Diagnostiquer en test de QI: Autisme, PDD-NOS, TDAH, AJOUTER

FONTE ZOOM:
Krijgen bij het Zoeken naar hulp voor hun le type de Veel, waarbij de ontwikkeling anders verloopt, te maken met een gestelde diagnostiquer en de uitslag van een test de QI. De gestelde diagnostiquer kan dur en Onverwacht aankomen en hommes twijfelt nog eens al aan de waarheid daarvan. Het is goed dat ouders weten wie er een eigenlijk diagnostiquer mag stellen en houe het nu precies zit rencontré de uitslag van een test de QI.

Wie mag de diagnostiquer stellen?

Een diagnostiquer mag alleen gesteld een porte worden GZ psycholoog de psychiater. Krijgen ook te maken de la Veel met een orthopedagoog. Mag geen diagnostiquer la stellen Een. Orthopedagogen Werken bij vaak instellingen waar je als ouders terecht komt wanneer je een hulpvraag hebt de bijvoorbeeld wanneer Je bent doorverwezen Door de huisarts de porte de l'école. Kan dan een onderzoek la doen de De, waarbij een type maar een paar vaak keer wordt gezien. Ouders vullen Meestal en ook een scolaire gedragsvragenlijst in die porte de orthopedagoog wordt gescoord. Van het de Na onderzoek krijgen de ouders vaak een rapport waarin het onderzoek en de conclusie worden beschreven. Dit rapport kan ouders de indruk geven dat een dit diagnostiquer est, maar niet dit est absoluut het geval.

Dans de conclusie staan ​​vaak et caractéristiques van een leer-, ontwikkelings- de gedragsstoornis. Deze et caractéristiques zouden er op kunnen wijzen dat er mogelijk Sprake est van de genoemde stoornis, maar niet zo dit Hoeft te zijn. Deze et caractéristiques mogen dan ook niet worden gezien als diagnostiquer! Dans zo ?? n rapport kan bijvoorbeeld worden beschreven dans de conclusie dat er Sprake est van TDAH et caractéristiques de mourir et caractéristiques wijzen op een Autisme Spectrum Stoornis.

Vaak wordt er ook een advies gegeven mbt de hulpverlening. Die zich le niet Voor au dit rapport kunnen vinden est le talon het om belangrijk vervolgonderzoek te doen laten porte een GZ psycholoog de psychiater. Via de huisarts de instelling moet je nadrukkelijk vragen om deze doorverwijzing. Je wilt tenslotte graag weten waar je aan orteil plié en een uitgebreid onderzoek geeft meer richting aan goede Zorg en onderwijs voor het kind.

Intelligentietest

De orthopedagoog est gespecialiseerd dans Pedagogiek en est bevoegd om een ​​intelligentie-onderzoek te doen. De l'école de zorginstelling kan toestemming vragen aan de ouders voor een intelligentieonderzoek. Voor kinderen met een leer-, ontwikkelings- de gedragsstoornis kan dit problemen opleveren. De duurt de test namelijk meilleure lang fr vraagt ​​uiterste concentratie. Juist deze concentratie kan een voor uitslag zorgen waar je mogelijk je twijfels bij hebt. Van de dient de test DUS la altijd de De kritisch benaderd te worden en rekening te houden rencontré deze factoren. De WISC III essai wordt gebruikt om de intelligentie te testen van kinderen tussen de 6 en 16 jaar. Het QI est samengesteld uit het verbale QI en het performale IQ. Met een intelligentietest kan niet worden vastgesteld des een type een leer-, ontwikkelings- de gedragsstoornis Heeft.

test de QI: Disharmonisch profiel

De essai bestaat sous-tests uit de Verschillende. Deze sous-tests Worden na afloop bij elkaar opgeteld en elkaar rencontré vergeleken.Er wordt als het een Ware soort profiel opgesteld van de intelligentie van het kind. Soms zijn er namelijk grote verschillen Tussen de scores van de sous-tests de Verschillende. Het type heeft dan een ?? disharmonisch profiel ??. De betekent dat er bijvoorbeeld lage en scores de hoge zijn. Zo ?? n disharmonsch profiel est aanleiding voor vervolgonderzoek. Veel kinderen met een stoornis in het spectre autistisch scoren bij een disharmonisch de test de QI. Dans le test de QI van een de dan een est de duidelijk verschil zichtbaar tussen de verbale en performale score.

Schoolkeuze

Wanneer een diagnostic duidelijk est komt vaak de vraag wat de beste schoolkeuze est voor het kind. Dit est afhankelijk van de compagnon waarin de stoornis tot uiting komt. Daarnaast est de bereidheid tot aanpassing van een van reguliere basisschool Belang. De basisschool kan aangeven dat zij niet en zijn om de staat leerling aan te nemen. Het blijk dat een geld wel importantes Les succesfactor est, omdat hierdoor begeleiding supplémentaire ingezet worden kan. Omdat de diagnostiquer zorgt voor een rugzakje kan begeleiding supplémentaire worden ingekocht. Ook de zorg-indicatie en het PGB kunnen dans overleg rencontré de l'école worden voor ingezet begeleiding supplémentaire.

De orthopedagoge ouders de Helpt remplies het advies rondom de schoolkeuze, maar de ouders bepalen uiteindelijk waar hun voorkeur naar uit gaat. Er kan ook voor worden gekozen école de een in het onderwijs speciaal. De zorg en het op deze onderwijs scholen est meer uitgerust om deze leerlingen op de manier juiste te begeleiden. De leerkrachten in het speciaal onderwijs zijn Beter geschoold en meer hebben ervaring rencontré de problematiek van het kind. De groepen zijn er kleiner en wordt op meer niveau les gegeven.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité