Beginnerscursus ligne Access 2010

FONTE ZOOM:
Microsoft Office Access est la base de données de gestion een systeem filière opgebouwd est le modèle de een volgens rencontré Relaties. Accès is een persoonlijke base de données en wordt gebruikt om te façonnage et gegevens. Veel kleine bedrijven maken gebruik van Microsoft Access 2010. Deze cursus zal bestaan ​​uit twee diminuer en gaat cours de base van Access 2010.

Artikel indeling

  • Lien naar les 1: Tabellen maken en gegevens invoeren
  • Lien naar les deux: Relaties toevoegen

Les 1: een tabel maken rencontré Access 2010

Het eerste wat bij Microsoft Access van Belang est zijn de Tabellen. Dans les deze zal behandeld worden houe je een tabel opent, houe je te aan een gegevens tabel Kunt invoeren, wijzigen de verwijderen en houe en waar sleutels aan een tabel moeten worden toegevoegd.

Beginnen

Om te beginnen rencontré accès klik op je 'base de données lege ». Nu kom je in het beginscherm base de données van je. Om een ​​tabel te maken klik op je met de rechtermuisknop de Tabel1 en vervolgens op ontwerpweergave. Accès vraagt ​​nu om een ​​naam te geven voor de tabel. Deze kan op wapitis instant gewijzigd worden.

Voor de overzichtelijkheid en duidelijkheid zijn de volgende punten van belang.
  • Geef Duidelijke en betekenisvolle namen voor de datatabellen.
  • Vermijd spaties en speciale karakters, Maak dans Plaats daarvan gebruik van een hoofdletters de laag streepje.
  • Houd veldnamen zo carte mogelijk.
  • Geef Duidelijke en passende namen voor de veldnamen.

Maken Tabellen

In het voorbeeld zullen Tabellen worden voor een gemaakt voetbalclub. Als eerste tabelnaam wordt de gebruikt 'TblClub'. Onder veldnaam kun je nu verschillende Eigenschappen voor de Club maken. In het dat voorbeeld wordt behandeld gebruiken nous ClubNaam, DivisieNaam, Punten, Gespeelde_wedstrijden en Aanvoerder. Naast de veldnaam kun je het gegevenstype invullen. Dans dit voorbeeld zijn ClubNaam, DivisieNaam ?? tekst ?? en zijn punten en gespeelde Matchs de numeriek ?? ??. Vervolgens dienen er één de meerdere Sleutels toegewezen worden. De sleutel primaire est de veldnaam waarop automatisch gesorteerd wordt. Om meerdere l'orteil primaire de te wijzen houd je de CTRL-toets ingedrukt en klik op de je de rijkiezer van wapitis veld. Via het tabblad ?? ontwerp ?? kan de sleutel worden geselecteerd. Dans dit voorbeeld geven nous ClubNaam '' de primaire sleutel, omdat nous Daar sorteren Willen op.

Om geen foutmeldingen dans de Relaties te krijgen dienen de veldeigenschappen te worden gewijzigd. Over het Algemeen hoeven de veldeigenschappen niet te worden veranderd. Alleen bij de veldnaam waaraan de primaire sleutel est toegewezen. Bij deze veldnamen verander je ?? vereist ?? dans Ja en ?? Lengte nul toestaan ​​?? dans Nee.

Nu est de eerste tabel gemaakt. Op het tabblad de Sluit de tabel af en klik ?? maken ??. Via tabelontwerp kan een nieuwe tabel worden gemaakt. Elke Club heeft een natuurlijk formateur. Maken Deze nous dans de volgende tabel. Formateurs om te sorteren gebruiken nous TrainerID als veldnaam. Maken Hier nous de primaire sleutel van. Zo kan wapitis ID worden onderscheiden en gesorteerd. TrainerID kan als gegevenstype zowel tekst als numeriek zijn. Dans ons voorbeeld gebruiken nous Tekst. Zie voor de repos van de gegevens de afbeelding Hiernaast.

Probière nu nog enkele Tabellen toe te voegen. Dix eerste spelers club heeft een. Maak hier een van tabel en als GEEF veldnamen SpelerID, Voornaam, achternaam, Leeftijd en SpelerNummer. Sla de tabel als op TblSpeler en Maak een vervolgens tabel rencontré de divisies. Deze tabel kent veldnamen twee, namelijk DivisieNaam en Aantal_Clubs. Als laatste Ajouter votre je een tabel rencontré ?? Wedstrijden ?? orteil. Deze bestaat uit het WedstrijdID en Plaats_Wedstrijd. Einde van 1. les Zie de afbeelding Hiernaast voor het overzicht van alle volledige Tabellen.

Gegevens aan Tabellen toevoegen dans Access

Nadat je Tabellen hebt ingevoegd est het om mogelijk gegevens aan de Tabellen toe te voegen.

Gegevens dans Access toevoegen

Klik op een van de Tabellen mourir je hebt gemaakt en klik op ?? Ouvrir ??. Vul gegevens nu de Enkele dans. Doe dit ook bij de andere Tabellen. Voor het Relaties est belangrijk dat de gegevens van de verschillende Tabellen hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld als je in een tabel plus een voetbalclub hebt vermeld dat de club de Eredivisie speelt, je bij een bijvoorbeeld tabel ?? divisies VUL ?? ook Eredivisie.

Les deux: Relaties Toevoegen dans Access

Om requête ?? s de formulieren te maken waarin informatie uit verschillende Tabellen worden weergegeven, moet informatie uit de Tabellen worden samengevoegd. Dit kan worden gedaan Relaties de porte tussen de verschillende Tabellen te maken. Klik op het tabblad ?? bases de données voor Hulpmiddelen ??. Daar klik JE Relaties op. Ajouter votre vervolgens de Tabellen orteil Relaties waarin de JE aanmaken flétrissement.

Om duidelijk te maken houe de Relaties precies werken zullen enkele aannames gegeven worden. Voor deze aannames gebruiken nous bases de données voor voetbalclubs als voorbeeld.
Aanname 1: één speler kan bij slechts één Club voetballer spelen, maar heeft elke Club meerdere spelers contrat de onder staan.
Het is een eerste punt één-op-veel relatie van tabel ?? Voetbalclub ?? naar de Joueurs ??. De namen van een relatie dienen hetzelfde te zijn. Op de plaats van de veel ?? ?? - relatie dient een nieuwe veldnaam worden ingevoerd, omdat de naam van de primaire sleutel bij de 'één'-relatie, ClubNaam, niet bij de aanwezig est tabel' Joueurs '. Ajouter votre vervolgens de nieuwe gegevens orteil. Laissez ook op dat je juiste de clubnaam gebruikt. Ga vervolgens opnieuw naar Relaties en verbind ClubNaam bij de tabel ?? Clubs ?? rencontré ClubNaam bij de tabel ?? Joueurs ?? . Het est belangrijk la maakt de dat de altijd je rencontré minimaal een primaire sleutel. Vervolgens je een nieuw Devenez fan et recevez scherm. Zorg ervoor dat dans Ieder geval Referentiële Intégrité afdwingen est aangevinkt, Relaties zodat dans formulieren en Tabellen kunnen worden weergegeven.

Aanname 2: heeft een aanvoerder de één, die ook speler est.
Het is een tweede punt één-op-één relatie, omdat één speler slechts bij één Club speelt en Andersom: één Club heeft één aanvoerder. Dans de tabel ?? Joueurs ?? kan SpelerID gebruikt worden, omdat een aanvoerder ook een speler est. Bij de tabel ?? Clubs ?? dient een nieuwe veldnaam rencontré aanvoerder te worden gemaakt. Omdat dit een één-op-één relatie betreft, verander je bij de tabeleigenschappen indice 'Ja'. Ajouter votre vervolgens de nieuwe gegevens De orteil dans Clubs de tabel. Typ in het vak 'Aanvoerder' bij de tabel Van de les de aanvoerders de de SpelerID ?? 'Clubs de dans. Verbind vervolgens de twee punten aan elkaar. Een fusion krijgen dat er al een relatie de Djé bestaat. Klik op nee, je omdat twee Relaties tussen deze twee Tabellen flétrissement genereren. Nadat je te op 'maken' hebt gedrukt verschijnen er Tabellen twee remplies spelers. Dit is geen probleem.

Aanname 3: Een Voetbalclub kan Meerdere formateurs hebben, maar een formateur kan slechts voor één Club werken.
Punt nummer drie is een één-op-veel relatie. Dit Keer clubs bij een één en bij formateurs ?? veel ?? . Bij de tabel ?? formateurs ?? est de veldnaam van de primaire sleutel van ?? Clubs ?? al Aanwezig: Clubnaam. Hierdoor is het om deze directe mogelijk twee te linken naar elkaar.

Aanname 4: een voetbalclub hoort bij één divisie, maar elke divisie bestaat clubs uit de Meerdere.
Het volgende punt betreft de divisies. Opnieuw est het een één-op-veel relatie. Een divisie Heeft clubs de Meerdere en een voetbalclub hoort bij één divisie. De primaire sleutel 'divisienaam' dient te worden divisienaam verbonden rencontré dans de tabel ?? Clubs ??.

Aanname 5: een wedstrijd wordt porte meerdere spelers gespeeld, maar elke Joueur Joueur kan slechts één wedstrijd op een bepaald tijdstip spelen.
Verder est gegeven dat een als wedstrijd wordt porte gespeeld een speler, zal de base de données ook informatie geven plus het aantal gespeelde minuten en het aantal doelpunten van de speler. Verder genereert de base de données een speler Tijdens een wedstrijd een kaart heeft gekregen.
Een nieuwe tabel moet worden toegevoegd, omdat er informatie gegenereerd moet worden plus wedstrijdprestaties. Ajouter votre dans de tabel de veldnamen SpelerID, WedstrijdID, Aantal_Minuten_Gespeeld, Aantal_Doelpunten en Kaart orteil. Zie afbeelding
Vul de CORRECTE gegevens voor de tabel fr ga vervolgens Terug naar de Relaties. Klik rencontré De Rechter muisknop op het blauwe scherm van de Relaties. Vervolgens klik op je 'tabel weergeven' om de tabel ?? Wedstrijdprestaties ?? toe te voegen. De base de données genereert informatie plus verschillende wedstrijdprestaties van een speler. Maak daarom een ​​van relatie SpelerID naar SpelerID. Dit is een één-op-veel relatie. Daarnaast wordt een wedstrijd porte meerdere spelers gespeeld, maar kan elke speler slechts één wedstrijd op een bepaald tijdstip spelen. Deze wordt geregistreerd dans de tabel WedstrijdPrestatie. Daarom moet er een relatie Komen tussen WedstrijdID en WedstrijdID. Opnieuw est dit een één-op-veel relatie.

Nu ben je klaar met het maken van de Relaties. Als je zelf een eigen base de données maakt, est het goed belangrijk om na te denken plus de Relaties binnen deze base de données.
Einde van deze cursus. Het est nu mogelijk om bijvoorbeeld Formulieren, Query de, Rapporten en een tard Macro de Switchboard toe te voegen.

Als er vragen zijn het omtrent invoegen van het Tabellen de toevoegen van gegevens de Relaties, dan kun je reageren onder dit artikel.

Volgens het dat voorbeeld hierboven est gegeven zouden de Relaties er nu zo uit moeten zien:
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité