Amos 'n Andy et le débat sur l'intégration raciale américaine

FONTE ZOOM:
De AMOS ?? N ANDY spectacle est een jarenlang RadioShow geweest, maar ook op verscheen uiteindelijk televisie en werd tard voortgezet als bande dessinée. Hier volgt een Beknopte Samenvatting van het artikel van Thomas Cripps. De de la Bevolking est zo tot eind jaren veertig genegeerd porte altijd de verschillende mediavormen. CBS doet hier nog een uiteindelijk schepje bovenop porte het radioprogramma AMOS ?? N ANDY te gaan produceren voor de televisie. Heeft altijd misbruik gemaakt van de positie la fourgonnette de Dit Minderheden. De misrepresentatie van de zwarte gemeenschap leidde ertoe dat er hevige protesten ontstonden, onder leiding van de NAACP. Deze organisatie streed onder andere voor de Belangen van Zwarten dans de mediawereld. Zij wilden het stereotiepe beeld van de zwarte gemeenschap veranderen en omvormen naar een realistischer, meer positief beeld. Het beeld tekende De Zwarte voornamelijk af als onwetend, schreeuwend, vechtend en herrieschoppend. De NAACP avait eerder al een aantal successen behaald dans de filmwereld, waarin zwarte coursiers Acteurs vaker rollen aangeboden kregen.

AMOS ?? N ANDY heeft zijn dans jarenlange bestaan ​​nooit op de radio zoveel Kritiek gekregen als toen régime des hommes de van het était om te Zetten naar de televisie. Maar dans werkelijkheid waren de partijen verdeeld, nous zoals tard ook zullen žien.

Van de la bourgeoisie de zwarte De was een importantes Les Verklaring voor de Kritiek op de spectacle. Deze bourgeoisie wilde zich steeds meer macht aanmeten en op gelijke hoogte Komen te staan ​​rencontré de blanke Amerikanen. De komst van de spectacle werd dan ook een als Bedreiging gezien voor de roseaux behaalde Successen en hommes était vooral Bang voor een terugval. De Zwarte gemeenschap Ging namelijk coursiers meer van zich spreken, ook in de mediawereld.

Dans vergelijking rencontré de situatie van voor de Tweede Wereldoorlog, waren Zwarten nagenoeg afwezig. Zij kregen slechts enkele kleine rolletjes dans les sitcoms, meurent dan ook uit weer stereotiepen bestonden, zoals bijvoorbeeld de onderdanige huishoudster. Maar de oorlog zorgde voor een veranderende kijk op de maatschappij. De Zwarte journalisten profiteerden hier natuurlijk Optimaal porte de la camionnette en te spelen op het gegeven dat er ook in Amerika zelf een strijd gaande était, namelijk de strijd tegen het racisme. Het Gevolg était dat er een geleidelijke toename ontstond in programma ?? s waarin Zwarten en het probleem van het meer racisme centraal kwamen te staan.

Plus tard identificeerde hommes een enorme markt van potentiële zwarte consumenten, een doelgroep mourir tot dan orteil eigenlijk ?? Onzichtbaar ?? a été geweest. Hommes de portes kreeg dat er zo ?? n 15 miljoen consumenten waren die veel geld zouden kunnen gaan opleveren. Ook een hierdoor ontstond er toename dans, waarin Zwarten Stonden centraal het programma aantal ??. Televisie werd dus een belangrijk politiek middel voor Zwarten, omdat het nog niet gedomineerd werd door de Blanken. Tot mourir Tijd Heeft hommes altijd geworsteld rencontré het verbeteren en perfectioneren van de technische mogelijkheden van televisie.

De komst van AMOS ?? N ANDY verbaasde veel vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschappen, vooral omdat de calendrier niet goed était. Les hommes net nu zoveel succès bereikte kwam hommes se sont rencontrés een spectacle die dat succès dirigent weer de kop kon indrukken. Hommes besefte dans eerste instantie niet dat De groeiende vertegenwoordiging van Zwarten du de televisiewereld ook een andere leidde tot Opbouw van AMOS ?? N ANDY dan hommes dat gewend était vanuit de radioperiode. Dit leidde uiteindelijk dan ook een tot confrontatie tussen CBS en de NAACP.

Natuurlijk zag de NAACP wel en dat er twee kanten aan de zaak zaten. Allereerst dergelijke leverden montre werk voor op zwarte artiesten, iets waar Zij al mourir jaren voor hebben gestreden. Maar anderzijds hommes wilde niet dat deze artiesten gebruikt werden in een spectacle mourir de zwarte gemeenschap altijd belachelijk heeft gemaakt. De décideurs van de televisieversie namen echter tal van Zwarten dans Dienst, waaronder Acteurs zwarte, maar ook Mensen die zich als een adviseurs de soort remplies de rassenkwestie moesten bezighouden. Het hiervan était dat het personnage Kingfish dans le spectacle coursiers nog de stereotiepe et caractéristiques vertoonde, maar dat dit er juist voor zorgde DAT hommes Amos en Andy als meer dan menselijk Ging beschouwen dans de radioversie het geval était. Dit sterkte contraste zorgt dus eigenlijk voor een van het verkleining verschil tussen vierge en zwart. De décideurs Liepen hierdoor veel minder risico.

Natuurlijk est er altijd Kritiek, dit is niet te vermijden. Je kan nooit iedereen tevreden stellen. Immers Het de lijkt onmogelijk om een ​​zonder Kritiek spectacle te produceren waarin Zwarten centraal staan, meurent voor iedereen bestemd est. Vandaar dat velen vonden dat een de NAACP verloren strijd streed. Nagenoeg iedere krant koos een neutrale positie, om beide kampen tevreden te stellen. De positie van de NAACP poireaux coursiers meer te verzwakken. Ook wel de ACTEURS waren het daar plus eens. Daarnaast était les hommes OOK verbaasd plus de inflexibiliteit van de organisatie. Het werd nooit echt duidelijk Waar hommes voor streed. Waarschijnlijk voor een van de volledige integratie zwarte gemeenschap dans de Amerikaanse maatschappij. Dit was het immers Doel geweest van alle sitcoms; uitbeelden het een van Amerika als zichzelf corrigerend systeem, waarin alle elementen, zoals nous mourons nu uit sitcoms kunnen filteren, aanwezig waren. Een Uitgebreide Familie, die aan het problemen einde van een aflevering worden opgelost en een Scheiding tussen de Oudere en de Jongere generatie.

Maar uit AMOS ?? N ANDY blijkt dat de NAACP op Sommige punten wel gelijk avait, Zoals bij de accenten waarmee De Zwarte Acteurs voortdurend spraken. Maar daarentegen spraken De chez: Acteurs wel een remplies ?? normaal ?? accent. Er werd dus voortdurend gezocht naar manieren om de stereotiepen te relativeren. De schrijvers en de setontwerpers zorgden er allen voor dat de stereotiepe beelden, mourir nous vanuit vroegere werken kenden, niet te opzichtig aanwezig waren. Er werd dus geen misbruik gemaakt van Zwarten. Minder goed la bruikbaar de Hierdoor werd de Kritiek van de NAACP. Uiteindelijk werden de punten van de organisatie zelfs porte andere groepen gebruikt voor totaal andere doeleinden. De druk van de NAACP werd dus minder en uiteindelijk gaven zij de strijd ook op. Velen Sciage de AMOS ?? N ANDY montrer Immers als een soort ouverture waarin talentvolle artiesten, zonder enige vorm van rassenonderscheid, aan het werk Kondén. De spectacle était dan ook, zelfs onder de zwarte Bevolking, erg populair. Hommes zag televisie dan ook als het instrument de belangrijkste om Vooruitgang voor minderheden te verwezenlijken.

Uiteindelijk werd le spectacle stopgezet, omdat de belangrijkste commanditaire zich rencontré andere projecten Ging bezighouden, dans tegenstelling tot wat straks er en ons fragment wordt gezegd. Desondanks werd le spectacle nog jarenlang herhaald en bleef Uitermate Succesvol.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité