Computerpioniers: George Boole

FONTE ZOOM:
George Boole leverde rencontré zijn booleaanse logica een importantes Les Bouwsteen voor Onze Hedendaagse ordinateurs.

George Boole

En 1815 geboren werd te Lincoln George Boole, zoon van John Boole. De Jonge George kreeg aanvankelijk van zijn vader les. Aanvankelijk était hij vooral geïnteresseerd dans de klassieken. Dat veranderde op het instant toen hij à Lincoln stichtte een nieuwe scolaire. Deze école verhuisde en en 1849 werd Boole aangesteld als Hoogleraar wiskunde. Zijn de talent kwam volop tot ontwikkeling.

Publicaties

Boole publiceerde vanaf 1840 een Nombre d'articles sur wiskundige onderwerpen. Daarnaast schreef hij enkele systematische Verhandelingen:
  • Traité sur les équations différentielles 1859
  • Traité sur le calcul des différences finies 1860, een vervolg op het werk eerste.
Beide waren waardevolle Bijdragen aan de desbetreffende Takken van de wiskunde.

Logica

Boole Hield zich ook bezig met het symbolisch redeneren. Hij analyseerde de manier van redeneren en publiceerde en 1847 zijn bevindingen in een pamflet rencontré le titre de l'analyse mathématique de la logique. Hierin formuleerde hij een algèbre, die op logische Principes a été gebouwd. Deze Precies Bleek te kloppen voor de schakelingen du de latere ordinateurs. Boole bouwde op het werk Voort van Gottfried Wilhelm von Leibniz, en Ging uit van het tweetallig stelsel. In het tweetallig stelsel worden alleen De cijfers 0 en 1 gebruikt om te Getallen vormen. Achteraf vond Boole dat het werk nog te oppervlakkig était, te overhaast en nog rencontré teveel Fouten. Hij een schreef verder uitgewerkte versie waarin hij zijn logische systeem verder en uitgebreider uit de doeken zou doen: une enquête sur les lois de la pensée, qui sont fondées sur les théories mathématiques de la logique d'une Probalitities. Inderdaad, een lange erg le titre.

Logische verbindingen

Aan het tweetallig stelsel voegde Boole logische verbindingen orteil: FR, DE, NIET. . Porte uitspraken te combineren middels zo'n logische verbinding Kondén conclusies worden getrokken.
Voorbeeld:
Een voetbal est bolvormig.
FR
Bolvormige Voorwerpen zijn rond.
Conclusie: Een voetbal est rond.

Boole en ordinateurs

Het werk van Boole bleef bij het grote publiek onbekend. Die zich de alleen rencontré de logica hadden beziggehouden kenden zijn werk. Ongeveer zeventig jaar na het Overlijden van Boole, était Claude Shannon aanwezig bij een filosofiecollege, waar aandacht werd besteed aan logica, en aan het werk dus van Boole. Shannon begreep dat de Booleaanse algèbre belangrijk était voor de verdere ontwikkeling van Elektromagnetische systemen. Dit zou De base vormen van alle huidige ordinateurs digitale.

Schakelingen

Het Bleek dat de logische, Booleaanse precies wiskunde coller bij de schakelingen dans les ordinateurs. In het tweetallig stelsel, waarbij 1 de betekenis waar heeft, en 0 de betekenis niet-waar, Kondén elektronische Schakelaars als volg resultaten geven:
  • La porte een rencontré EN-functie laat een stroompje Een, als beide ingangen de waarde une hebben. Ofwel: als een via beide ingangen stroompje binnenkomt.
  • Een schakelaar met een DE-functie porte laat een stroompje, als één van beide ingangen de waarde une heeft. Ofwel: via één van beide ingangen komt stroompje binnen. De DE-functie geeft DHS ook een als stroompje op beide ingangen de waarde une staat, dus par beide kanten een stroompje binnenkomt.
  • Een rencontré niet-functie laat een porte stroompje les als een de beide ingangen de waarde 0 HEBBEN. Ofwel: via beide ingangen komt Geen stroompje binnen.
  • Toegevoegd est de XOR-functie. Deze geeft een stroompje als één van de ingangen de waarde une heeft, dus een stroompje Levert, en andere kant de niet en DUS de waarde 0 heeft.

In een tabel
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité