Batchbestanden!

FONTE ZOOM:
MS-DOS était lange tijd het standaard Système d'exploitation installé voor PC. Hoewel de latere versies meer en meer mogelijkheden bevatten, blijft het een 16-bit besturingssysteemz onder Ondersteuning voor Meerdere utilisateurs Télécharger de multitâche. Geavanceerder zijn Alhoewel de Systèmes d'exploitation Windows, steunen ze tot en a rencontré de Windows 98 coursiers nog op de vroegere MS-DOS. Je Kunt filière geschreven zijn voor de la dan ook meestal de programma MS_DOS, zonder problemen uitvoeren. Hieronder meer plus batchbestanen. MS-DOS heeft geen grafische l'interface zoals Windows. Om met het Système d'exploitation installé te interageren moet je commando de intikken aan de DOS invite. Komen uit een taal oude de Deze commando mourir alleen uit woorden en een aantal symbolen bestaat.

Een MS-DOS-commando bestaat uit een gereserveerd woord dat een specifieke betekenis heeft eventueel gevolgd één de la porte des paramètres de Meerdere. Het aantal de volgorde en de betekenis van de paramètres verschilt van commando commando tot.

Je kan deze taal en DUS zijn les coursiers nog de commandos gebruiken in het zogenaamde DOS venster van Windows. Je Kunt enerzijds de opdrachtprompt keizen bij het opstarten, maar ook kan je vnauit de grafische interface de Windows XP van een DOS venster oproepen en hiermee eventueel het volledige scherm vullen porte de toestencombinatie Alt + Entrée.

Om de opdrachtprompt op te starten Vanuit Windows XP ga je naar Démarrer -> Uitvoeren -> «cmd». Je krijgt dan een klein zwart kadertje met een beetje tekst waarnaast je kan typen. Hier est moeten la Komen de waar de commando.

Batchbestanden

Om veelvoorkomende prise filière gecombineerd worden de commando te automatiseren wordt vaak gebruik gemaakt van MS-DOS dans een batchbestand. Een batchbestand est la bevat de een tekstbestand dat enkel MS-DOS commando.

De extensie van dit bestand est «.bat». Het est herkend worden porte die een extensie de uitvoerbaar bestand en zal porte DOS. De opdrachten worden in de volgorde waarin ze in het bestand voorkomen uitgevoerd.

Een belangrijk voorbeeld hiervan, het bestand Autoexec.bat werd in de vorige versies van de Windows gebruikt om de opstartacties dans volgorde te laten afwerken.

Batchbestanden worden meestal rencontré het programma Modifier van DOS de Kladblok van de Windows geschreven. Als je ze met een professionele tekstverwerker schrijft, Dan moet je te het bestand als een bewaren de tekstbestand. Er bestaan ​​ook batch-éditeurs, mourir specifiek gemaakt zijn om te batchbestanden creëren.

Windows Scripting Host

Een script is een andere naam voor opdrachten-bestand, dus voor een série opdrachten filière automatisch kunnen worden uitgevoerd. Het wordt meer gebruikt voor filière bestanden geschreven zijn in een scripttaal: JavaScript, VBScript, ...

Grote Twee nadelen van Batchbestanden:
 • Die enkel gebruikt la worden Batchbestanden bestaan ​​uit de commando dans DOS.
 • Deze taal maakt geen gebruik van objecten mourir bestaan ​​dans de objectgeoriënteerde Systèmes d'exploitation, Windows XP Zoals

Daarom heeft produit de Microsoft een nieuw uitgebracht onder de naam Visual Basic Script-taal. Deze taal maakt gebruik van verschillende objecthiërarchieën mourir houden verband met het Système d'exploitation installé des Gebruikte de toepassing. Bovendien wordt hier gebruik gemaakt van instructies, commando de fr objecten uit de Visual Basic-taal.

MS-DOS-commando de Enkele de

Om een ​​lijst rencontré te la krijgen de alle DOS-commando mourir ondersteund worden typ je 'AIDE' in het Commando venster. Wil je meer uitleg plus een bepaald commando dan typ je 'HELP '. Dus als je bijvoorbeeld meer informatie wenst plus het commando 'DIR' dan typ je 'AIDE DIR ». Belangrijk om weten est ook wel dat hoofd- de kleine lettres bij geen MS-DOS Verschil maken!

Bewerkingen rencontré mappen en bestanden
 • A: C: D: Station A: C: D: des ... actief maken
 • MD de MKDIREen nieuwe carte aanmaken binnen de actieve carte.
 • CD Naar een bepaalde carte gaan en deze actief maken.
 • RD Om een ​​lege carte te verwijderen.
 • DIR De inhoud van carte de Tonen. Zonder paramètre wordt de inhuod van de actieve carte getoond.
 • Verwijderen DEL bestanden.
 • Kopieren COPYBestanden.
 • XCOPYBestanden en de ingesloten mappen remplies kopieren hun de inhoud. Het commando xcopy werkt sneller aangezien het met een tampon de werkt en niet bestand par bestand kopieert.
 • RENAMEBestanden een nieuwe naam geven waarbij eerst de oude naam en daarna de nieuwe naam vermeld wordt.
 • FORMAT A: De disquette dans Het Station A: formatteren.

Schermbesturingsopdrachten
 • Commandoregels ECHO OFFDe meurent volgen op "echo off" worden niet op het scherm getoond. De opdrachtregel OFF toont ook de ECHO OFF-opdracht zelf niet.
 • ECHO ONNDe DOS opdrachten filière volgen op "echo sur" worden wel getoond op het scherm.
 • ECHO De Tekst na "echo" wordt op het scherm afgedrukt.
 • PAUSEDe van het uitvoering batchbestand wordt onderbroken, de boodschap "Druk op een Toets om te gaan porte ..." wordt op het scherm getoond. Na het drukken toets van een de willekeurige wordt de uitvoering van het batchbestand vervolgd.
 • CLS Deze opdracht Wist het scherm.

Andere veel Gebruikte DOS-commando de
 • Remde instructie REM voor een Lijn in een batchbestand betekent dat deze Lijn als commentaar beschouwd wordt. De Lijn wordt niet uigevoerd.
 • DATEDe systeemdatum opvragen en eventueel wijzigen.
 • TIMEDe systeemtijd opvragen en eventueel instellen.
 • CHKDSKDit commando analyseert onder meer de inhoudstafel op de schijf en produceert op het een scherm gedetailleerd rapport au cours de l'état van de schijf.
 • PATHDe aangegeven mappen worden voor één één afgetast als het gevraagde uitvoerbare programma zich niet in de actieve carte bevindt.
 • DOSKEYDankzij instructies de deze est het mogelijk rencontré de pijltjestoetsen de vorige terug te roepen de commando. Hiermee kan je enorm veel Tijd besparen.
 • SETMet het commando SET kun je definieren omgevingsvariabelen.
 • Répertoire wordt la weergegeven de PROMPTDe. Vanaf DOS 6 wordt dit standaard al weergegeven op het scherm!
 • VERToont de versie van het dat Système d'exploitation installé gebruikt wordt.
 • TYPEOm de inhoud van een bestand te Tonen op het scherm.

Maken Gebruik paramètres de van
Bijna bij alle les paramètres de Kunnen de DOS-commandos Worden meegestuurd om supplémentaires creëren mogelijkheden de te.

Voorbeeld van een Batchbestand:
Dit batchbestand kopieert enkele vitale bestanden naar de la carte 'sauvegarde' op de C: / schijf!
de
md c: sauvegarde
cd c: sauvegarde
copy c:. démarrage * c: sauvegarde
copy c: c windowswin.ini: sauvegarde
copy c: c windowssystem.ini: sauvegarde
copy c: windowssystem32config * .sav c: sauvegarde
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité