8 vormen van déchets, la gestion Lean

FONTE ZOOM:
De filosofie achter lean management est meer doen rencontré porte weinig te werken vanuit waarde. Werken vanuit de pencher filosofie streeft erna om continuer efficaces en kwaliteit verhogend te werken. Dit kan onder andere bereikt worden porte overbodige Stappen te elimineren.

Processtappen

De se pencher literatuur Erkent drie vormen van processtappen, te weten waardetoevoegende Stappen, verspilling en nodige-verspilling. De nodige verspilling zal de klant niet als waarde beschouwen, maar zijn om het noodzakelijk procès juist te laten verlopen. Hierbij kan het gedacht worden omstellen van het productiebanden omdat technisch nog niet mogelijk est, maar ook werken volgens verplichte regelgeving. Doel hierbij est om het zo efficaces mogelijk te laten verlopen.

Waarde

Waarde kan gedefinieerd worden als;
 • De Stappen welke Bijdragen aan het verwachte eindresultaat voor de klant. Ofwel, waar est de klant bereid voor om te betalen?
 • Het produit de service transformeert dans vorm
 • De van uitvoering de processtap gaat in een goed keer

Déchets

Om te komen tot een procès bestaande uit enkel waarde toevoegende activiteiten dient verspilling geëlimineerd te worden, dit is een proces continuerend. Onnodige Stappen worden dans de maigres als literatuur de gedefinieerd ?? déchets ?? de Muda ?? ?? . Déchets zijn geen de processtappen mourir waarde toevoegen aan het eindresultaat voor de klant. Porte waarde toevoegende processtappen achter elkaar te plaatsen ontstaat er ?? flux ?? . Porte continuer verspilling te elimineren wordt Tevens De doorlooptijd voor Klanten verminderd en gestreefd naar een proces Optimaal.

De se pencher literatuur hierin onderscheid 7 vormen.
 1. Overproductie; meer dan doen nodig de te vroeg uitvoeren van handelingen dan nodig; bv formulieren van kopieren meurent niet nodig zijn.
 2. Wachten; Périodes van inactiviteit voor zowel Klanten medewerkers de als
 3. Transport; onnodige verplaatsing van spullen, mensen de materialen
 4. Processtappen supplémentaires; onnodige de te complexen processtappen
 5. Voorraad; meer dan voorraad aanwezig nodig des het ontstaan ​​van tussenvoorraden.
 6. Verplaatsing; afstanden afleggen binnen één processtap, bv tussen apparaten kopieerapparaat en fax staan ​​niet naast elkaar
 7. Defecten / corrections:; Het van het doordat prise de eerste keer niet goed est gegaan, herstelwerkzaamheden.

De achtste vorm:
Est plus tard aan de literatuur een vorm achtste toegevoegd, onbenutte Créativité van medewerkers voor de onvoldoende verantwoordelijkheid basistaken.

.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité