De Dawson Creek: Qualité TV adolescent et le culte traditionnel?

FONTE ZOOM:
Het artikel 'Dawson: adolescent Qualité de la télévision et le culte mainstream' bestaat uit drie hoofdstukken waarin Matt Hills eigenlijk wil bewijzen / beargumenteren dat de populaire Amerikaanse televisieserie DAWSON'S CREEK zowel kwaliteitstelevisie als mainstream-culte est. Hills zal in het eerste hoofdstuk de verschillen tussen de liefdesrelaties uit DAWSON'S CREEK beschrijven. Die Relaties vormen een belangrijk onderdeel van het narratieve verloop van het programma. Vervolgens zal Hills in het tweede hoofdstuk kwaliteit koppelen aan de reputatie van de auteur. En aansluitend beschrijft hij waarom DAWSON'S CREEK, evenals een als serie The X-Files, moet behoren tot culte televisie en houe een cultstatus verkregen kan worden.

Adolescent qualité TV: la réflexivité et la représentation des relations

Volgens de socioloog Anthony Giddens bestaan ​​liefdesrelaties uit twee zaken; romantische liefde en de relatie pur. Binnen de laatste vorm zijn wij voortdurend bezig onszelf te spiegelen aan anderen, waarbij nous ONS coursiers weer dezelfde vragen stellen; ben ik gelukkig ?, moet ik mijn bij partenaire blijven ?, etc. Nous zijn dus coursiers bezig onszelf te herontdekken. Volgens Giddens est dit een volledig positief en Democratisch procès, aangezien hierdoor de onderdrukking van vrouwen, wat vroeger dans gemeenschappen Westerse niet bij ongewoon était romantische liefde, bijvoorbeeld wordt tegengegaan. Het is een van idee gelijke rechten.

Dans DAWSON'S CREEK est er ook Sprake van de liefdesrelaties de genoemde. De relatie tussen Joey en Pacey is een relatie pur, terwijl de relatie tussen Dawson en Joey meer romantisch en Traditioneel est, aangezien zij elkaar van Jongs af aan al kennen. Porte de termen van Giddens op DAWSON'S CREEK toe te passen, blijkt dat de termen hier niet goed werken. Hills pleit binnen DAWSON'S CREEK voor een actieve combinatie van de twee, Volgens relatievormen contrasterende de Giddens.

Dans DAWSON'S CREEK wisselen de twee vormen zich af dus coursiers. porte wordt de mourir Er wisselwerking tussen coursiers weer verschillende relatievormen dus gewerkt aan een gecompliceerde en diepere inhoud van de série. De relatie tussen Dawson en est Joey er vanaf het commencer en zal als montaient draad ook altijd aanwezig zijn. Het narratief zal en dit opzicht nooit een conclusie bieden. En relatie filière zal steeds verschuiven van romantisch naar Puur. Daarnaast zullen ook andere verhaallijnen, Relaties, etc. worden geïntroduceerd. De verschillende reflexieve relatievormen en Combinaties van romantische en Relaties purs zorgen voor een gecompliceerde tekstuele inhoud en volgens Hills zou dan ook de serie een kwaliteitsstatus mogen krijgen.

Adolescent qualité TV: la réflexivité et de Dawson Creek ?? que Authored

Dans DAWSON'S CREEK zijn De personnages voortdurend gericht op de uitdrukking gevoelens van hun. Opvallend est hierbij het verbale vermogen waarmee dit gebeurt. Voor het Tieners est juist kenmerkend dat zij zich dans verbaal opzicht meestal nog niet zo goed kunnen rougir. Daarbij zijn ook ze vaak gefrustreerd. Dans DAWSON'S CREEK gedragen De personnages zich zo nu en dan onverantwoordelijk en onvolwassen, maar Zij zijn altijd dans staat hun zelfreflectie op een volwassen manier te verwoorden en om ouvrir rencontré elkaar te communiceren, als net volwassenen zitten zij vol zelfbegrip.

DAWSON'S CREEK verwoordt dus eigenlijk een culturele Ideologie rencontré betrekking tot zaken als zelfreflexiviteit en handelingsbekwaamheid. De personages uit DC lijken voortdurend rationeel en zelfbewust te zijn, terwijl echte Tieners van zichzelf weten dat ze zich zo nu en dan irrationeel gedragen.

De personages uit DAWSON'S CREEK porte zijn de geschreven Kevin Williamson, die ook voor verantwoordelijk été horrorfilms als SCREAM en Je sais ce que l'été dernier. En een grote naam est altijd interessant. zijn de porte, uit de cinéma verkregen reputatie aan DAWSON'S CREEK te verbinden wordt de statut van de série dans kwalitatief opzicht vergroot. De de la werd in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk enorm populair. Daarbij komt ook nog eens dat de serie altijd op een Gunstig tijdstip dans de programmering van de omroepen werd Geplaatst, waardoor het Jongere, maar ook het Oudere publiek kon kijken.

Maar naast positieve reacties kreeg Williamson ook Kritiek, aangezien de personnages niet bepaald realistisch zijn. Zij spreken als Therapeuten, maar gedragen zich als kinderen, werd er gezegd. Het verweer luidde dat de personnages, vanwege hun verbale Vermögens, wellicht niet realistisch zijn, maar dat de gevoelens en emoties mourir zij hebben wel zeer herkenbaar zijn. Hierdoor est DAWSON'S CREEK aantrekkelijk voor een zowel jong als een oud publiek. DAWSON'S CREEK gaat plus Tieners, maar heeft Williamson De personnages zo weten te creëren dat ze voor een zeer gevarieerd publiek herkenbaar zijn.

Adolescent qualité TV comme un culte ordinaire

Het est vooral vanwege tekstuele elementen dat DAWSON'S CREEK porte velen niet als culte wordt gezien. als de la série Buffy contre les vampires, The X-Files en THE SIMPSONS Kenmerken porte zich fantasie-elementen en satire en vallen wel onder meurent noemer. Teksten die Dichter bij culturele, conventionele en vooral Vrouwelijke interesses liggen zullen Zelden een cultstatus bereiken. Het zijn bandes de veelal, sciencefiction en horrorteksten die een cultstatus bereiken.

DAWSON'S Hills wil ook CREEK echter plaatsen onder culte, en zijn argumentation hiervoor est de enorme fancultuur mourir op het internet ontstaan ​​est. heeft Internet het eenvoudiger gemaakt om sociaal georganiseerde fanculturen op te richten, waardoor televisieseries nu meer van deze steun culturen krijgen dan vroeger mogelijk était. Ventilateurs Groepen zullen andere teksten waarin Zij zijn niet geïnteresseerd nooit erkennen als zijnde culte teksten. Kwaliteit est niet enkel en alleen terug te vinden dans de tekst. Het wordt ook porte gecreëerd verschillende Culturele en sociale contexten. En zonder publiek kan ook een geen cultstatus aan tekst gegeven worden.

Er zijn dus verschillende redenen te geven waarom DAWSON'S CREEK kwaliteitstelevisie zou moeten zijn. Porte de ingewikkelde tekstuele combinatie van romantische en Relaties pures, porte de discoursen, mourir therapeutisch lijken, porte de auteur, dans de vorm van Kevin Williamson, het eindeloze narratief, waarin De personnages hun problemen bespreken, de ventilateurs op het internet. Kwaliteit en culte hängt af van de culturele machtsstrijd tussen verschillende fanculturen, producenten en publieken.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité