Examenvraag 5 literatuurwetenschap Bernheimer en Cuchara

FONTE ZOOM:
Tentamenvraag Vergelijkende literatuurwetenschap: De Vergelijkende literatuurwetenschap heeft zich dans la boucle aller twintigste eeuw développés par van een discipline die zich op alleen richtte literaire tekst, toute discipline een niet alleen maar Waar teksten bestudeerd worden. Charles Bernheimer Zowel à Jonathan Culler hebben hun eigen Ieder Visio op wat Vergelijkende literatuurwetenschap zou zijn Moët. A) vision Geef étaient Bernheimer dans Culler weer dans le regard de jambe dans Welker ze opzichten van elkaar verschillen.
Bernheimer: Moet nous Volgens Bernheimer ons op het niet zozeer Comparer van literatuur Richter, maar op het meer van Comparer culture. Porte Maar onze eigen Culturele achtergrond zijn erg bevooroordeeld nous Wel. Daarom zouden nous Eigenlijk Moet beginnen met het van onze eigen bestuderen cultuur, onze vooroordelen om te zien kunnen daarna. Maar houe Comparer je je eigen onbevooroordeeld cultuur; Accrochez toch daar ook Alweer waarde aan-oordelen. Zou je daarom Eigenlijk Moët met het Begin van Comparer jezelf, jezelf remplies. Maar ook kun je dan nooit helemaal tot een waardevrij oordeel Komen. Een Onderzoek ook een est tenslotte TVA tegenstellingen & besmettingen vol. Daarom est het te Verstandig beginnen met een autobiographie, om je eigen vooroordelen vous herkennen op die manier je zo mogelijk waardevrij Onderzoek van culture de verschillende vous commencez. Voor het zulke onderzoekingen est dat van Belang verschillende disipline Samenwerken. Deze zouden dan kunnen onder de naam vallen Vergelijkende Cultuurwetenschappen en dit Dan ENIG ?? ?? Lettres - Studie die nog nodig est.
Spoon: Spoon est het met deze laatste Stelling niet eens. Volgens Culler Moet nous af van het idées nationale de Literatuur, maar het cultuurstudies de Nationale Moeten worden. Daarnaast moet wel literatuurwetenschap Blijven bestaan, maar deze moet zich op meer alleen literatuur richten in die dan het niet uitbreiden zodat alleen Nationalistische literatuur bevat.

B) Hoe zou volgens joug de la discipline nous mourons Vergelijkende literatuurwetenschap Noemi er uit Moet zien? Bij het Verwijs van deze beantwoorden vraag zoveel mogelijk naar de tekst voor deze nous mourons collegereeks gelezen hebben.
Naar mijn méninges est het belang van om bij Vergelijkende literatuur de literatuur vous Comparer avec les autres disciplines rencontré Verschillende. Dit omdat er wederzijdse beïnvloedingen bestaan ​​in het Onderzoek daarvan nodig est wat überhaupt om van te literatuur begrijpen. Bovenden zijn ook literaire et caractéristiques avec les autres disciplines en vous herkennen, Van Alphen Zoals ons pour laat zien BIJ schilderkunst. Hierbij est intéressant de vraag om het disciplines Welker donnent zou moeten gaan dans binnen Welk Kader? Ik Denk a disipline zo race mogelijk moeten worden gekozen, veulent bijvoorbeeld niet alleen cultuuruitingen hebben invloed literatuur op, maar ook politiek sur les aspects sociaux. Hierbij moet worden niet vergeten de literatuur ook rencontré andere literatuur Comparer vous. Zou ik Verder qua kadrering niet te nationalistisch kijken. Dat een est Natuurlijk startpunt goed, maar niet worden nous alleen beïnvloed er porte wat dans ons eigen gebeurt des terres, zeker niet in de maatschappij moderne. Natuurlijk est het waar wat Bernheimer dans Fokkema zeggen, dat nous Onze eigen porte achtergrond vooroordelen hebben dans worden beïnvloed, maar als nous daarvan bewust ons zijn dans ce vermelden, des proberen ons er zo min mogelijk porte vous battez beïnvloeden, Hoeft dat thé geen belemmering zijn voor de onderzoekingen. Zolang nous er maar dat zijn van bewust er dus ook andere Meningen kunnen zijn, zoals ook al Ankersmit noemt. Verder Moet nous eens af van de angst dat niet literatuurwetenschappen wetenschappelijk zouden zijn.
Naar mijn méninges Moet Vergelijkende literatuurwetenschappen du Verband aangeven meurent bestaan ​​toux verschillende de disciplines. Onderzoek naar de DHS ?? invloeden aller geschiedenis literatuur op ?? Zoals dat noemt Patterson, een extrensieke houding dus. Maar wat niet om zij zegt, geschiedenis donnés controleerbaar est, maar alles wat omdat gebeurd est invloed heeft op een schrijver. Als nous donnons kijken naar de vergelijking mourir Jakobson de la maakt, die een niet alleen politieagent Dader arresteert, maar ook iedereen meurent dans Buurt était de donner GEEF die ik groot politieagent gelijk, veulent Mensen deze kunnen waardevolle informations geven, des zodat dader processus de eerlijk krijgt een. Zo Moet nous dat ik ook dans Denk de literatuur zien. Als nous de invloeden goed bestuderen, nous leren meer plus de literatuur Zelf.
Est-ook het Belang Hiervoor ont été l'élève Zelf Onderzoek te doen. Ik Denk niet dat, Zoals Bernheimer dans Culler, nous Het cultuurstudies Moet Noemi, veulent het moet wel coursiers toegespitst Blijven literatuur op. De vraag wat kan est literatuur nu aan bod Komen, maar ik vind dit iets meer voor de gewone literatuurwetenschappen, en niet voor de zozeer Vergelijkende literatuurwetenschappen. Dans deze zullen verschillende opleidingen elkaar wel kunnen aanvullen dans zoektocht filière.
Ik ben het met Patterson eens bij het dat Vergelijkende literatuurwetenschap EROM gaat de literatuur vous interprétez dans zozeer niet uit om te leggen literatuur; naar mijn méninges est dat meer van taak algemene literatuurwetenschap.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité