Certificate in Advanced English

FONTE ZOOM:
Overzicht voor studenten filière Certificat een Een in Advanced English de Cambridge Examen willen behalen. Certificaat voor een stageplek Een, een baan in het buitenland en voor eigen kennis.

Doel

Het Certificate in Advanced English est porte dat een diplôme de l'Université de Cambridge ESOL Examinations est bedacht.
Wereldwijd op worden verschillende Momenten in het jaar de Examens afgenomen. Dit gebeurt ook in Nederland. Deze worden vervolgens ook à Cambridge nagekeken en beoordeeld. Omdat de Cambridge Examens wereldwijd bekend zijn voor est het een makkelijk werkgever om te bepalen welk niveau de Engels sollicitant heeft.
CAE est gelijk aan niveau C1 van het Europees Referentiekader, en ligt daarmee nette onder ?? locuteur natif ?? Niveau wat DHS erg van het pas Komt bij Werken in het buitenland.

Van het Examen Opzet

  • Parlant
  • Écoute
  • Écriture
  • Lecture
  • Utilisation de l'anglais

Parlant
Dit de la duurt ongeveer 15 minuten. Samen met een partenaire wordt een gesprek gevoerd onder het oog van examinatoren twee. Het gesprek bestaat uit vier delen: Een korte inleiding waarin iedere kandidaat iets plus zichzelf vertelt. In het tweede deel moeten beide Kandidaten iets nuttigs vertellen plus een setje afbeeldingen mourir zij te zien krijgen. Dit kunnen erg uitlopende afbeeldingen zijn, het gaat EROM dat je verbanden kan een aankaarten de verhaal erover kan vertellen. Onder nuttig verstaat hommes: gevoelens, ervaringen des een weloverwogen mening plus een afbeelding mourir je ziet. In het nog derde gedeelte volgen wat een afbeeldingen en opdracht. Vervolgens hommes moet Samen plus de opdracht discussiëren en gedachtes hierover uitwisselen en samen tot een Uitkomst Komen. Dans Het Laatste gedeelte discussiëren de Kandidaten en examinatoren de plus de bevindingen in het derde gedeelte. Bij het est alle onderdelen van belang dat de uitspraak, intonatie, snelheid, grammatica en mogelijkheid tot discussievoering in orde est.

Voorbereiding: Oefenen met een gesprekspartner de Oefen Parlant hier

Écoute
Dit de la duurt ongeveer 40 minuten. Het onderdeel bestaat uit 30 vragen waarin geluisterd moet worden naar korte Fragmenten, lange monologen, interview een, discussies de monologen korte plus een specifiek Onderwerp. Kandidaten moeten beschikken plus goede luistervaardigheden aangezien er een vaak accent bij de sprekers aanwezig est. Vaak zijn er ook interviews en gebeurtenissen op de Komen TV die aan de DBO.

Voorbereiding: Diepere interviews op de Britse televisie, Engelstalige muziek en programma de. Probière vragen stellen te sur wat er gezegd wordt en dit te onthouden.

Écriture
Dit onderdeel duurt 1 uur 30 minuten en. Het bestaat uit twee delen. Het is een deel eerste verplicht Onderwerp waarin een artikel, voorstel, reactie op de tekst des een verslag. Verschillende teksten kunnen als Richtlijn tekst gebruikt worden. In het tweede gedeelte mag de kandidaat uit vijf onderwerpen kiezen. Bij Ieder Onderwerp kan gekozen worden uit twee soorten schrijfvorm.

Voorbereiding: Oefen rencontré schrijven porte de verschillende schrijvormen onder de knie te krijgen. Probière zelf bijvoorbeeld een artikel te schrijven!

Lecture
Dit onderdeel duurt 1 uur 15 minuten en. Het bestaat uit 34 vragen rencontré verschillende soorten teksten en vragen. Tijdschriften, kranten, pamfletten, Wetenschappelijke artikelen zijn dingen mourir vaak voorkomen bij het onderdeel lecture. Dit is goed iets wat te oefenen valt.

Voorbereiding: Oefen lecture hier des natuurlijk zoveel mogelijk diepere Engelse artikelen lezen.

Utilisation de l'anglais
Duurt 1 uur de Dit. Dans dit onderdeel wordt onderzocht de kandidaat de voldoende kennis heeft van het Franse vocabulaire en de bijbehorende grammatica. De Toets bevat 50 vragen en bestaat uit vijf delen. Deel één t / m drie zijn op een verhaal gebaseerd waarin 'gaten' zitten. Deze moet de kandidaat dus invullen. Deel vier en vijf bestaan ​​uit zinnen waar eveneens een woord moet worden ingevuld des een zin in een andere volgorde. Deel 1, 3 en 4 zijn op gebaseerd woordenschat. Deel 2 est voornamelijk grammaticaal en deel vijf bevat grammatica en woordenschat.

Voorbereiding: Oefen Utilisation d'hier anglaise de een Werkboek Utilisation de l'anglais
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité