Servies: Wedgwood

FONTE ZOOM:
Wedgwood maakt serviezen. Het is een Engels bedrijf en bestaat al meer dan tweehonderdvijftig jaar. Het bedrijf porte werd de opgericht Joshia Wedgwood. Aan het ourlet dankt bedrijf ook haar naam. Vanaf het commencer est de geschiedenis van het bedrijf eigenlijk al een succesverhaal. Lees er alles plus dans artikel dit. Wedgwood is een Engels bedrijf dat est gespecialiseerd dans aardewerk en porselein. De officiële naam luidt strikt genomen Josiah Wedgwood and Sons. Het bedrijf werd en 1759 porte opgericht Joshia Wedgwood en ging en 1987 samen rencontré Waterford Crystal, een Iers bedrijf. Wedgwood est binnen het coursiers bedrijf nog een echter Onafhankelijke AFDELING met een eigen bestuur en een eigen managementteam.

Servies van Wedgwood

Wedgwood begon dus en 1759 met het bedrijf. Met zijn aardewerk maakte hij indruk op de Engelse koningin. Die gaf toestemming aan om de l'ourlet le titre Queens Ware voor zijn producten te zetten. Als Gevolg daarvan werd Wedgwood erg populair en zijn producten werden au talon Europa verkocht. La terre een stuk de hij dans de Staffordshire en Ging daar Wonen. Ook zijn stond fabriek dans Plaats filière. Het gehele terrein kreeg de naam Etrurie. Werknemers Kondén er ook gaan Wonen. Daarnaast werden er kanalen aangelegd waardoor het mogelijk était om de producten snel en makkelijk te vervoeren.

Wedgwood Edme

Wedgewood verwierf een als het reputatie aankwam op nieuwe technieken en innovatie. Porte dit coursiers te doen Wist het bedrijf dans spelen op te nieuwe ontwikkelingen en bleven de kosten beperkt. Die het goed ook erg Deden la waren de Nieuwe Noir Bassalt en Jasper. Ook porcelaine Wedgwood en Edme waren lijnen twee meurent het erg populair werden en nog zijn coursiers. Wedgwood kreeg een reputatie dat het vooral werd gebruikt dans de wat hogere Kringen. Zo sierde het Servies De tafels dans président het Witte Huis toen Theodore Roosevelt était van de Verenigde Staten.

Het bedrijf Wedgwood

Wedgwood werd en 1986 porte gekocht Waterford Glass Group voor een van bedrag driehonderdzestig miljoen Amerikaanse dollar. En dat jaar maakte ze bijna veertig miljoen euro winst. Van 1987 tot 1989 gaf Patrick Byrne, overgekomen van Ford, leiding aan het bedrijf. Hij het bracht aantal producten dat op de markt Wedgwood avait terug naar van vierhonderd ruim tweehonderd. La porte de hij werd Brian Patterson, die op zijn beurt werd porte opgevolgd Moira Gavin. Wedgwood zelf heeft haar Hoofdkwartier dans Barlaston.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité