Centre de responsabilité - Verantwoordelijkheidscentra

FONTE ZOOM:
Organisaties zijn en op diversifiée centra te delen. Dans dit artikel informatie plus de organisatie als centre de responsabilité. Met een van Splitsing kosten en opbrengsten centra en meer informatie plus de problemen filière R & D geven.

centre de responsabilité

centre de responsabilité: een organisatie mourir geleid porte wordt gestionnaire de een filière est verantwoordelijk voor de activiteiten. Elke organisatie est de som van de verantwoordelijkheidscentra, als wapitis van de centra hun Doel bereikt, zal het Doel van de organisatie ook bereikt worden.

Verantwoordelijkheidscentra: ontvangen entrées en transformeren deze entrées naar sorties
Revenu: Alle opbrengsten mourir verdient worden sorties de porte op de markt te verkopen

Relatie entrée tussen en sortie: gestion de het est verantwoordelijk voor de Optimale relatie tussen entrée en sortie. entrée Een niet altijd relateren te directs est sortie aan een. Le coût est de waarde dans geld van de entrées bij een verantwoordelijkheidscentra filière gebruikt zijn

Critères Twee meurent de beoordeeld resultaten van een de verantwoordelijkheidscentra:
 • Efficacité: de l'entrée de verhouding tussen en sortie; meer efficiëntie als er: minder entrées zijn voor dezelfde sorties en als er maar zijn gelijke entrées sorties meer
 • Effectiviteit: est de verhouding tussen de sortie en het Doel
Elk verantwoordelijkheidscentra moet beide critères nastreven.

Typen responsibiliy centra

Responsabilité de la centra Vier:
 1. centre de revenu: wordt de sortie dans Gemeten de Termen Financiële, maar er geen est relatie tussen entrée en sortie. Beheersing van de opbrengsten est belangrijk. Ze hebben een meestal Marketing / verkoop functie en maken zelf niet de verkoopprijzen.
 2. centre de dépenses: entrée wordt financièrement Gemeten, maar zijn de sortie fysiek. Er zijn twee soorten kostencentra; coûts d'ingénierie en coûts discrétionnaires
 3. centre de profit: entrée en production worden financièrement Gemeten.
 4. Centre d'investissement: relatie tussen lucratif en wordt d'investissement Gemeten.

La préparation du budget: Les gestionnaires de maken budgetten voor centres de dépenses discrétionnaires mourir centres de expensse ingénierie verschillen rencontrés; bij centres de dépenses het werk de wat de gedaan de wordt discrétionnaires est onder te verdelen dans twee categorien: continueren en speciaal

Budgetten

De planningsfunctie voor centres de dépenses discrétionnaires de Manieren twee op:
 • Budgétisation incrémentale; voortschrijdende budgetten als het rencontrés uitgangspunt huidige matrice budgétaire wordt aangepast naar inflatie, wijzigingen verwachte, etc.
 • Révision base zéro; grondige analyser van wapitis verantwoordelijkheidscentra, le budget de wapitis zodat eens dans De Vijf jaar wordt aangepast, uitgangspunt est de gekozen strategie.

la variabilité des coûts: Bij CEE veranderen de kosten porte verschuivingen dans de productieomvang. Bij décembre veranderen porte kosten fluctuaties korte-termijn.
Type de contrôle financier: DEC deze controle est gericht vooral op de planningsfase, daarna pas de kosten
Mesure de la performance: Bij CEE; de l'efficacité en bij décembre; niet om de l'efficacité van de gestionnaire te bepalen. Het est juist Beter om het op precies budgétaire te maken.

Administratieve- et stafcentra: Administratieve afdeling en als groeps- en BUmanagers mourir verantwoordelijk zijn voor hun stafeenheden en stafcentra verlenen services aan de andere verantwoordelijkheidcentra

Problemen bij de controle van deze uitgaven:
 1. La sortie est niet des bijna niet te meten.
 2. Gebrek objectif aan congruence tussen stafafdelingen en de andere Afdelingen

Opstellen budgetten voor administratieve de stafafdelingen onder te verdelen dans:
 • Standaardkosten, de noodzakelijke kosten
 • Variabele kosten, Met beschrijving en bestemming van deze kosten
 • Verhogingen

Centra R & D

Recherche en centres de Développement et moeilijkheden dans de Contrôle:
 • Moeilijk om de relatie tussen entrées en resultaat vaste te stellen
 • Tekort objectif aan congruence: personeel zien niet het hele plaatje van de de onderneming, maar alleen hun afdeling R & D; zelfde als bij de administratieve centra

Ontwikkelingen bij R & D hebben karakterestieken twee:
 1. Ze zijn niet gepland
 2. Groot tijdvlak tussen commencer van het onderzoek en het nieuwe produit op de markt brengen
 3. Het R & D programma bestaat daardoor uit een aantal projecten en eventueel een bedrag voor niet ingeplande werkzaamheden
 4. Er est geen Wetenschappelijke manier om de Optimale hoogte van een budget de R & D vaste te stellen

Prestatiemeting R & D afdeling:
 • Uitgaven t.o.v. Budget het
 • Kosten t.o.v. wat est gebudgetteerd
Vooruitgangsrapportages zijn de base la gestion het om voor de effectiviteit projet een van te kunnen de bepalen.

centres de commercialisation; heeft twee type de activiteiten de verschillende:
 • Afin de remplissage: deze gebeuren nadat de l'ordre est Afgesloten en bevatten het uitvoeren van de commande, de goederen brengen van de organisatie naar de uiteindelijke klant. Prestatiemeting standaardkosten.
 • Afin d'obtenir: deze gebeuren voordat de commande est Afgesloten en zijn het verwerven van de l'ordre: les activités de marketing véritables. Prestatiemeting est het halen van de verkoopdoelen, niet zozeer de kosten
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité