Wat est le Cloud Computing?

FONTE ZOOM:
Cloud Computing est een nieuw relatief Fenomeen. Bij het Cloud Computing est mogelijk bepaalde diensten af ​​te nemen en gebruik te maken van matériel, les logiciels et Applications meurent niet op uw eigen staan ​​ordinateur. Dit kan bijvoorbeeld sterk dans de kosten schelen. Ook het est makkelijk om te beveiligen données en kunt u vanaf verschillende plaatsen werken. Lees er alles plus dans artikel dit. Cloud Computing est een nieuw relatief Fenomeen dat sterk dans opkomst est. Er zijn precies meerdere definities van wat cloud computing est. De meest Gebruikte definitie est afkomstig van het consulantbureau Accenture. Deze geeft als definitie dat de Cloud Computing de dynamische la invulling est van IT-mogelijkheden van een Derden plus Netwerk ??. Het est modèle en een geen technologie. Bij een modèle Computing worden alle netwerken, applicaties en serveurs meurent in een datanetwerk zitten ter Beschikking gesteld aan IT-Afdelingen en de utilisateurs Télécharger op het internet.

Voordelen van Cloud Computing

Logiciel de wordt Bij Cloud Computing, le matériel en gegevens via het internet beschikbaar gesteld aan de gebruiker. Die gebruikt op zijn eigen ordinateur iemand de Doorgaans staan ​​de programma ??. Dit betekent wel dat dit veel meer werk Kost omdat ordinateur elke op bepaalde programma ?? s geïnstalleerd moeten worden. Moet logiciel bijvoorbeeld ook le weer Voor de betaald part registratiegeld worden. Ook kan het er toe leiden DAT ordinateurs vol Komen te staan ​​rencontré de programma ?? s en logiciels die niet worden bijna gebruikt. Tegelijkertijd nemen deze programma ?? s wel veel ruimte dans beslag en kosten daardoor ook geld.
Een ander voordeel est dat u vanaf verschillende plaatsen Kunt inloggen om aan het werk te gaan. U Kunt dus ook thuis bijvoorbeeld inloggen, omdat u niet meer afhankelijk plié van een bepaalde ordinateur. Ook est de beveiliging Beter te regelen /

Wat est le Cloud Computing?

Het voordeel van Cloud Computing est dat de gebruiker bijvoorbeeld veel makkelijker toegang hebben tot programma filière ze niet talon veel gebruiken s ??. Ook hoeven ze de Gebruikte ciels en matériel niet te kopen. Daardoor est het gebruik Goedkoper. Een mogelijkheid est bijvoorbeeld wel om het te huren. Om mourir manier Earn Bedrijven als Microsoft coursiers er nog goed aan. Dienstverlening die op het principe van Cloud Computing est gebaseerd kan via de webbrowser worden benaderd. De gebruiker betaald dan voor de opslag en het gebruik van de Daar gebruik van wordt gemaakt naargelang applicaties en ordinateurs. Verschillende diensten mourir Tegenwoordig worden aangeboden zijn bijvoorbeeld Amazon CloudWatch, UniServer UniStructure, Windows Azure en GoGrid. Een nadeel est wel dat u afhankelijk plié van de verbinding. Als de infrastructuur niet goed talon est, bijvoorbeeld als een u slechte internetverbinding heeft, dan gaat het ontvangen van de diensten ook een stuk trager.

Geschiedenis van Cloud Computing

Terme de Cloud Computing Verwijst naar het niet meer Fenomeen dat precies bekend est houe de informatie naar de gebruiker komt. Het gaat niet langer om de vastliggende verbindingswegen, maar het gaat juist plus de infrastructuur. Cloud Computing kwam rond het jaar 2000 op sterk. Van de Google en Verschillende Yahoo! Werden omgebouwd tot bedrijfstoepassingen. Amazon Ging vanaf het jaar 2005 webdiensten aanbieden, terwijl bedrijven als Google en IBM samen rencontrés verschillende Universiteiten studenten begonnen te trainen. Een importantes Les voorwaarde voor het Succes van Cloud Computing est dat het Tegenwoordig mogelijk est om de serveromgeving te virtualiseren. Er zijn grofweg drie importantes Les Cloud Computing-systemen, Plate-forme de namelijk as a Service, Infrastructure as a Service en Software as a Service. Bij deze systemen heeft u rencontré SaaS de Minste vrijheid en IaaS rencontré juist de meeste vrijheid.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité