorziening. Het begrip architectuur komt hier om de Hoek kijken. Dat est ook hét Actuele thema van de laatste vijf jaar. Bedrijven en organisaties zijn bezig hun IT ?? te bouwen onder een architectuur ??, zoals dat zo mooi heet. l'alignement d'affaires est het Doel waar naar gestreefd wordt, architectuur est daarbij het ?? véhicule ?? des middel wat daarbij kan worden ingezet. l'alignement d'affaires est te realiseren remplies behulp van architectuur.

Architectuur

Het aantal definities van het woord architectuur zijn talrijk. Dans de Romeinse Oudheid onderscheidde Vitruve, de bouwmeester van Jules César, drie aspecten dans architectuur: ?? ??, ?? utilitas firmitas ??, ?? ?? venustas. De de la hiervan est:
  • ?? ?? Utilitas: de gebruiksaspecten de functionaliteit de doelmatigheid
  • ?? ?? Firmitas: de Duurzaamheid de sterkte, de constructie
  • ?? ?? Venustas: de bekoorlijkheid des het uiterlijk vertoon

Volgens de definitie van het gaat Encyclopædia Britannica om ?? ontwerp de bâtiments ??, maar ook meer dan dat, namelijk de visie. Niet alleen dus de functionaliteit en de constructie, maar ook de compagnon dans waar dit geheel een idee de visie tot uitdrukking wordt gebracht. Dit laatste passé dix dele dans le bekoorlijkheid het aspect ?? . De l'architecte dient dus een visie en zijn ontwerp te leggen en dat wat est ook in het Algemeen van de architecturen zo vaak wordt bewonderd. Benaderd vanuit de bouwkunde blijkt architectuur vooral een samenstel te zijn van de volgende onderdelen:
  • de samenhang de constructie de van de onderliggende componenten
  • de technische Eigenschappen van mourir Componenten, mourir de functionaliteiten bieden
  • De Stijl, zoals het de waarnemer beleefd

De l'architecte Pieter van der Ree stelt dat architectuur gaat plus artefacten, dat zijn mensgemaakte objecten. Voor de digitale architectuur stelt Rijsenbrij vervolgens dat:
Digitale architectuur kan worden beschouwd als de volgende evolutiestap in het denken plus architectuur: een nieuw complément op de fysieke architectuur, de architectuur van Steden, Bâtiments, landschappen en het interieur.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité