Texas Instruments: Menu MEM - Gegevensbeheer

FONTE ZOOM:
Maken de la Hou je van programma de wil je alles eens uitproberen. Als je wil verhinderen dat een je rekenmachine warboel wordt, la porte de dat al je programma elkaar zitten en dat je geheugen vol est. Dan kan je dit artikel eens lezen veulent JE alles leert er plus het geheugen. En dat nog eens dan conseils de boordevol en astuces!

Texas Instruments: Menu MEM - Gegevensbeheer

 • Het geheugen
 • De verschillende opties dans Menu MEM
 • TI-Basic: Menu PRGM - Programmabeheer
 • TI-Basic: Programma voor vierkantsvergelijking en uitbreiden

Het geheugen

Eerst en vooral est het geheugen van een Texas Instruments 83 en hoger opgedeeld dans delen twee: RAM en ARC. RAM betekent dans computertaal: Random Access Memory, je kan dit geheugen directe gebruiken om een ​​bijvoorbeeld programma uit te voeren. ARC est de afkorting van Archive: Archief, dit deel wordt en principe gebruikt om te dingen bewaren. Je kan deze indeling vergelijken Met de partities ordinateur van een. Dan zou het RAM geheugen je C-schijf zijn en het ARC geheugen de Backupschijf.

De verschillende opties dans Menu MEM

In de onderstaande lijst ZIE Je de opties dans le menu de het MEM. Dit kan je bereiken remplies. De begrippen zijn in het Engels, dit kan bij jou ook in het Nederlands zijn.
 • 1: A propos de
 • 2: Mem Mgmt / Del ...
 • 3: Clear Entries
 • 4: ClrAllLists
 • 5: Archive
 • 6: Désarchiver
 • 7: Reset ...
 • 8: Groupe ...

1: A propos de

"TI 84 Plus» de hier zal je de "TI 84" te zien krijgen. Daar onder je nummer de produit en de d'identification du produit.

2: Mem Mgmt / Del ...

Bovenaan staat er hoeveel ruimte er vrij est op het RAM en geheugen ARC. Daar onder staat er Menu opnieuw een waar je kan kiezen tussen alle soorten de données. Als je "1:" TOUTES les données kiest, Komen alle Soorten en een lijst te beginnen rencontré de de programma, afbeeldingen, Lijsten, matrices, de functievariabelen, applicatievariabelen, Groepen, lettervariabelen, cordes en dix Slotte de applicaties. Zoals je Ziet zijn er zeer données veel de Soorten.
Als nous nu naar de la kijken de programma, kunnen nous aan de naam zien des het programma in het RAM de l'ARC geheugen zit. Als er een × voor het zit staat in het ARC geheugen. Je kan het programma in het ander geheugen Steken porte op Entrez de Duwen. Met de Del-toets kan het je verwijderen.
Les données de alle Het zou wat te lang duren Te bespreken, maar de meeste kan je rencontré Entrez en uit het ARC geheugen halen. Met Del kan je alle soorten deleten.

3: Clear Entries

Als je deze optie kiest kom je terug op het basisscherm. nog eens de porte op Entrez te Duwen wordt alles in het dat basisscherm werd ingevoerd gewist. Als je bijvoorbeeld 5 + 15 + 1 + 4 + 7 + 3 + 4 + 5 avait en getypt, kon je deze invoer weer aanhalen rencontré. Na Clear Entries uitgevoerd te hebben est deze invoer gewist.

4: ClrAllLists

Dit est ongeveer hetzelfde principe als hierboven, maar nu zullen alle Lijsten geleegd worden.
 • ASTUCE: Je kan kijken dans la liste de het Menu welke Lijsten er zijn.

5: Archive en 6: Désarchiver

Dit kan je gebruiken om een ​​programma te achiveren. Als je prgmHALLO wil archiveren doe je zo dat:
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité