3FM Serious Request 2013

FONTE ZOOM:
Dit jaar vindt de 10e editie plaats van 3FM Serious Request. Doel van 2013 est: Kom in Actie voor Kinderen meurent diarree porte sterven. Al negen jaar heeft Radio 3FM deze grootscheepse inzamelingsactie voor een stille rampe georganiseerd. Zich weer zes dagen opsluiten in het huis glazen, dat dit jaar staat op het jaar Dit de zullen drie DJ Wilhelminaplein à Leeuwarden. Van 18 t / m 24 uur par dag radio en direct de 24 décembre zullen drie DJ en Televisie maken vanuit het huis glazen. Zij eten mourir zes dagen niet. Met deze actie roepen zij zoveel mogelijk mensen op in Actie voor een te komen stille rampe.

3FM Serious Request 2013

Al negen jaar van voeren Radio 3FM DJ dans samenwerking met het Rode Kruis la semaine de voor Kerst actie voor stille rampen waar niet voor est aandacht directe. Van 3FM zich op Gedurende zes dagen sluiten drie DJ in een studio glazen, het huis glazen. Zij draaien zes dagen, 24 uur par dag, op tegen verzoek muziek betaling. Tussen het draaien porte van muziek vragen zij aandacht voor de stille rampe en informeren zij het publiek hierover. En 2013 staat 3FM Serious Request in het teken van kinderen meurent diarree porte sterven.

Kinderen mourir diarree porte sterven

Par jaar sterven er 800,000 kinderen aan de gevolgen van diarree. Het huis glazen komt dit jaar à Leeuwarden te staan ​​op het Wilhelminaplein. Gaan la Wederom de De 3 DJ zo veel mogelijk geld inzamelen om kinderen plus de hele wereld te rougir. Doel est om de kindersterfte plus de hele wereld zo veel mogelijk terug te dringen.

Oorzaken van diarree bij kinderen
Diarree dans ontwikkelingslanden est meestal het Gevolg van slechte hygiène, Gebrek aan schoon Drinkwater en Gebrek aan goede sanitaire voorzieningen. Vooral kinderen tot 5 jaar lopen risico te sterven aan diarree porte uitdroging, omdat hun Weerstand nog onvoldoende est.

Wat het Rode Kruis biedt?
Het Rode Kruis biedt op verschillende manieren zorg. Schoon Drinkwater, en zeep de aanleg van Betere sanitaire voorzieningen moeten ervoor zorgen dat kinderen beschermd worden tegen diarree. Porte toediening van SRO kunnen kinderen rencontré diarree worden de disparition. SRO is een van mengsel zout en suiker en voorkomt uitdroging. Vrijwilligers Rode Kruis van het geven ouders en kinderen Voorlichting plus hygiëne en de behandeling van diarree.

Negen jaar 3FM Serious Request


2004:
En 2004 est gestart rencontré de eerste editie van 3FM Serious Request dans samenwerking rencontré Het Rode Kruis. De actie était gericht op hulp aan de vluchtelingensituatie au Darfour.
 • Actie: Jouw druppel op een gloeiende plaat voor Darfour
 • Plaats: de Neude à Utrecht
 • Période: 20 t / m 24 décembre 2004
 • DJ: Giel Beelen van, Wouter van der Goes en Claudia de Breij
 • Ingezameld bedrag: ?? € 915,955

2005:
En 2005 vond de tweede editie van 3FM demande sérieuse Plaats.
 • Actie: Rouge type een au Congo
 • Plaats: de Neude à Utrecht
 • Période: 19 t / m 24 décembre 2005
 • DJ: Giel Beelen, Gerard Ekdom en Wouter van der Goes
 • Ingezameld bedrag: ?? 2.203.549 euros

2006:
En 2006 stond de derde editie van 3FM Serious Request in het teken van Slachtoffers van landmijnen dans oorlogsgebieden.
 • Actie: 30 miljoen landmijnen
 • Plaats: de Neude à Utrecht
 • Période: 19 t / m 24 décembre 2006
 • DJ: Giel Beelen, Gerard Ekdom en Sander Lantinga
 • Ingezameld bedrag: ?? 2.848.495 euros

2007
2007 a été van 3FM actie voerden voor schoon la drinkwater het jaar waarin de DJ.
 • Actie: De Wereld schreeuwt om Drinkwater
 • Plaats: het Plein à Den Haag
 • Période: 19 t / m 24 décembre 2007
 • DJ: Michiel Veenstra, Gerard Ekdom en Rob Stenders
 • Ingezameld bedrag: ?? 5.249.466 euros

2008
Dans van 3FM geld ingezameld voor Vluchtelingen de 2008 werd door de DJ au cours de hele wereld.
 • Actie: Een Vluchteling est nergens zonder jouw hulp
 • Plaats: Breda op de Grote Markt
 • Période: 19 t / m 24 décembre 2008
 • DJ: Coen Swijnenberg, Paul Rabbering en Giel Beelen
 • Ingezameld bedrag: ?? 5.702.621 euros

2009
De zesde editie van 3FM Serious Request en 2009 stond in het teken van Bestrijding van de paludisme.
 • Actie: Stop au paludisme, jouer la musique
 • Plaats: de Grote Markt à Groningen
 • Période: 19 t / m 24 décembre 2009
 • DJ: Gerard Ekdom, Giel Beelen en Annemieke Schollaardt
 • Ingezameld bedrag: ?? 7.113.447 euros

2010
En 2010 van 3FM voor de la stille de streden de DJ Slachtoffers aides de van. Nom Met était er aandacht voor de aidswezen.
 • Actie: Aides nam hun Ouders weg, geef ze hun toekomst terug
 • Plaats: de Markt à Eindhoven
 • Période: 19 t / m 24 décembre 2010
 • DJ: Gerard Ekdom, Giel Beelen en Coen Swijnenberg
 • Ingezameld bedrag: ?? 7.471.000 euros

2011
Dans de achtste editie van 3FM Serious Request en 2011 zamelden de la geld de DJ dans moeders voor de alleenstaande dans oorlogsgebieden.
 • Actie: Celui-ci est pour maman
 • Plaats: Leiden, op de Oude Singel
 • Période: 19 t / m 24 décembre 2011
 • DJ: Timur Perlin, Gerard Ekdom en Coen Swijnenberg
 • Ingezameld bedrag: ?? 8.621.004 euros
2012
 • En 2012 zamelden de van Serious Request la geld de DJ dans voor de babysterfte in de wereld.
 • Actie: Vive pour les bébés
 • Plaats: Enschede, Grote Markt
 • Période: 18 t / m 24 décembre 2012
 • DJ: Gel Beelen, Michiel Veenstra, Gerard Ekdom
 • Ingezameld bedrag: ?? 12.251.667 euros

Wat is er bereikt rencontré 3FM Serious Request?

Met al het geld wat de Afgelopen jaren est van 3FM Serious Request heeft het de porte opgehaald de DJ Rode Kruis talon veel mensen plus de hele wereld kunnen helpen:
 • En 2004 heeft het Rode Kruis een ziekenhuis kunnen bouwen au Darfour. Zij hebben gezorgd voor schoon Drinkwater, les toilettes en douches. Hiermee zijn dans totaal 268,020 geholpen MENSEN
 • En 2005 heeft het Rode Kruis gevluchte kinderen en kindsoldaten kunnen herenigen rencontré Familles au Congo. Zij hebben 2.219.101 MENSEN au Congo kunnen helpen.
 • En 2006 is het geld, opgehaald rencontré de actie, porte Het Rode Kruis besteed aan de ondersteuning van revalidatiecentra. Dans 30 verschillende Landen Aide Comment reserver porte geboden middel van prothèses en krukken voor Slachtoffers van landmijnen. Zijn er Totaal 159,190 MENSEN geholpen.
 • En 2007 heeft het Rode Kruis met het geld ingezamelde dans acht Landen waterpunten- en systemen aangelegd, toilettes gebouwd en voor schoon drinkwater gezorgd. Zij hebben hiermee 3.073.900 mensen kunnen helpen.
 • En 2008 est hebben ingezameld besteed aan de hulp van 2.821.037 Vluchtelingen het geld wat je DJ. Het Rode Kruis heeft gezorgd voor een veilig onderkomen, voedsel, medische hulp en schoon Drinkwater. Zij hebben mensen Begeleid in het van een nieuw opbouwen bestaan ​​porte ze een eigen stukje Grond te bieden en de materialen voor het bouwen van een Huis.
 • En 2009 de hebben de DJ rencontré hun actie gestreden tegen de Dodelijke ziekte paludisme. Het Rode Kruis Heeft met het geld ingezamelde 4.307.638 mensen kunnen beschermen tegen paludisme. netten de porte, medicatie en Voorlichting heeft het Rode Kruis 7.456.567 mensen kunnen bereiken. Ook est geld besteed aan de opleiding van Vrijwilligers van het Rode Kruis.
 • En 2010 stond 3FM Serious Request in het teken van de stille Slachtoffers van aides. Veel kinderen zijn, porte het Overlijden van ouders d'aides aan, gebleven alleen de achter. Het Rode Kruis heeft met het geld kunnen zorgen dat kinderen weer kunnen scolaire naar een des Vakopleiding kunnen volgen. Zij bieden medische, persoonlijke en emotionele ondersteuning, geven Voorlichting en trainen Vrijwilligers Rode Kruis van het voor Voorlichting en psychische ondersteuning. Hiermee zijn 13,250 aidswezen uit dertien verschillende Landen geholpen.
 • En 2011 heeft het Rode Kruis 160.000 alleenstaande vrouwen en kinderen dans oorlogsgebieden kunnen helpen. Zij hebben waterputten en toilettes gebouwd en hebben ondersteuning geboden porte middel van medische Zorg en voedsel.
 • En 2012 heeft het Rode Kruis het geld ingezamelde besteed aan medische hulp, Voorlichting en het begeleiden van vrouwen bij hun zwangerschap en bevalling.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité