World Class Manufacturing ofwel Lean pensée, wat is het?

FONTE ZOOM:
World Class Manufacturing en pensée Lean zijn voor eigenlijk twee begrippen dezelfde theorie. Bij deze theorie staat het streven tot het behoren tot de beste dans de eigen branche bovenaan als streefpunt. Dit kan bereikt worden produit het porte enkel dat te doen de dat de waarde toevoegd aan, gezien vanuit het oogpunt van de klant. De bedrijfsflow moet worden geoptimaliseerd bij WCM, Daar komt le terme «pensée Lean" ook vandaan. WCM doet denken aan de Muda van Kaizen.

World Class Manufacturing Definities ofwel Lean pensée

Toyota était de grondlegger van de JIT theorie, Just-in-Time. Wat est JIT ofwel Just-In-Time? Maar Toyota est tevens de grondlegger van de Lean-gedachte.
Van WCM Het is dat bedrijven Beter kunnen presteren en concurreren wanneer zij het productieproces efficiënter Inrichten. Er zijn om technieken dit Doel te bereiken, maar het eerste instantie gaat om de achterliggende filosofie. Met enkel de technieken kunnen de verliezen wel beperkt worden, maar zal geen Optimaal resultaat bereikt worden.

Het belangrijkste bij WCM est dat eigenlijk alle handelingen in een bedrijf waarde moeten toevoegen: alleen daar wil de klant namelijk voor betalen.

Binnen de bedrijfsprocessen zijn acht verspillingen te formuleren: Timwood +
 • T = Transport; iedere van verplaatsing produit een door de fabriek is een verspilling aangezien dit voor de klant geen waarde toevoegd. Daarom wordt van toeleveranciers Steeds vaker verwacht dat zij diriger aan de lijn leveren.
 • I = Inventaire ofwel voorraden; voorraden verbergen de problemen en zorgen ervoor dat er geen noodzaak est om de problemen op te lossen.
 • M = Mouvement du peuple de wel beweging van mensen; Zoeken naar het producten en het lopen naar een mangazijn zijn handelen mourir onnodig zijn en waar de klant niet voor veux payer.
 • W = attente de produits; wanneer hommes moet wachten wordt de facteur Tijd niet goed Benut. Machines wanneer en medewerkers Moeten wachten est de flux procès uit het. Bij het WCM est juist erg belangrijk dat de productieflow Optimaal est.
 • O = Overproductie; dit est de ernstigste verspilling. Overproductie leidt tot tussenvoorraden en tussenvoorraden verbergen de problemen in het procès omdat Zij zijn om de tampon problemen op te lossen.
 • O = overprocessing; hierbij draait het om bij het de verspilling gebruiken van ongeschikte MiDDeLen. Hommes zou een klein zo mogelijke la machine moeten kopen dans plaats van een groot zo mogelijke, anders staat deze toch maar stil.
 • D = Défauts ofwel productiefouten; moet worden er gestreefd naar «zéro défaut». Wanneer De Lijn Optimaal est ingericht en alle Fouten in het procès opgelost zijn, zouden alle producten in een goed keer moeten zijn.
 • + = menselijk kapitaal: Kennis en Kunde van medewerkers est de base voor verbeteringsprocessen.

Class Manufacturing Stappenplan van mondiale ofwel LEAN

Stap 0: Het begrijpen van de Principes van WCM
Voordat een bedrijf volgende WCM gedachte kan gaan werken, zal deze zich eerst dans WCM moeten verdiepen. Bewustwording van de zin en noodzaak van waardedenken vanuit de belangrijk klant est erg. Op deze manier kan een bedrijf niet enkel de aangereikt technieken zoals dit stappenplan toepassen, maar ook zelf plus de specifieke eigen situatie nadenken en op die manier WCM Breder trekken. Om verder te gaan rencontré WCM binnen de eigen onderneming zullen projectteams opgerichten moeten worden welke zich op de gaan richten opgestelde strategie wat betreft WCM.

Stap 1: Klantwaarde vastleggen
Het est belangrijk om te begrijpen waar de klant waarde aan Hecht. Hier draait deze stap om. De waarde van een produit de Dienst wordt porte namelijk de klant bepaald en kan uitgedrukt worden dans producteigenschappen. Op mourir gewenste producteigenschappen moeten de projectteams zich richten, zodat deze verbeterd kunnen worden en de productwaarde zou kunnen steigen.

Stap 2: Klantwaarde vastleggen
La chaîne de valeur de est de som van alle activiteiten mourir optreden gedurende de volgende drie produit een specifiek voor prises: probleemoplossen, informatieverwerken en de transformatietaak. Activités des tot die die niet prise behoren, zijn verspillingen. Value Stream Mapping est un outil de een procès om het te doorlopen en te filteren welke activiteiten waarde toevoegen.

Stap 3: creëren de débit
flux de een goede Voor het beter est om productgericht te werken dans plaats van afdelingsgericht. Belangrijk est namelijk om te kijken naar het gehele procès dans plaats van naar de afzonderlijke functies. Dan est het procès schokkende dans plaats van een mooie flux.

Stap 4: Tirez invoeren
Wanneer de organisatie juist est ingericht, productgericht werken rencontré productteams de bijvoorbeeld, kan de organisatie op klantorder gaan werken. Tirez invoeren est het volgens klantorder werken, omdat dan de producten porte het systeem getrokken worden naar de gewenste levering orteil. Bij poussoir wordt er gewoon Geproduceerd en moeten deze uiteindelijk naar een klant toegeduwd worden, omdat deze er Tijdens de productie nog niet est.

Stap 5: Streven naar perfectie
Dit is het voort zetten van de classe mondiale manufactering de gedachte maigre dans de gehele organisatie. Hiermee ben je nooit klaar, er zijn wel altijd verbeteringen mogelijk doordat de omgeving ook blijft veranderen.

fabrication de classe mondiale de la pensée Lean: Just do it, parce que d'autres le fera certainement !!
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité