Trolls Internet en lance-flammes

FONTE ZOOM:
De anonimiteit en vrijheid op internet nodigt Sommige mensen uit om en ligne-communautés ongestraft de sfeer te bederven, te provoceren, te en beledigen verbale Oorlogen te beginnen. Sommige Internet gemeenschappen ontlenen zelfs hun bestaan ​​aan een dergelijke vaste groep onruststokers: Flamers. Gevaarlijker est echter het verschijnsel 'Troll' DAT communauté een subtiel en opzettelijk probeert te ontwrichten. Lees houe je deze uitwassen herkent.

trolls Internet

Een Internet troll, forum-troll des messageboard-troll is een persoon filière uitzonderlijke, opvallende fr / de controversiele berichten plaatst rencontré de bedoeling anderen uit de tente te Lokken, deze opzettelijk te provoceren en ze vervolgens in een Flaming discussie mee te trekken. Les doorgaans de Deze discussies met een «troll», een verbale oorlog rencontré beschuldigingen en beledigingen. Kenmerkend voor een Internet troll is dat hij deelneemt forums op met een andere geheel bedoeling dan de doorsnee mensen die deze forums bezoeken. Daarbij komt que 'entier' persoon de Internet-troll de andere deelnemers wil laten geloven dat hij een est zonder verborgen ordre du jour. Daarom zal hij ook een berichten plaatsen filière serieuze inhoud hebben. Hij verraadt zich Echter porte zijn ruziezoekende AARD en zijn om Sterke behoefte gelijk te HEBBEN, tezamen remplies zijn dat hij herhaaldelijke Meldingen serieus est en bijvoorbeeld anderen 'alleen maar wil helpen'.

Provocerend gedrag
Zijn typisch gespeeld optreden est mourir van iemand mourir naar de waarheid 'zoekt'. Zodra hij mensen heeft geprovoceerd en ze het gevoel heeft gegeven dat zij dom zijn, daagt hij ze uit om juist ourlet te beledigen, zodat hij bij de modérateurs kan klagen dat hij wordt beledigd en een verzoek indient tot het bannen van zijn tegenstander. Hierbij deinst hij niet voor terug eindeloze discussies sur van een conseil de 'règles. Regels meurent porte slachtoffers de zijn zouden zijn overtreden. Soms speelt een troll een kortdurend Spel, maar het komt ook voor dat een Internet troll een strategie hanteert filière maanden de jaren Voorbereiding vergt, porte bijvoorbeeld het inbrengen 'handlangers Van, personnages meurent hij aan zijn kant heeft gekregen om niet over te komen als Iemand rencontré enkel vijanden. Een troll heeft de neiging om de zwakste schakel op een bijvoorbeeld discussieforum te vinden en deze tot geheim mikpunt te maken.

Tweedracht
Een Internet troll est expert in het een van de hergebruiken woorden van tegenstanders de zijn met de bedoeling deze tegen poule te gebruiken. Zodra de Internet-troll »betteraves» heeft en een des heeft la gevonden de meerdere, probeert hij een Breuk dans de groep te bewerkstelligen porte mensen uit te tegen elkaar spelen en tweedracht te zaaien. Vaak mislukt dit uiteindelijk, omdat De Stijl en de Toon van een andere de discussiegroep est dan mourir van de troll. Een troll gebruikt bepaalde argumenten van deze anderen en citeert met het Doel Onrust, onduidelijkheid en frustratie te zaaien. Hij zich keert hierbij nooit tegen de hele groep, maar wil juist bepaalde personen isoleren. Hij richt zich op enkele voornamelijk mensen, expres bedient de zich van Halve waarheden en leugens en verdraait de woorden van zijn opponenten. Leugens worden tevens dusdanig uitgekozen dat het wel slachtoffer haast moet reageren om de eigen reputatie te kunnen handhaven. Kenmerkend consiste en ce que la traîne op een moment gegeven juist zijn tegenstanders beschuldigt van traîne.

Negeren
Een pak je porte aan deze Internet troll conséquente te negeren. "Dont nourrir le troll" est de remedie, veulent als de troll geen responsab krijgt zal hij geen rol van betekenis kunnen spelen, aan de zijlijn blijven, en vroeg de Laat verdwijnen. Helaas wordt het niet Fenomeen traîne altijd herkend en dit betekent dat Sommige messageboards en communautés goedbedoelende mensen wegjaagt en weghoudt en dat communauté zo'n doel de van het verloren kan raken. Sommige trolls hebben meerdere écran namen dans gebruik mourir elkaar helpen en steunen. Porte zich op te aldus splitsen en personnages Meerdere Wil de troll zijn Virtuele macht uitbreiden en zijn dominantie verstevigen. Eenvoudige modérateur est niet genoeg veulent het verschijnsel 'traîne' vraagt ​​scherpte en een van de psychologisch inzicht leiders communauté een van.

flamers Internet

Een Internet incendiaire bevindt zich dans les communautés dezelfde Als de Internet-troll, dus overal waar entraînement interactif tussen mensen est. Een incendiaire plaatst destructieve berichten mourir rencontré opzet aanvallend en beledigend zijn en een van positie superioriteit afdwingen. Dit uit zich vaak dans de vorm van gescheld en gevloek. Een flamewar ontstaat instant op het dat op ingaan MENSEN de uitlokking en ze tegen-Aanvallen gaan plaatsen. Een puissance oorlog kan maanden duren de Pauzes rencontrés steeds weer opduiken. Flamers op forums en messageboards proberen zichzelf populair te maken porte vragen, verzoeken de berichten van anderen opzettelijk belachelijk te maken, af te en kraken rencontré de Grond gelijk te maken. Communautés op zijn Nieuwkomers soms een gewillig slachtoffer en worden uitgedaagd om hun waarde eerst maar eens te bewijzen. Veel modérateurs hebben een dagtaak aan het verwijderen van flamme berichten omdat de anonimiteit van Internet voor veel mensen kennelijk deuren opent om te schaamteloos beledigen.

avis de flamme
Soms denkt een incendiaire dat zijn waarheid de enig juiste est. Wie oneens est, krijgt de volle laag dans de vorm van vijandelijkheden en persoonlijke beledigingen. Journalisten en andere mensen die creeerend werk verrichten, hebben soms eveneens te maken deze rencontré vorm van flamboyante. Een artikel schrijven dat een gefrustreerde lezer kennelijk niet bevalt est dan bijvoorbeeld reden om De Schrijver en zijn hele oeuvre te 'diskwalificeren'. Dit noemen nous 'avis de flamme ». Het zijn opzettelijk kwetsende, botte, onbeschofte en persoonlijk gerichte teksten, bedoeld om de produkten van de café, de créateur de zelf te beledigen. Dans Sommige gevallen heeft de lance-flammes niet eens dans de gaten dat hij beledigend est en bedient hij zich volgens zijn visie enkel van non-constructieve teksten waarbij hij zich dans onschuld probeert te Wanen. Dit-flammes gedrag ontstaat vaak uit jaloezie, onmacht en een gelimiteerd denkpatroon.

Macht conseils op
Flamers Sommige Vallen hun directe de porte op schreeuwerige teksten getypt dans hoofdletters rencontré uitroeptekens de Vele de juist geen punctuatie, hun onvermogen om te spellen en om een ​​logische zin te formuleren. Ze vloeken en Tieren newssites op, blogs en planches, en dit lijkt hun werk Dagelijks. Les sites Op de Sommige Flaming een geaccepteerd verschijnsel en est het een jeu soort voor de vaste «clan», een groep bezoekers de regelmatige meurent de macht van een dergelijk bulletinboard dans handen heeft en elke nieuwkomer de bezoeker onregelmatige bestookt een rencontré stortvloed van onzin. Soms zijn het mensen die dans la vie réelle weinig hebben bereikt en zich daar gefrustreerd plus voelen, maar het soms betreft juist een persoon mourir dans werkelijkheid een keurig en Geslaagd leven leidt waarin anderen niets zouden vermoeden. Een persoon filière om wat voor reden dan ook, ligne de uithangt de beest. Het is het beste om de lance-flammes in alle gevallen te negeren.

Verweven Nauw

trolls Internet en flamers Internet zijn Nauw remplies elkaar verweven termen. Traîne est Feite een stiekeme pré-fase van flamboyante. Veel mensen kunnen wel een incendiaire rencontré herkennen Gemak, maar een troll niet, niet zelfs na Duidelijke tekenen dat er meer aan de main est dan wat 'meningsverschillen'. Bijna wapitis messageboard de chatkanaal kent een des Meerdere «trolls», Eigenlijk zoals net dans la vie réelle, waar wapitis bedrijf, Elke école, elke Club en elke straat wel iemand kent mourir uitblinkt dans gedrag negatief. Op het gaat het anonieme Internet echter nog veel verder omdat sociale controle moeilijker uitvoerbaar est.

Permanente interdiction

Soms liggen de trolls Internet eerst een Tijd op de Loer voordat ze toeslaan. Op den duur ontaardt dikwijls de pêche à la traîne dans les flammes en uiteindelijk in een permanente verbanning van de troll uit de gemeenschap waar dit gedrag zich voordeed. Voor mourir Tijd est dikwijls er al talon wat LEED geleden, zijn al talon wat mensen slachtoffer geweest van volkomen misplaatste messages, Gebrek aan goede en alerte modérateur naast emotionele uitbuiting porte de troll. Sommige communautés hebben een deel van aanzienlijk hun Vaste affiches verloren porte het tolereren van trolls en lance-flammes. In een enkel geval ontaardt traîne en flammes zelfs du harcèlement criminel.
Zie: Traquer, de Duivelse schaduw

Soorten Trolls

De persoonlijke aanvalstroll
Dit est de troll rencontré geheugen het van een olifant. Les gegevens Hij de plus jou, zet ze op zijn harde schijf en zal het tard tegen je gebruiken, soms remplies schaamtevolle resultaten. Hoe meer informatie hij plus je heeft, houe difficile hij zal toeslaan. De dag komt dat alle ouwe koeien uit de sloot worden gehaald, je en wordt verrast met een eindeloze Weetjes de Stroom plus jou, je waarvan de helft zelf al a été Vergeten. Deze gegevens niet worden enkel weergegeven, maar ook nog eens tot en détail geanalyseerd. Ja, noem het een Obsessie. Wees er letterlijk klaar mee!

De de troll
Ruziezoekers heb je overal, maar het op zitten Internet ze er dans veelvoud. Type de Dit troll est uit op tegenstellingen. Hij zijn om wil oneens het oneens zijn, en een vette Ruzie est zijn Vurige cerceau. Wat je zegt maakt niet uit veel, veulent hij zal houe dan ook de tegengestelde opinie innemen. Möchten anderen het met zijn ourlet eens, dan verändert hij nette zo van dur opinie tot een er weer meningsverschil ontstaat. Genieten doet dire nog het meest als het betreffende messageboard de chatroom ontaardt in een van escalaties chaos. Wil je echt winnen van dit monstre? Blijven Neutraal, meningloos DHS. Ourlet zal la overvallen de Omdat, zal hij langzaamaan verdwijnen. Oh wat een rouille.

De chocs troll
Dit de type Internet-troll gebruikt woorden rencontré de bedoeling te shockeren en woede bij anderen op te wekken. Zodra deze woede de choc wordt geuit voelt de troll zich Vainqueur. Deze woorden kunnen van alles omvatten: teksten Rare, seksueel Getinte teksten, teksten discriminerende, walgelijke teksten de ... VUL zelf maar à De Aandacht van de communauté gaat automatisch naar de schokkende woorden en discussies gaan van commencer.. Op moment dat, conseil als het De kluts est kwijtgeraakt, slaat de troll zijn tweede laitier en drijft hij een akelige perruque tussen utilisateurs Télécharger. De shocktroll bevindt zich vooral dans les forums / chatrooms voor Kinderen vrouwen de soms en zijn ze van het type de «hit and run».

De valse informatie troll
De valse informatie troll est er dol op om mensen verkeerd te informeren. Zie je bijvoorbeeld op Zulke Wikipedia waar ze artikelen editen tot een compleet onwaar verhaal. Ook worden er valse op artikelen messageboards Geplaatst om te zien houe mensen en val de Lopen. Vaak zijn dit soort artikelen dusdanig dans elkaar geknutseld dat het lijkt alsof het gaat om Wetenschappelijke resultaten. En houe meer onwaarheden houe liever! Dit is het dan Tevens pleziertje van de trolls en het geeft zijn ego stimulans een Fikse. Oh wat est le pouvoir toch prachtig?

De strategische troll
Deze troll heeft wat meer Tijd NODIG, van een paar jaren maanden tot. Een strategische troll zoekt het vertrouwen van andere leden voordat hij ze gaat kwellen. Hij zich op wurmt subtiele wijze in een gemeenschap, porte bijvoorbeeld iets voor de la communauté te doen zodat hij aanzien zal kunnen verwerven. Soms krijgt zo'n troll zoveel Aanhangers en ventilateurs dat hij d'état de van een krijgt leider. Zodra hij de macht dans handen heeft, kan hij iedereen nonsens verkopen zonder Kritiek. Möcht iemand het toch wagen de troll te bekritiseren, dan werpt zijn torenhoge Ego de getergde persoon op Geraffineerde wijze van het veld. En de Victorie est voor ourlet!

De de troll
Deze troll wandelt van rol naar rol. Heb je een medisch probleem? Hij est De arts! Wil je debatteren plus een Onderwerp? Hij est de politicus waarbij jij je thuisvoelt! Verheug je je op je vakantiereis? Hij est de piloot! De superheld kan alles maar een est meer dan een Cafe Du Coin Bedreiging en leden krijgen gauw genoeg van ourlet. Hoe hij een gemeenschap kan ontwrichten? Hij est als een ouwe grammofoonplaat, herhaalt zichzelf duizendmaal tot de leden uiteindelijk en zijn savoir-faire gaan geloven. Behalve mourir ène dan, en precies meurent est zijn doelwit.

Voetnoot: Bij reacties op dit artikel van het om même welk bovengenoemd karakter geldt de regel "Ne pas nourrir le troll" en zal er geen dienovereenkomstig reactie van infoteur volgen.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité