Computerpioniers: ABC, EDVAC dans ENIAC

FONTE ZOOM:
Ontwikkeling d'ordinateur moderne van Onze kent pioniers talon, talon wat wat beslissende Stappen. Dans dit Artikel aandacht voor gedenkwaardige, vroege, digitale dans elektronische ordinateurs dans bedenkers de hun: ABC, ENIAC, EDVAC, John Atanasoff, John von Neumann, John Mauchly dans John Eckert

Inleiding

Dans un jaren rond de Tweede Wereldoorlog kwam de ontwikkeling van de l'ordinateur moderne op gang. Met het werk van baanbrekend computerpioniers als Blaise Pascal, Gottfried Leibniz, Charles Babbage, Joseph Jaquard, Hermann Hollerith, Alan Turing dans Vele anderen, Kondén Nieuwe Pioniers op voortborduren de eerdere Ontdekkingen. De allereerste ordinateur digitale Zou zijn intrede gaan doen.

Abc

John Atanasoff, een van Amerikaan Bulgaarse afkomst, was een wiskundige, Tevens fysicus électricité-ingénieur. Een interessante Combinatie van kwaliteiten dans vaardigheden! Atanasoff bedacht houe een idéalement ordinateur er volgens ourlet uit Zou moeten zien. Natuurlijk Ging hij nÓg een stap Verder dan het bedenken: Samen rencontré Clifford Berry, zijn étudiant assistent latere, bracht hij het régime tot leven dans l'ordinateur de deze bouwde de Atanasoff dans un tussen de jaren 1939 en 1941. Depuis ordinateur werd naar henzelf d'Atanasoff-Berry genoemd informatique, ofwel: ABC. Het Zou allereerste Amerikaanse digitale ordinateur zijn.

ENIAC

Atanasoff était terecht trotte op zijn ABC. Op lezingen vertelde hij hij houe tot zijn Nieuwe Vinding été gekomen. Na een andere Lezing Liet hij wetenschappers la Aller voir dan ook zijn de Nieuwe. Een van deze wetenschappers était un fysicus John Mauchly. Deze Hoorde de ideeën van Atanasoff aan dans maakte Dankbaar gebruik van alle Nieuwe informatie. Hij de la daarop rencontré filière ordinateur eigen ideeën een dire bouwen, samen zijn collega rencontré John Eckert. Deze ordinateur, ENIAC mourir en 1943 gereed kwam werd porte poule als gepresenteerd de Eerste elektronische digitale ordinateur. Daar était Anatasoff uiteraard niet blij mee, veulent er veel était gebruik gemaakt van zijn ideeën. Omdat de patenten op ABC niet Helder genoeg geregeld waren, leken Mauchly dans Eckert hiermee weg te Komen. Pas en 1972, besliste een Amerikaanse rechter dat voor de ENIAC gebruik était gemaakt van ABC.

Konrad Zuse

Het était ondenkbaar in het van américaine 1943 dat baanbrekende technologische vindingen in het land van de vijand, nazi-Duitsland, werden gedaan. Toch was het de Duitser Konrad Zuse mourir nÓg voor het verschijnen van de ENIAC, en 1941, à l'ordinateur digitale een elektronische avait gemaakt, du Z3. Het Zou tot 1995 Düren, tot werd vastgesteld ce de Z3 inderdaad de Eerste ordinateur volwaardige était. La revendication van Mauchly dans Eckert, dat de ENIAC des allereerste elektronische digitale ordinateur Zou zijn, était Achteraf gezien Dus niet gerechtvaardigd.

John von Neumann

En 1933 Hongaarse John van Neumann als oorsprong werd van wiskundige aangesteld bij het Institute for Advanced Study à Princeton. Von Neumann a été een wetenschapper briljant, mourir à Bijdragen eu geleverd aan de quantummechanica in een van de meest briljante wiskundigen van de twintigste eeuw. De Eerste Amerikaanse rekenmachines brachten Von Neumann ertoe met een eigen ontwerp dire Komen. De «Von Neumann-architectuur ', zoals des princes dans dat ontwerp genoemd zouden Worden, était voor de Nieuwe rekenmachines zeer geschikt, maar ook voor de ordinateurs meurent nÓg développés par zouden Worden.

Von Neumann-architectuur

Base voor de Nieuwe architectuur mourir Von Neumann ontwierp était, dat ordinateurs voorzien moesten Worden van een aantal basiselementen:
  • Contrôle-eenheid
  • Processeur
  • Geheugen
  • Input- dans outputeenheid
Belangrijk dans l'élément Nieuw était, dat niet alleen des données in het geheugen werd opgeslagen, maar ook het programma. Dat betekende, dat de l'ordinateur op Grond van bepaalde entrée resultaten zijn eigen programma aan de Nieuwe omstandigheden Zou kunnen aanpassen. De veel flexibeler la kunnen de l'ordinateur Zou Worden. Het Vrije Toegankelijke geheugen werd porte ourlet aangeduid als Random Access Memory, terme een chevaux meurent NOG gebruikt wordt.

ECVAC dans UNIVAC

Nous Hebben à gezien, dat en 1943 Mauchly dans Eckert hun Eerste elektronische, ordinateur digitale, ENIAC, Hadden gebouwd base op van ABC van Atanasoff. Na de ontwikkeling van de ENIAC en 1943 kregen ze hulp van John van Neumann, dans jaar Twee bouwden plus tard, en 1945, de ECVAC, dans daarna des UNIVAC.

Omvang

Des ordinateurs, mourir elektronenbuizen schakelden rencontré, Hadden allemaal een grandement omvang. Elektronenbuizen zijn kwetsbaar en in een apparaat die er Vele honderden gebruikt moeten er ook regelmatig vervangen Worden. Het est miljoenen Keren la Sterker d'un moeilijk voor een te stellen dat Gemiddelde mobiele telefoon van est dan ABC, EDVAC d'ENIAC, ordinateurs meurent de ruimte van een des enkele Gemiddelde klaslokaal gebruikten. Vanaf de Tweede Wereldoorlog zouden de ontwikkelingen zich in een coursiers temps de hoger voltrekken. De computerrevolutie était begonnen!
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité