Identité et études culturelles: Est-ce tout ce qu'il ya?

FONTE ZOOM:
Lawrence Grossberg wil zich op de richten relatie études culturelles Tussen en de politiek van identiteit en verschil. Hij bekijkt hierbij het resultaat van de postkoloniale theorie en de kritische rassentheorie. Hij wil af van de voortdurende accent op identiteit. Hij vindt dit zelfs problematisch. Nous moeten wel plus identiteit spreken, op een andere la manier de maar dan. Grossberg vraagt ​​zich af de iedere machtsstrijd geregeld en begrepen moet worden à Termen van identiteit. Hij wil le terme en identiteit De Plaats hiervan dans les études culturelles herdefiniëren. Hij wil Identiteit Plaatsen du de ruimere contexte van machtsformaties. Hij dat vindt études culturelles zich bezig zou moeten gaan houden dans de richting van het reposer tot Komen van een SINGULIERE gemeenschap. Om te dit bereiken wil Grossberg gebruik maken van drie begrippen mourir tegenstrijdig zijn met de gebruikelijke termen: de logique de la différence, de la logique de l'individualité en de la logique de la temporalité. De begrippen mourir Grossberg hiertegenover stelt zijn de begrippen: de la logique de l'altérité, de la logique de la productivité en de la logique de la spatialité.

Identité et différence dans les études culturelles

Volgens Stuart Hall bestaan ​​er vormen twee van de productie van identiteit:
 1. Iedere identiteit, samengesteld uit een Gemeenschappelijke afkomst de Gemeenschappelijke structuur van ervaring, bevat intrinsieke en essentiële inhoud. In een identiteit est op zoek naar la authenticiteit des hommes. Identiteiten zijn volledig gevormd.
 2. Het est niet mogelijk om te authenticiteit betrekken dans identiteit. Identiteiten zijn nooit compleet. Ze zijn onderhevig aan een voortdurend werkend procès.

De nadruk ligt hier op de veelzijdigheid en het verschil tussen identiteiten, dans plaats op een van SINGULIERE identiteit, waar Grossberg uiteindelijk naar streeft. Identiteit is een samenstelling culturele. Dans les études culturelles kijken nous Echter nog een coursiers naar gemeenschap alsof nous naar een enkel individu kijken, terwijl identiteit een sociale constructie est.

De genoemde modellen van Stuart Hall, en dan rencontré nom de tweede, beschrijven het waar dans les études culturelles om gaat. Het est echter niet eenvoudig om één CORRECTE theoretische positie en te nemen, omdat er dans les études culturelles Verschillende figuren porte elkaar Heen lopen. Deze figuren zijn nous en eerdere teksten al tegengekomen maar worden nu nog même behandeld carte. Ik vind zelf dat de definities van deze begrippen nogal onduidelijk zijn. Maar dat komt natuurlijk omdat Grossberg ze in een paar regels moet beschrijven. Ik zal dans Ieder geval même zeggen carte était le inhouden begrippen.

Allereerst est er de theorie van différance. Deze theorie stelt dat de ondergeschikte identiteit medebepalend est voor de constructie van de identiteit dominante. De ondergeschikte identiteit zorgt voor instabiliteit, waardoor het vormen van een stabiele identiteit niet mogelijk est.

De tweede est de theorie van fragmentation, meurent de veelzijdigheid van identiteiten benadrukt. Identiteiten zijn altijd tegenstrijdig en worden gevormd uit verschillende losse Fragmenten, mourir historisch bepaald kunnen zijn.

De derde est de theorie van hybridité. Grossberg gebruikt deze terme om drie verschillende opvattingen van frontière existence te beschrijven:
 1. Images de Third Space: ondergeschikte identiteiten bestaan ​​dans de ruimte meurent tussen twee rencontré elkaar concurrerende identiteiten overblijft.
 2. Images de Liminality: de ondergeschikte identiteit bestaat alleen op de grens tussen de twee concurrerende identiteiten.
 3. Passage de la frontière: hier bestaat geen ruimte voor de ondergeschikte identiteit. Hij zich verplaatst voortdurend tussen de ruimtes van de concurrerende identiteiten. De nadruk ligt op hierbij mobiliteit, onzekerheid en veelzijdigheid.

Als laatste Komt de theorie van diaspora. Diaspora benadrukt de historische, ruimtelijke beweeglijkheid van identiteit. Het verbindt identiteit rencontré Ruimtelijke locatie en identificaties. De genoemde theorieën worden bekritiseerd vanwege het ontbreken van essentiële aspecten. Zo verwijt hommes de theorieën dat ze de ondergeschikte identiteit buiten beschouwing laten, terwijl deze bij de vorming van identiteit enorm belangrijk kan zijn.

L'identité culturelle et de la logique de la différence

Ook Grossberg bestrijdt de genoemde theorieën, ze niet omdat dans staat zijn moderne machtsformaties te bestrijden. Dit komt omdat zij coursiers van binnen de vormen différence, l'individualité en temporalité blijven, die Grossberg wil juist vervangen porte zijn van drie Alternatieven l'altérité, la productivité en spatialité.

Grossberg begint rencontré de logique de la différence. Volgens ourlet bestaat er een relatie tussen identiteit en moderniteit. Het moderne creëert een eigen porte identiteit zich te onderscheiden van de ander. Zo onderscheidt moderniteit zich bijvoorbeeld van Traditie. Identiteit wordt voor een groot deel uit gevormd verschil, het is een sociale constructie. Het Moderne vormt zichzelf dan Eigenlijk niet als Identiteit, als maar Verschil. Het moderne est dus een van productie verschillen.

Grossberg wil de theorie van différence vervangen porte zijn theorie van altérité. De theorie van différence houdt dans cela de betekenis van een volledig terme afhangt van zijn relatie tot andere termen. De theorie van houdt l'altérité dans cela culturele verschillen historisch bepaald zijn. Verschillen zijn dus niet voor bepalend identiteit. Hommes beseft dat er een ander est, maar die ander est zelf geen ander voor iets. Deze ander leeft als zichzelf op zijn eigen locatie. Zo Wisten wij dat er vroeger dans de koloniale Période andere mensen leefden in Afrika, maar zij Wisten niets van ons. Zij voelden zichzelf geen ander, terwijl ze dat voor ons wel waren.

Grossberg geeft zeer duidelijk de voorkeur aan de theorie van altérité. Als voorbeeld wordt het orientalisme van Edward Saïd gegeven. Volgens Said est het om er orientalisme onszelf te onderscheiden van anderen. Deze theorie Ging niet meer op, dus kwam hij met het dat het idee orientalisme een van manier denken est, gebaseerd op een epistemologisch onderscheid tussen Oost en Ouest. De Oosterse identiteit is een van constructie Verhandelingen koloniale, het is een van produit machtsverhoudingen koloniale. Grossberg verklaart dat er minstens drie verschillende posities zijn voor het bestaan ​​van de Oriënt:
 1. De ander wordt als gezien negatief zelfbeeld van de l'occident.
 2. De zijn twee dans relatie ongelijke rencontré elkaar, een Ieder definieert zichzelf anders dan portes de andere te zijn.
 3. Saids belangrijkste punt: de ander bestond Onafhankelijk van de orientaliste. Het Ging hier om de uitbuiting en dominantie van de orientaliste plus de Oriënt.

L'identité culturelle et la logique de l'individualité

Dan gaat het Grossberg hebben plus de la logique de l'individualité, die hij wil vervangen porte de logique de la productivité. De la logique de l'individualité houdt dans cela gebaseerd de moderne Humanistische individu est op de identificatie van drie verschillende zaken:
 1. De objet als een positie mourir de mogelijkheid en bron van ervaring bepaalt.
 2. De handelend persoon als positie van activiteit.
 3. De zelf als teken van sociale identiteit.

Deze drie zaken bepalen houe Individuen in de wereld passen. Belangrijk hierbij est de Notie van sujet. Subjectiviteit is een waarde filière voor iedereen geldt, aangezien iedereen de wereld op zijn eigen manier ervaart. Iedereen heeft een bepaalde vorm van subjectiviteit en een Ieder bestaat dus als sujet. Maar als een omdat iedereen objet leeft, wij zijn ook dans bepaalde posities Geplaatst, waardoor de mogelijkheden van ervaring en het representeren van die ervaring beperkt worden. Identiteitskwesties hebben dus te maken rencontré structuren sociale. Daarnaast est het ook belangrijk om te zien en dat sociale structuren van zijn voor de belang van handelingsbekwaamheid Individuen.

L'identité culturelle et la logique de la temporalité

Het moderne wordt différence de naast en individualité ook gedefinieerd porte temporalité, terme een filière Grossberg wil vervangen porte de la logique de la spatialité. Doordat hommes Tijd als meer dan fundamenteel beschouwde ruimte, Kwam hommes tot de conclusie dat een identiteit historische constructie est.

De drie eerder genoemde Zaken, subjectiviteit, identiteit en zijn ook handelingsbekwaamheid gevormd onder invloed van Tijd. Zo kun je subjectiviteit zien als het als interne tijdsbewustzijn. Identiteit est weer een van constructie verschillen gevormd onder invloed van Tijd. En handelingsbekwaamheid kenmerkt zich als tijdelijke vervanging van verschillen.

Grossberg wil de argumenten ruimte subjectiviteit, identiteit en handelingsbekwaamheid Verband brengen rencontré ofwel spatialité, waarvan subjectiviteit hierbij het meest duidelijk est, veulent mensen Ervaren de wereld eerder vanuit een bepaalde locatie dan in een bepaalde Tijd. Au cours identiteit dans de ruimte zegt Grossberg dat er verschillende manieren van Ruimtelijk bestaan ​​zijn. Zo zijn er een stad dans mensen die op een Plaats blijven, maar ook zijn er mensen die zich voortdurend tussen verschillende locaties verplaatsen. Tenslotte zal duidelijk zijn dat hommes bij handelingsbekwaamheid zelf verantwoordelijk est voor de invulling van ruimte. Het hängt hier af van de gestructureerde mobiliteit mourir mensen toegang tot andere plaatsen geven. Deze plaatsen zijn tijdelijke punten van verbondenheid, identificatie, Oriëntatie en installatie. Hierdoor hommes kan de historische mogelijkheden en activiteiten beïnvloeden.

Culture et la politique de la singularité

Grossberg est DUS geïnteresseerd dans De aanduiding Van de Alternatieve logiques de l'altérité, la production en spatialité voor een theorie van Menselijke handelingsbekwaamheid en historische verandering. Dit alles leidt naar een van notion verbondenheid zonder identiteit, la singularité hetgeen wordt genoemd. Hommes kan hierdoor anderen respecteren zonder mourir anderen te absorberen.

Uit het voorbeeld blijkt dat er onder de aanwezige mensen een plotselinge verbondenheid ontstond, die niet van te Voren était georganiseerd. Deze SINGULIERE identiteit komt directe na een gebeurtenis de se tiennent importantes Les tot. In het geval van het voorbeeld est zo ?? n plotselinge verbondenheid natuurlijk ideaal, omdat de autoriteiten geen schuldige kunnen aanwijzen mourir de opstand des gangs avaient gezet. Een SINGULIERE gemeenschap valt dus niet te begrijpen voor een totalitaire macht. Zo ?? n verbondenheid van identiteiten est anders dan totaal de subjectieve manier, vandaar dat dit Grossberg aanspreekt.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité