Serveur Microsoft Windows Deployment Services

FONTE ZOOM:
WDS est een Netwerk kit gebaseerde de installatie. Dit flétrissement zeggen dat een vanuit er een serveur programma draait waarbij een gebruiker die zich op een hetzelfde Netwerk bevindt de Windows installatie kan uitvoeren. De Hierbij zijn geen dus verder cd en dergelijke nodig. WDS wordt vooral toegepast dans Zakelijk gebruik omdat het om een ​​mogelijk est multidiffusion uit te voeren. Met een multidiffusion ordinateurs kunnen de Meerdere op het Netwerk voorzien worden van een Windows Installation.

Geschiedenis

Bij de introductie van Windows 2000 est de Remote Installation Kit geïntroduceerd. RIS composant optioneel werd als vrijgegeven en était gratis dans gebruik. RIS ondersteunde dans eerste instantie alleen De Windows 2000 waarbij de déploiement professionnel de Windows 2000 als versie serveur compatible avec les enige été remplies RIS. RIS kan gebruikt worden voor Schone installaties en mises à niveau.

WDS est een van verbeterde combinatie RIS en ADS en service pack porte werd de geïntroduceerd Microsoft bij de presse van serveur Windows 2003 en deux de Kit d'installation automatisée.

Wat doet WDS?

Een veel gesproken voordeel van WDS dix opzichte van bijvoorbeeld Norton Ghost est dat het om een ​​est mogelijk image dynamische te maken. Dit flétrissement zeggen dat via MDT en WDS voor een andere verschillende systemen DriverPack toegewezen kan worden en de par type ordinateur toegewezen kunnen worden dat er verschillende programma.

Binnen MDT is een optie om aan een logiciel de séquence de tâches toe te voegen. Om dit Beter te kunnen begrijpen zal ik hieronder même houe toelichten precies WDS Werkt.

Het begint bij het installeren Van De Outils op de serveur. Het volgende est nodig hiervoor:
 • Windows Server
 • Active Directory
 • DHCP
 • DNS
 • Connexion naam op de serveur
 • NTFS partitie
 • Télécharger en installeer WAIK
 • Télécharger en installeer MDT

Van de Deployment Workbench la ziet de Bij het u aan de kant lieur de structuur waarmee MDT werkt. Voor de déploiement est een part de déploiement vereist. Tijdens de installatie moet je hierbij een bepaalde carte aanmaken porte filière MDT gedeeld wordt, zodat Dèze Toegankelijk wordt voor utilisateurs Télécharger van het Netwerk, maar Vooral voor de van de démarrage Netwerk De clients. WDS maakt gebruikt van PXE. Dit is een et environs à moins de dos om een ​​Netwerk démarrage mogelijk te maken.

Zodra réseau een part gemaakt est ontstaat er een nieuwe structuur part à moins de de déploiement. dans afbeelding Onderstaande est deze structuur te zien. Zoals te zien est op deze afbeelding est het om mogelijk verschillende Systèmes d'exploitation, pilotes, en paquets logiciels de la installeren. Ook staat séquence de tâches dans deze lijst. Séquences de tâches zorgt ervoor dat een installatie geautomatiseerd kan worden. Dit wordt ook wel Lite Touch Installation de Zero Touch genoemd d'installation. L'installation tactile Lite is een installatie waarbij nog maar een enkele handelingen verricht hoeven worden, waarbij Zero Touch geheel automatisch gaat.

De séquence de tâches est opgebouwd volgens een ensemble XML die zich in de kit de installatie bevind. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden in het automatiseren van een installatie rencontré WDS.

Dit is een overzicht in vogelvlucht van de mogelijkheden rencontré WDS. U meer informatie möcht hierover hebben willen de eventueel gebruik willen maken van WDS dan Verwijs ik u porte naar de site de Microsoft. Hier wordt en détail uitgelegd houe u WDS installeert en configureert. U Kunt MDT 2010 hier downloaden
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité