Tutoriaux Blender 4: Outils de modélisation

FONTE ZOOM:
Blender heeft een aantal ter la de Beschikking 'outils. Deze zijn om je nodig objet 3D vorm te geven. De mogelijkheden filière ze geven, zorgen ervoor dat je zowat alles kan maken. Het belangrijkste est niet het «outil» zich op, maar wel de kennis plus houe het te gebruiken. Dit vergt vooral ervaring. De zegswijze 'oefening Baart kunst "est wel degelijk van toepassing. Veel van de middelen mourir mélangeur je biedt zal je ook weinig gebruiken. Zijn om gewoon Sommige 3D rencontré te le werken 'NURBS de, anderen verkiezen vooral box-modélisation. Blender est gespecialiseerd vooral au box-en subdivisionmodeling. Outils de Die hier ter Sprake Komen zijn vooral deze meurent dans de laatste types twee gebruikt worden. Dit artikel is geen mélangeur ?? manuelle, maar een tutoriel. Ik zal dus enkel de meest Gebruikte outils bespreken.

Coupe

Het woord zegt het zelf. Deze objet je outil de splitst. Daarmee wordt niet bedoeld dat je van het objet de deux objecten maakt. Het zorgt voor een supplémentaire Lijn ?? rand ?? dans l'objet de het. Een duidelijk voorbeeld kan je vinden het tutoriels de Blender artikel 3: Principes toegepast.

Wanneer je de sneltoets ?? k ?? gebruikt, menu een verschijnt er rencontré verschillende mogelijkheden. Boucle Cut De ?? est ook Toegankelijk via Ctrl R ?? ??. Dit is ook de meest Gebruikte. Nous gebruiken boucle Cut het meest omdat nous en hoofdzakelijk 3D rencontré vierkante vlakken werken. Wanneer nous de andere opties gebruiken creëer je meestal driehoekige vlakken op de overige vlakken wanneer je bijvoorbeeld ?? Couteau exacte ?? gebruikt vlak op een in een kubus. De berekent logiciel base namelijk op van vlakken met het minst aantal punten en lijnen. Dit zijn driehoekige vlakken. Het Handige van "Couteau exacte" est uiteraard dat het je beginpunt en het eindpunt van waar je een extra "Edge" wil toevoegen Kunt bepalen.

Met "Knife" Maak je een avantage supplémentaire van het uitgaande Middelpunt van de lijnen mourir de nieuwe Lijn zal kruisen.

"Knife" gaat uit van "Couteau, a rencontré dit dat het verschil automatisch de nieuwe lijnen zal creëren vanuit het nieuwe aantal lijnen dat wil je maken. Wanneer je bijvoorbeeld 2 lijnen wil toevoegen, zal het de kruisende lijnen zodanig splitsen dat het oppervlak dans exacte 3 vlakken zoals de opsplitsen zal dans screenshot te zien est.

Extruder

Ook in het est dit artikel Blender tutoriels 3: Principes toegepast roseaux van toepassing geweest. Met deze outil trek als het JE Ware een nieuw vlak uit het vlak waaruit je vertrekt. In het artikel hierboven vermelde hebben nous zo de poten van de Tafel gemaakt. Om deze outil te activeren gebruiken nous toets de "e".
Om de richting te bepalen waren nous EEN "Extrusion" Toepassen, gebruiken nous na Toets de "e" x, y z om dans de respectievelijke richtingen te werken.
Een extrusion op kan meer dan alleen vlakken toegepast worden. Ook op een Bord JE kan een uitvoeren d'extrusion, je een nieuw waardoor vlak Maakt. Wanneer je op een punt een extrusion toepast het maakt dans Feite een nieuw botté de dégagement, De Lijn en tussen de twee punten. Je maakt rencontré andere woorden een nieuwe Lijn.

Saisir

Met "Grab" Grijpen nous objecten, des zijn onderdelen, om het en 3D de ruimte te verplaatsen. Willen nous een objet talon verplaatsen, Moeten nous en mode "Object" zijn. Verplaatsen nous een van de onderdelen objet van het, dan Moeten dans "Modifier le mode" zijn. "Grab" activeren nous avons rencontré de toets "g". Ook hier kunnen nous het verplaatsen tot één van de drie richtingen beperken. Daarvoor gebruiken nous eerst de "g", en vervolgens één van de drie Assen rencontré lettres de De gelijknamige op het toetsenbord, x, y z.
Nous kunnen het verplaatsen ook beperken tot twee richtingen dans plaats van een. Dit doen nous en Feite porte Een richting te blokkeren. Hiervoor drukken nous Eerst "g" en vervolgens "X". Hierdoor wordt het objet enkel dans de z en y richting verplaatst.

Rotation

Ook voor dit spreekt zich. Willen nous een objet façonnage et, Moeten nous het kunnen draaien, roteren. Dit doen nous porte de "r" toets te gebruiken. Net het zoals bij verplaatsen van objecten rencontré "Grab", gebruiken nous de x, y, z en dezelfde combinatietoetsen om het objet Langs Assen twee Te roteren laten.

Échelle

Door "s" dans te drukken kunnen objet que nous het veranderen van grootte. En mode objet vergroten nous, de nous verkleinen het op deze objet manier. En mode Edit kunnen nous enkel LIJNEN en vlakken van veranderen de Grootte. Punten punten blijven de namelijk. Het zijn enkel referentiepunten waartussen lijnen en vlakken ontstaan. Opnieuw worden de bovenstaande toetsencombinaties gebruikt om de richting van het schalen te bepalen.

Vlakken en lijnen maken

Om vlakken en lijnen te maken zijn nog andere middelen dan "Extrusion" en "Couper". Nous kunnen namelijk een Lijn maken tussen twee punten porte ze rencontré elkaar te verbinden. Dit doen nous avons rencontré "f" de de. Een vlak maken doen nous op dezelfde manier. Nous Hebben dix Minste 3 punten nodig. Selecteer drie porte punten ze rencontré De Rechter muisknop aan te klikken en Druk "f". Nous Kunnen dit ook doen rencontré vier punten. Met vijf punten lukt het niet. Vraagt ​​Blender dan naar een automatisch manier om toch vlakken te maken. Dit gebeurt dan doordat de logiciels zelf een driehoek en een vierkant zal maken.
En vlak dat uit meer dan bestaat 4 Pünten porte wordt pour développeurs de 3D "Ngon" genoemd.
Wanneer je lijnen twee selecteert, je en drukt op "f"

Fusionner

Wanneer nous aan het modelen zijn, ontdekken nous Vaak dat nous bepaalde Pünten meilleure zouden samenvoegen, zonder er een Lijn tussen te hebben. Dat Doen nous avons rencontré "Fusionner". Via deze methode, Smelten nous Twee Pünten tot één punt samen. Het est echter niet beperkt tot punten. Wanneer nous «fusionner» toepassen op lijnen, worden de vier punten waaruit de twee lijnen bestaan, samengesmolten tot une punt. Hetzelfde geldt voor vlakken. Vergeet niet dat rencontré "Fusionner" je dus altijd naar une plate samensmelt. Deze outil gebruik je porte de punten, lijnen de vlakken te selecteren en vervolgens "w" te klikken. Uit het dat menu vervolgens verschijnt, Kies je uiteraard "Fusionner".

Subdiviser

Vaak komt het dat voor een nous objet gemaakt hebben, maar dat nous er toch niet tevreden plus zijn het niet omdat détail genoeg bevat de omdat het er te hoekig uitziet. Met de hierboven vernoemde outils kunnen nous dan uiteraard al talon wat aanpassingen maken, outils maar de deze werken vooral op gerichte plaatsen objet van je. Wanneer je bijvoorbeeld een tafel maakt, kan De wonderen coupe-outils verrichten op de poten, des op het tafelblad. Wanneer je echter je gehele objet en détail de groter wil zien, dan Komt "Subdiviser" talon goed van pas. Deze outil est zoals Fusionner, Toegankelijk via de "w" toets, waarna je "Subdiviser" kiest. Zoals je zal zien, zijn er verschillende "Subdiviser" mogelijkheden. Laat je vooral porte niet deze beperken tutoriel en probière ze uit. Doet wat het zegt "Subdivide Multi". Je kan het dat het aantal keer onderverdeelt bepalen. "Subdivide Fractal" als een werkt soort "de subdivision aléatoire", waarbij het gebruik maakt van fractalen. "Subdivide Smooth" probeert je objet "lisse" le maken, waarbij bedoeld wordt dat de hoeken afgerond worden.

Set Smooth / solide

Deze mogelijkheid est l'outil de een niet echt, eerder een van de aanpassing vorm zonder dat er punten, lijnen de vlakken veranderd worden. Set Smooth zorgt er namelijk voor dat de randen zacht aflopen, terwijl solide ensemble juist het omgekeerde doet. Het eerste est vooral goed voor organische vormen, zoals een bijvoorbeeld gezicht. Réglez wordt solide dan weer gebruikt voor vormen mourir echt scherpe hoeken hebben. Deze optie est Toegankelijk porte op de "w" toets te drukken, en vervolgens "Set Smooth" te kiezen, des wanneer je het terug naar scherpe randen wil veranderen, "solide ensemble". Ook in het "Boutons" scherm vind je "Set Smooth" en "solide ensemble" terug. Bij nieuwe staat objecten deze instelling automatisch op "Solid".

Remove Doubles

Het belang van deze outil wordt vaak onderschat. Wanneer je aan het werk ben, je vergeet soms dat je een "Extrusion" toegepast hebt, de je het een gedaan "Loop Cut", je waarbij par ongeluk de nieuwe lijnen hebt laten gelijk lopen met een van de bestaande randen. Wanneer je het uiteindelijke resultaat dan wil renderen, je Devenez fan et recevez dan onverwachte resultaten. Dit komt doordat twee des objets het meer punten van plaats op de dezelfde en 3D de ruimte staan. Logiciel de probeert dan vlakken te renderen die er in het niet scherm 3D zijn, wat tot slechte resultaten kan Leiden. Om er zeker van te zijn geen dat je dubbele punten hebt, verwijder je deze rencontré "Remove Doubles". Dit doe je porte op de "w" te drukken, en vervolgens "Remove Doubles" te menu uit het kiezen.

Fente

Deze lijst rencontré outils est, Zoals roseaux vermeld, helemaal niet volledig. Toch est het belangrijk vooral deze grondig te leren gebruiken. Deze middelen laten je toe te Experimenten en het programma te leren kennen. Outils De zijn om de middelen goed te kunnen werken, het inzicht en 3D komt alleen porte ervaring op te doen. Je kan het vergelijken rencontré schrijven. Het est niet de tekstverwerker meurent van Belang est om een ​​goed verhaal te schrijven. Het is het inzicht dans taal en communicatie. Vlot werken met een tekstverwerker laat je echter orteil je te volledig concentreren op het verhaal. Wanneer outils de deze je leert zal je eerst wat moeite hebben, maar blijf oefenen tot het automatismen worden. Zover Eenmaal, kan je wat je en hebt gedachten, uitvoeren dans Blender en er effectief bevredigende resultaten mee verkrijgen.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité