OEE; Overall Equipment efficacité, wat is het?

FONTE ZOOM:
OEE betekent Overall Equipment Effectiveness ofwel De daadwerkelijke benuttingsgraad machines van. Deze indice komt uit le Japon en est développés par om verbeteringsprojecten op korte en lange termijn te definieren en natuurlijk ook uit te voeren. Dans de OEE indice worden de beschikbaarheid, prestatie en kwaliteit van verwerkt machines.

OEE, het begrip

De base van zijn OEE zeven verliesposten mourir dans trois categoriën kunnen worden onderverdeeld: beschikbaarheid, prestatie en kwaliteit. De verliesposten zijn: machinefalen, op-en omstellen, lijmremmers, arrêts Korte, productiesnelheid gereduceerde, afkeur Tijdens de productie en afkeur Tijdens Opstart. Zie voor verdere toelichting: Berekenen van de OEE-index.

De OEE indice wordt berekend om er achter te komen hoeveel van de capaciteit van een machine Benut wordt en waardoor machine een eventueel minder capaciteit levert dat deze zou kunnen. Est-dat gepland of niet? World Class Manufacturing OEE kan dan ook een hulpmiddel zijn voor de, omdat het inzicht geeft dans De mogelijke verspilling bij machines. Wat est World Class Manufacturing Lean Thinking ofwel?

OEE meten

Kan De OEE Gemeten worden porte middel van het verspreiden van formulieren op de productievloer. De opérateurs van de machines kunnen daarop aankruisen wanneer de la machine stilstaat en aangegeven kan worden wat de oorzaak van stilstand est. Om de l'opérateur niet te belasten zou het om deze wenselijker zijn gegevens dirigent uit de machinebesturing te halen indien dat mogelijk est. Het belangrijkste est dat het bij meten de definities duidelijk en eenzijdig zijn, zodat gegevens eerlijk vergelijkbaar zijn.

Berekenen van de OEE-index

Deel 1: beschikbaarheid
  • A = Total productietijd.
  • B = Werkelijke productietijd; productietijd totale - porte stilstand la machine falen, options en omstellen en lijnremmers.
Machinefalen: machinestoringen.
Option en omstellen: opwarmtijd en het instellen van andere producttypes.
Lijnremmers: veroorzaakt porte geen aanvoer de toevoer.

Deel 2: Prestatie
  • C = Verwachte theoretische sortie.
  • D = Werkelijke sortie; verwachte theoretische sortie - snelheidsverliezen porte korte arrête en gereduceerde productiesnelheid.
Korte arrête: Korter dan 5-10minuten arrête porte de zelf opérateur, bijvoorbeeld voor kleine schoonmaak.
Gereduceerde productiesnelheid: verliezen veroorzaakt doordat de la machine niet op Maximale snelheid draait.

Deel 3: Kwaliteit
  • E = Werkelijke sortie.
  • Produit F = Goed; werkelijke sortie - kwaliteitsverlies porte afkeur Tijdens de productie en afkeur Tijdens Opstart.
Afkeur Tijdens de productie: uitval en reparaties Tijdens de productie.
Afkeur Tijdens Opstart: uitval en raparaties Tijdens Opstart en omschakelen.

De OEE-index = x x
ofwel
OEE de-index = beschikbaarheidsgrad x prestatiegraad x kwaliteitsgraad.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité