Gestion de la chaîne d'approvisionnement Zara Case

FONTE ZOOM:
Deze casus gaat plus de Supply Chain van Zara. Zara heeft een Hoog responsief Netwerk en een andere Voert strategie dan de meeste andere merken en fashionwereld. Dans dit artikel worden de verschillende onderdelen dans de Supply Chain toegelicht mourir deze Keten tot zo'n groot succès maken.

Strategie

Vandaag de dag hebben bedrijven te maken met een van vraagonzekerheid hoge compagnon. Deze hoge en ook zeker toenemende vraagonzekerheid heeft gevolgen op de logistiek. Dans de kledingsector van Zara est de vraagonzekerheid Hoog. Productlevenscycli zijn zeer carte. Zara moet een strategie Duidelijke volgen om haar doelen te behalen. Zara volgt een integratiestrategie, waarbij ze probeert kwalitatief hoogstaande producten rencontré service hoge een te leveren tegen een zo efficaces mogelijk kostenplaatje. Een Innovatief en flexibel Netwerk est van groot Belang om te concurrentievoordelen behalen. Zara creëert een Hoog Responsief Netwerk, welke deze strategie ondersteunt.

Concept de logistiek Integraal

Het concept logistiek integraal bestaat uit vier elementen: Logistieke infrastructuur, Logistieke controlesysteem, Logistieke informatiesysteem en Logistieke personeelsorganisatie. De Logistieke infrastructuur van Zara, kunnen nous het beste omschrijven als een goed georganiseerde ?? ?? chaîne. Nous kunnen dit verklaren aan de van het volgende main figuurtje waarbij de Logistieke grondvorm van Zara wordt beschreven.

De grondstoffen worden naar productielocaties gebracht. Zodra de producten Geproduceerd zijn, worden ze naar twee distributiecentra gebracht. Daarna worden de producten vervoerd naar de Filialen. Het KOOP van Zara zit nog voor de productie. Zara heeft een ?? make-to-order ?? systeem. Zoals nous Kunnen zien dans bovenstaand figuur worden de commandes en Suggesties meegenomen naar het productontwerp en wordt daarna Geproduceerd.

Zara ?? Logistieke de la controlesysteem est ?? ?? la demande entraînée. Zara ?? s collectie wordt om de twee weken ververst, zijn er weinig voorraden en wordt er nauwkeurig geluisterd naar de klant. Slechts 50-60% van de producten wordt dans Voorbereiding op het nieuwe kledingseizoen Geproduceerd. Doordat er veel naar de klant wordt geluisterd, worden per jaar zo ?? n 40,000 designmodellen gemaakt, waarvan een kwart mot de daadwerkelijk Geproduceerd. Dagelijks porte worden de verschillende storemanagers van alle Filialen ideeën voor nieuwe ontwerpen en kleuren doorgegeven, gebaseerd op een van de inschatting consumentenwens.
Zara ?? Logistieke de la informatiesysteem est externe en geïntegreerd stagiaire. Het systeem est op ?? n zo manier georganiseerd dat zowel harde als de données overige informatie snel en gemakkelijk uitgewisseld kunnen worden tussen verschillende Afdelingen en verschillende partenaires binnen de Keten. Tevens kunnen producten van commencer tot einde dans de Keten gevolgd worden. Daarnaast est Zara ervan overtuigd dat naast ?? données collectées électronique ??, directe klantinformatie van groot Belang est om dans les tendances op te de Spelen. De Winkel is een plek voor het oog en het plancher. Zara maakt gebruik van mond mond tot informatie. Storemanagers geven deze informatie directe aan het Hoofdkantoor porte. Met deze informatie kan ingespeeld worden op de loupes van de klant.
Zara ?? s Logistieke personeelsorganisatie bestaat uit een gecentraliseerde verantwoordelijkheids- / beslissingsvorm, waarbij 200 Ontwerpers en productmanagers Iedere dag op het Hoofdkantoor in Spanje besluiten plus nieuwe ontwerpen en producten. Werken la samen de De rencontré productieplanner, marktspecialisten, etc. De Ontwerpers maken concepten op de l'ordinateur en sturen porte dit naar de productiefaciliteiten, welke direct aan de laitier gaan.

Europese Supply Chain Beslissingen

La chaîne d'approvisionnement de Van Zara kan als volgt worden weergegeven.

Europees distributienetwerk

Zara Hommes onderscheidt de volgende productkarakteristieken: waardedichtheid, verpakkingsdichtheid en het aantal verkooporganisaties waar aan geleverd moet worden. De waardedichtheid la kleding de van Zara ?? par m3 est laag relatief. Dit zorgt er voor dat Transportkosten en voorraadkosten stijgen. Par m3 kan minder waarde vervoerd de opgeslagen worden. Dans la camionnette de EDC ?? Zara Worden de produit gesorteerd aan de van à la main de filiaalorders de geplaatste. ?? S Het aantal SKU per jaar est relatief Hoog en het volume par SKU laag. De verpakkingsdichtheid van Zara par m3 est Hoog. Fysieke handelingskosten bij Zara zijn Hoog.

Het KOOP van Zara ligt nog voor de productie van kleding. Liggen op voorraad de enkel de. Er wordt de commande Geproduceerd op. De locatie van de 22 productiefaciliteiten vlakbij de twee EDC ?? s est GÜNSTIG. Produits d'kunnen zo snel vervoerd worden naar beide ?? s EDC. Eventuele voorraden kunnen supplémentaire tevens SNEL Geproduceerd en vervoerd worden. Naast de EDC ?? s wordt geen voorraad aangehouden. De Hoge verpakkingsdichtheid resulteert Hoge fysieke handelingskosten. Zara zou kunnen deze kosten minimaliseren porte de warehouseprocessen te optimaliseren.

Een centraal DC brengt verschillende Voordelen rencontré zich mee. Een nadeel est dat alle goederen rechtstreeks vanuit de EDC ?? s vervoerd moeten worden naar 600 Filialen wereldwijd. Om SNEL te kunnen leveren, les hommes dient gebruik te maken van snelle modaliteiten. Daarbij komt dat Zara dikwijls kleine hoeveelheden met een lage waardedichtheid, inefficace verpakt vervoert. Zara maakt gebruik van kostbaar en relatief onbetrouwbaar luchttransport voor Filialen buiten Europa. Transportkosten zijn daarom relatief Hoog. Het gebruik van scheepsvaart est echter geen optie voor Zara, omdat producten zo snel bij mogelijk plaats van Bestemming aan moeten Komen. Orderdoorlooptijden worden zo carte mogelijk gehouden om het Hoog Responsief Netwerk te kunnen realiseren. Snelheid en flexibiliteit staan ​​hierbij centraal. Porte te kiezen voor snelle modaliteiten, realiseert Zara het HRN. Zara est daarbij één van de Wereld weinig Bedrijven ter die een HRN Heeft weten te realiseren. Dit succes compenseert de relatief hoge distributiekosten.

Balanced Scorecard Balanced Scorecards transformeren de strategie van een bedrijf dans le jeu de van een prestatiemetingen en doelstellingen. Deze helpen bij het implementeren van de strategie van een bedrijf. Het zorgt ervoor dat Zara naar het verschillende aspecten binnen bedrijf kijkt, deze aan elkaar koppelt en en balans brengt. Hieronder staan ​​de verschillende perspectieven rencontré daarachter mogelijke invullingen voor Zara.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité