Aanrechtsubsidie ​​2014 partenaire minstverdienende

FONTE ZOOM:
En 2014 hebt u als minst verdienende partenaire recht op de aanrechtsubsidie ​​2014, algemene heffingskorting, maar de algemene heffingskorting minstverdienende partenaire verdwijnt coursiers meer. Belangrijkste voorwaarden voor de uitbetaling van de aanrechtsubsidie ​​zijn dat uw inkomen niet Hoog genoeg est om uw eigen algemene heffingskorting uit te betalen en dat uw fiscale partenaire wel voldoende inkomen heeft. Via de Gezamenlijke belastingaangifte de voorlopige aanslag komt de aanrechtsubsidie ​​tot uitbetaling. Uw Huishouden betaalt rencontré deze korting en 2014 minder belasting en inkomstenbelasting.

Recht op de aanrechtsubsidie ​​2014, algemene heffingskorting partenaire minstverdienende 2014

De aanrechtsubsidie ​​is een andere naam voor de algemene heffingskorting. Als uw eigen inkomen Hoog genoeg est, hebt u aanspraken op de algemene heffingskorting, en andere op een deel gevallen van deze belastingkorting dans de vorm van een aanrechtsubsidie. De naam aanrechtsubsidie ​​wordt vaak gebruikt, maar est eigenlijk onjuist: het est geen subsidie, maar een belastingteruggave. Vele politici het een subsidie ​​omdat ze zijn dat van mening dit voorrecht op een de Toch belastingteruggave de minst verdienende partenaire en ook een vaak partenaire zonder inkomen niet aan het om stimuleert werk te gaan. Om mourir reden ook wordt de aanrechtsubsidie ​​de Komende jaren verder afgebouwd.

De aanrechtsubsidie ​​2014 aanvragen, algemene heffingskorting partenaire minstverdienende 2014

Onder de volgende voorwaarden hebt u recht op de aanrechtsubsidie ​​en 2014 en kunt u deze korting ook aanvragen:
  1. U pliés 21 jaar de ouder dan 21 jaar.
  2. U hebt geen des een laag inkomen waardoor de algemene heffingskorting niet, via la porte uw de belastingdienst kan worden terugbetaald.
  3. Weduwe plié de U hebt minimaal zes maanden dezelfde fiscale partenaire dan de weduwnaar.
  4. Van uw fiscale partenaire de Het is wel Hoog genoeg om ook uw aanrechtsubsidie ​​terug te kunnen betalen.

Een heffingskorting zoals de aanrechtsubsidie ​​est een belastingteruggave, maar als u weinig tot geen inkomen hebt, euh kan via uw inkomen geen teruggave Plaats vinden. Dat wordt anders zodra u een fiscale partenaire hebt rencontré inkomen voldoende. Dan wordt het namelijk mogelijk om uw aanrechtsubsidie ​​te verrekenen rencontré de porte uw partenaire te betalen inkomstenbelasting. Uw partenaire gaat minder belasting betalen en zo komt de aanrechtsubsidie ​​u en uw huishouding dix goede.

Wie komt dans aanmerking voor de aanrechtsubsidie ​​2014?

Wie aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, komt dans beginsel dans aanmerking voor de algemene heffingskorting voor de minst verdiende partenaire de aanrechtsubsidie. De bedragen mourir daarmee gemoeid zijn, zijn hoofdzakelijk afhankelijk van uw geboortejaar:
  • Wie geboren est vóór 1963 heeft recht op de volledige algemene heffingskorting en dat est en 2014 ?? 2,100;
  • Wie geboren est de na 1963 heeft recht op een van aanrechtsubsidie ​​?? 1,260 en 2014;

Tot en 2013 était rencontré er een hogere uitbetaling mogelijk voor wie na 1963 a été en Geboren al dan niet nog kinderen thuis eu filière jonger waren dan vijf jaar, maar die regeling est par une januari 2014 Vervallen. Vanaf 2014 geldt alleen nog het onderscheid voor geboren de na 1963: aanrechtsubsidie ​​2013 aanvragen.

Hoe ontvang ik de aanrechtsubsidie ​​en 2014?

De de la van de aanrechtsubsidie ​​verloopt via de belastingdienst zodra u gezamenlijk uw belastingaangifte inkomsten belasting hebt gedaan. Nogal wat mensen willen daarop niet wachten en vragen om een ​​van maandelijkse vermindering belasting. Die aanvraag tot maandelijkse vermindering doet u dan via de voorlopige aanslag 2014, teruggave inkomstenbelasting. Als het inkomen van uw partenaire ook onvoldoende est om alle heffingskortingen te kunnen uitbetalen, zal dat een deel betekenen dat zal niet worden uitbetaald, ook al hebt u er op papier recht op.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité