Andrea del Sarto, Schilder zonder Fouten

FONTE ZOOM:
Andrea del Sarto de dix tijde le van de Hoogrenaissance à Florence. Hij zijn eigen était en tijd een zeer gevierd kunstenaar, maar wordt vandaag de dag porte overschaduwd Michelangelo Rafaël en zijn ook die kunst hebben beïnvloed. Dans de Kerk van de Heilige Annunciatie à Florence schilderde hij de zeven cool. Tezamen rencontré daar douce de andere est het een bijzonder geheel.

Inleiding.

In het jaar 1509 la porte de werd Andrea del Sarto de l'atrium de ?? douce orde van de drie Servieten in het van de Santissima Annunziata à Florence, vous vervaardigen. De opdracht bestond uit het schilderen van drie uit het leven van de scènes heilige Filipo Benizzi, een Servieten-die heilige leefde dans de 13de eeuw. Del Sarto schilderde de ?? Vervloeking van gokkers ??, houe de heilige een duivel uitdrijft bij een meisje en houe de heilige manteau zijn met een lepralijder deelt. Waren De Servieten Zeer tevreden plus het werk dat Del Sarto leverde en hij kreeg à la SNEL de bijnaam ?? erreur Andrea ??, omdat en zijn schilderingen foutloos parfaits leken te zijn. Hij werd vooral geroemd om de contouren en zijn werk. De Servieten gaven ourlet daarom de opdracht voor het nog twee scènes plus leven van Filipo Benizzi, DAT waren: ?? Dood van de heilige Benizzi en Opwekking van een kind ?? porte de aanraking van zijn la reliek de fr ?? Kinderen ??. Schilderingen waren voor deze voltooid 1510.

De Die hij de laatste ?? frais twee in het atrium heeft mogen aanbrengen waren voor 1514 gereed en beelden geboorte van de Maria en uit de Aankomst van de drie Koningen. Voor deze ?? frais twee s werd hij nog meer dan geroemd voor de andere vijf, omdat hij daarin invloed van de Raphaël, Fra Bartolomeo Domenico Ghirlandaio en laat zien. Staan echter niet op het zichzelf de De ?? frais dans l'atrium. Er zijn nog vijf andere porte vijf ?? s frais verschillende Schilders aangebracht. Twee daarvan waren à Aanwezig alvorens Del Sarto begon rencontré zijn pue. Alesso Baldovinetti schilderde de ?? Geboorte van Christus ?? van 1460 tot en 1462 Cosimo Rosselli était begonnen aan het leven van S. Filippo, maar zijn frais rencontré de roeping en kleding van St. Philip a été Nog onvoltooid toen hij stierf en 1476. De drie andere frais ?? s zijn van Rosso Fiorentino, Jacopo da Pontormo en Franciabigio.

De opdrachtgevers en Verloop van de opdracht voor de refroidir l'atrium de ?? in het van de Santissima Annunziata.

De Santissima Annunziata est porte opgericht de Servieten gewijd en aan de Heilige Annunciatie en de oprichter van de hordes San Filippo Benizzi. Volgens Vasari kreeg Andrea del Sarto de opdracht voor de refroidir ?? s, omdat broeder Fra Mariano partir des goeds de Canto autres, plus de meules Del Sarto avait gehoord, tot ourlet vriend maakte en zijn in het grote lof Vooruitzicht stelde wanneer hij zijn refroidir ?? s Daar zou aanbrengen. Au eerder était Cosimo Rosselli bezig geweest uit het leven scène met een van S. Filippo, maar hij hij het overleed alvorens frais Had afgemaakt. Del Sarto kreeg dus de opdracht om het leven van de heilige vous completeren. Hij heeft uit het leven daarvoor vijf scènes van de heilige gekozen en aangebracht het atrium. Het est niet duidelijk des hij specifiek de opdracht kreeg voor deze scènes, des DAT de Servieten voor deze ourlet hebben bepaald. De broeder filière opdracht gaf Beloofde Andrea de grote en roem bekendheid wanneer hij de schilderingen zou aanbrengen, maar hij zou er voor weinig betaald krijgen. Wanneer Andrea de opdracht niet zou zou doen willen Franciabigio daar zijn om het werk nemen sur vous. Franciabigio was een goede vriend Andrea van, maar tevens rivaal zijn in de kunst. Andrea nam de opdracht zich op een er en kwam contrat waarin stond dat hij de niemand behalve main zou hebben aan de werken voor het atrium. De eerste uit het leven van scènes drie S. Filippo Waren na enkele maanden d'af. Hij kreeg zoveel roem EER en voor deze frais ?? s dat hij er nog twee maakte. 1510 waren voor het leven van plus à des scènes S. Filippo af. Vasari zegt dat de Andrea opdracht voor Had refroidir ?? s, maar heeft hij er waarschijnlijk vanaf gezien, omdat de betaling zo weinig était. Woog voor het niet op tegen de Andrea roem die hij vergaarde, omdat hij porte de frais ?? s meer opdrachten kreeg mourir ourlet meer geld zouden kunnen opleveren. De broeder klaagde hierover en Beloofde Andrea de la möcht de dat nog twee ?? frais dans het maken atrium tegen een Betere betaling. De broeder avait ondertussen Franciabigio één scène toegewezen voor het atrium. Hij het schilderde ?? Huwelijk van de Maagd ??. Del Sarto Hoorde Franciabigio dat een ook frais möcht schilderen en toen maakte hij, bij wijze van rivaliteit, de Kartons voor de twee scènes meurent hij nog aan möcht brengen. En 1511 était hij zijn Klaar rencontré fraîche ?? Aankomst van de Drie Koningen ?? en en 1514 était ook zijn laatste af frais, de ?? Geboorte Maria van ??. Vasari spreekt dans la vie zijn niet sur Andrea van de andere Schilders die een gemaakt de hebben frais dans het atrium, maar wel allemaal die zijn gemaakt na 1510 behalve Alesso Baldovinetti van mourir, mourir de Geboorte van Christus à schilderde en 1460-1462 en van die Cosimo Rosselli mourir en 1475 roeping en kleding van de S. Filippo schilderde. Del Sarto sloeg de DUS opdracht af na De Vijf ?? s fraîches rencontrées het leven van de heilige Benizzi en Franciabigio kreeg de EER er één te maken. Daarnaast hebben Jacopo da Pontormo ook, Rosso Fiorentino en nog een mogen frais dans het maken van de Kerk atrium.

De frais dans het atrium programme Het van de Algemene.

Zoals beschijft Vasari en Vite behoorde zijn de volledige opdracht toe aan Del Sarto, maar niet omdat hij genoeg betaald kreeg voor de refroidir ?? s kreeg Franciabigio de opdracht voor één frais en de andere twee werden toegewezen aan Rosso Fiorentino Jacopo da Pontormo en. Dans la vie van de Franciabigio Vasari heeft het alleen sur la fourgonnette de ?? frais de Del Sarto en Franciabigio zelf noemt en niet de andere schilderingen die zijn er. Vasari beschrijft dat zijn Franciabigio heeft frais toegetakeld nadat Hoorde dat hij het onafgemaakte festival worden op een onthuld zou frais. Hij était Daar huées plus, veulent hij de wilde figuren nog wat aanpassen. Hij heeft een toen hoofd van een vrouw en het hoofd Maria van ERAF geslagen en een naakt Figuur bijna volledig weggeslagen. Hij het niet meer wilde daarna herstellen. Dans la vie van de Pontormo wordt hij duidelijk waarom ook een möcht frais dans het maken atrium. Pontormo était een van leerling geweest Del Sarto en probeerde ourlet volgens Vasari zo goed te mogelijk imiteren. Hij maakte vervolgens niet meer onder het van gezag Del Sarto andere Kunstwerken mourir zo goed dans de smaak vielen bij de Servieten dat zij een ourlet graag frais maken laten Wilden. Tegen 1516 était hij Klaar rencontré de Maria van Visitatie ?? ??. Vasari prijst ourlet zijn voor het énorme kundigheid dans weergeven Huidskleur en van de zachtheid van de Figuren in het frais.

Het artikel Rosso, Pontormo, Bandinelli, et autres SS. Annunziata van John Shearman geeft een overzicht op het carte programme van de frais ?? s en heeft het plus de opdracht mourir gegeven werd aan Fiorentino en Pontormo. Shearman noemt dat Rosso Fiorentino, Pontormo als net, via contacten remplies Del Sarto in het vak terecht est gekomen. Hij était tevens Leerling van een Del Sarto était en samen met een Pontormo veelbelovende jonge Schilder.
En 1950 kwam Hugo Wagner a rencontré zijn boekje Andrea del Sarto. Seine Stellung zu Renaissance et Manierismus. Daarin beschrijft heeft la geen de dat hij het gehele programme van de frais ?? s. Hij Ziet als ze Losse, op zichzelf staande, scènes meurent niets inhoudelijk remplies elkaar delen. Volgens Wagner est er programme de algemeen dus geen geweest waaraan de Schilders zich hebben moeten houden. Dit lijkt nogal tegenstrijdig rencontré Vasari, die juist de samenhang benadrukt, evenals Shearman dat doet plus tard dans zijn artikel.

Er is een wel degelijk samenhang vous ontdekken, zowel dans de groep als Schilders dans le zelf de ?? de frais. De Schilders van de franges waren allemaal goede bekenden van elkaar de ?? frais. Del Sarto était en vriend van concurrente Franciabigio en Pontormo Fiorentino waren en zijn leerlingen. Ze kenden de Stijl van de Pontormo en ander zijn Fiorentino en opgeleid rencontré de Stijl van Del Sarto, dus zij Kondén Daar dans hun frais ?? s rekening mee houden om het een te laten geheel worden.
Dans le programme de het een est er samenhang, doordat scènes er de alleen uit het leven van zijn afgebeeld de twee belangrijkste heiligen voor de Servieten. De scènes twee meurent er los van lijken staan ​​te zijn de ?? Geboorte van Christus ?? en de ?? Aankomst van de drie ?? Koningen, maar die hebben bande de onderlinge. Geboorte van Christus De ?? a été het eerste frais dans het atrium en Del Sarto heeft daarop ingespeeld porte op zijn met de drie frais Koningen niet de heilige Familie af te beelden, omdat mourir bij de geboorte van Christus aanwezig zijn. Om de Suggestie vous wekken dat het een doorlopend verhaal est heeft Del Sarto op zijn een frais liens Gebouw Geplaatst, zodat lijkt alsof achter het dat de gebouw geboorte van Christus plaatsvindt. Zo staat van de scène Baldovinetti niet op zichzelf en est het een programme samenhangend geheel de gehele.

De Stijl van Andrea del Sarto dans vergelijking met de andere Schilders.

Andrea van porte vallen op hun la helderheid de De ?? frais en classicistische uitstraling. Hij gebruikt heldere kleuren en est in het goed van uitbeelden ruimtes om de figuren Heen. Vooral de frais ?? s waar het leven van S. Filippo op zijn afgebeeld en zijn zeer heldere kleuren uitgevoerd. De andere twee frais ?? s zijn soberder iets van kleur, maar wel laten zien zijn in het kundigheid positioneren groepen van mensen. Volgens een artikel dans The Art Bulletin était hij juist niet goed in het groeperen van mensen en veel études maakte hij naar de natuur. De frais ?? s Tonen zelf aan dat Del Sarto dans zijn eerdere werken meer moeite avait rencontré het groeperen van de figuren. Hun houding en entraînement interactif de lijkt wat moeizamer teweeg gebracht dan en laatste de twee frais ?? s. Daarin zijn de figuren van Beter verhouding Stralen ze en meer en levendigheid Realiteit uit. De figuren zijn meer volumineus en hun gewaden Beter zijn om hun lichamen gedrapeerd. Wagner beschrijft dans boekje dat zijn er ook in het zijn portretten aanwezig fraîche van de Drie wijzen. Heeft la gemaakt de Vasari noemt ook dat Del Sarto dans dat frais. Drie figuren aan de rechterkant op de voorgrond zouden portretten zijn van zelf Del Sarto, Jacopo Sansovino en Ajolle de muzikant. Van het schilderen portretten dans heeft ?? s Fresh Del Sarto van overgenomen de Raphaël, die dat dans de van scolaire Athene ?? ?? ook laat zien. Del Sarto echter frais heeft dat hij zijn voor nooit gezien werken dans de Santissima Annunciata maakte, veulent als hij Daar est geweest était pas rond het 1520. Raphaël était echter wel een importantes Les inspiratiebron voor Del Sarto, maar die invloed est beter te herkennen dans les marges frais ?? s en Schilderijen. Hij dat hij beschrijft ook zijn Tijdens leerperiode bij Piero di Cosimo au zo goed été Geworden rencontré kleurgebruik alsof hij à Vijftig jaar Schilder était.

Zijn refroidir kennen talon veel diepte porte Suggestie la fourgonnette de ?? ruimte achter de voorgrond. Bij de ?? Aankomst van de drie Koningen ?? Loopt er een porte weg de schuin de ruimte waarop allemaal figuren en dieren te zien zijn. Dans de verte est ook een te zien giraf aan het einde weg van de mourir ervoor zorgt dat er ook op de achtergrond aandacht komt vous liggen. Bij van de drie uit het leven van scènes de vijf Philip Benizzi est classicistische architectuur er als achtergrond gekozen. La camionnette de Bij de Dood de heilige en Opwekking van een type ?? is het een nis de soort en een muur meurent dans de buitenlucht est Geplaatst, veulent aan beide zijkanten van de boog est er een landschap te zien. Er is geen Afgesloten ruimte dus, maar een en heldere ouverte paramètre converserende rencontré figuren waardoor levendig wordt het geheel talon. De andere twee scènes hebben volledig Plaats dans de buitenlucht. ?? Vervloeking van gokkers ?? fr ?? De heilige deelt manteau zijn met een lepralijder ?? hebben een gelijkende compositie. Ze hebben Allebei plaats in een rencontré landschap Heuvels en een realistische wolkenlucht. De heilige Benizzi staat rencontré Gevolg rechtsonder in het beeld fr de gebeurtenis Plaats de Heeft in het Midden op de Heuvel. Heeft ook op de la achtergrond Andrea meerdere aangebracht die niet echt Letten op het hoofdgebeuren. De Landschappen zijn rijkelijk uitgevoerd rencontré Bomen en Lucht en doorkijkjes Heuvels rencontrés dans de verte. Een ander doorkijkje est te vinden op het frais ?? Duivel uitdrijven bij een meisje ??. Daar est het doorkijkje nette Boven het hoofdgebeuren weergegeven zodat verder wordt het oog geleid en niet op een blijft hangen botté de dégagement. Daarbij zijn er ook overal mensen aanwezig, zowel op de Grond als op de eerste étage. Ondanks dat er niet goed wordt gezegd dat Andrea était en van het schilderen groepen mensen heeft een grote hij toch groep dans Ieder mensen afgebeeld frais. De de l'effet de störend geven geen, het zijn goede samenhangende ?? s frais. Van de eerdere frais ?? s naar de franges orteil est wel een er verhoging van het aantal Figuren op te en zijn ook merken een zeer Stijl Heeft mince ontwikkeling doorgemaakt. Eve Borsook beschrijft dat dans la carte haar boek en zegt daarbij ?? les paramètres font encore une contribution importante à la dignité et la splendeur des actions représentées. ?? Del Sarto Hield paramètres de van Romantische, anders dan zijn tijdgenoten. Dit wordt duidelijk aan de main van de volgende korte Beschrijving van de andere frais ?? s.

De la fourgonnette de ?? frais de andere Schilders wat zijn Stijl Betreft nogal verschillend. Geboorte van Christus De ?? porte Baldovinetti heeft wel de heldere kleuren, maar zijn figuren en zijn veel statischer volumineus minder dan de figuren van Del ?? s ?? s Sarto cool. De figuren zijn ook en het minder landschap realistisch weergegeven. Refroidir van het wel wat invloed Pontormo laat zien van Del Sarto. De groepering en architecturale paramètre doen aan denken Del Sarto ?? s van fraîche porte Heling aanraking van het reliek de ?? ??. Zijn figuren hebben alleen andere verhoudingen dan mourir van Del Sarto. Ze zijn erg realistisch en volumineus weergegeven. Del Sarto pas LAAT en marge de zijn zien dat hij de la ?? frais est volumes de moitié geworden Beter, verhoudingen en pose van figuren.
Pontormo heeft dans Visitatie frais zijn ?? ?? bij de figuren dichter elkaar Geplaatst en dichterbij porte gebracht de achtergrond meteen achter de figuren aan te laten sluiten en de zijkanten vlak naast de figuren af ​​te snijden. Kleurgebruik lijkt zijn op dat van Del Sarto, Pontormo gebruikt alleen niet meer pasteltinten en de hardere kleuren mourir Del Sarto gebruikt. Hij schildert grote vlakken dans één en kleur gebruikt veelal zachtrood en zachtgeel. Eén Figuur est en lichtblauw en filière valt daardoor op tussen de repos. De kleur est geconcentreerd op het ène bepaalde deel van de kleding en niet uit dat Loopt vlak. Dit est de toonaangevend dans Hoogrenaissance. De figuren Stralen allemaal een grote levendigheid uit. Communiceren Ze remplies elkaar, maar ook met de toeschouwer doordat er een paar uit het beeldvlak kijken. De verhoudingen van zijn de figuren anders dan bij Del Sarto. Pontormo était zeer goed in het van volumes weergeven van de figuren. Hun Kleden vallen zo natuurlijk om de lichamen Heen dat het een zeer realistisch beeld wordt. De houdingen zijn ook zeer realistisch en laat hij het bijvoorbeeld naakte jongetje op een de voorgrond lastige houding aannemen om te zien laten houe goed hij a été atteint de anatomies van de mens.

Franciabigio schilderde de ?? verloving Maria van ?? figuren voor een met veel classicistisch gebouw. Voici kleurgebruik doet zijn frais denken aan dat van Pontormo, omdat hij ook gebruik maakt van grote en pasteltinten vlakken dans dezelfde kleur schildert, maar de compositie ruimtewerking lijken en meer van Andrea te komen. Gebouw staat het niet vlak achter de figuren, maar een stuk verder op de weg achtergrond. De figuren Tonen dramatiek, porte vooral de Figuur rencontré Het Rode liens gewaad aan die komt lopen en de Figuur daarnaast in het blauw. Au figuren om het hoofdgebeuren Heen lijken daarop vous reageren. Het doet frais dans vergelijking rencontré Del Sarto ?? s werk en minder helder georganiseerd aan. Del Sarto LAAT een grote balans dans žien zijn werk en de helderheid van de kleuren en de uitstraling van figuren zijn zeer est de opvallend.

Cosimo Rosselli était de eerste filière begon met het leven van de heilige Benizzi en heeft zijn ook dans kleuren de Heldere frais uitgevoerd. Les Plaats de Heeft de De Tussen twee Gebouwen en op de achtergrond landschap est een te zien. Er est niet bij de figuren dramatiek veel te vinden, maar ze zijn ook niet zo statisch als op het van Baldovinetti frais. De volumes en de verhoudingen DOEN aan realistisch minder dan bij de Werken uit de periode marge. Het était frais echter nog onvoltooid toen hij stierf. Het est gecompleteerd frais, maar niet porte wie est duidelijk. Wellicht heeft Del Sarto er aan de gelegd main, maar het een andere kan ook Schilder geweest zijn.

Van het frais Rosso Fiorentino est ici compositie verschillend van de andere frais ?? s. De figuren maken op een de soort muur voorgrond doordat ze allemaal gelijke hoogte op zijn er en hij heeft geen ruimte tussen gelaten. Tussen de Hemelvaart en de figuren beneden is een grijze kan niet worden ruimte waarvan gezegd wat het voorstelt. Aangezien het een Hemelvaart est moet de aandacht volledig op die gebeurtenis worden gelegd en wordt het Hemelse karakter benadrukt porte verder geen landschap de andere ruimte af te beelden. Zijn van het frais de la donker De Ondanks en dat de Expressie van de figuren zeer goed uitgevoerd est, est de stofuitdrukking een stuk minder realistisch. De gewaden van de figuren vallen niet zo natuurlijk om de lichamen Heen en de verhoudingen lijken ook niet te helemaal kloppen. Desondanks zijn zeer de figuren expressief en laat de voorstelling dramatiek zien, vooral in het Gebaar Maria van.

Het Belang van Andrea del Sarto.

De vraag des ?? douce van de Del Sarto in het atrium van de Santissima Annunziata een grote rol hebben gespeeld est deels vous beantwoorden porte ze te vergelijken rencontré de frais Autres activités ?? s meurent daar aanwezig zijn. Vasari geeft een goed op het beeld Verloop van de opdracht en daaruit komt naar Voren dat de Servieten Del Sarto zeer waardeerden ourlet en de grote opdracht graag wilden laten uitvoeren. Het lijkt kwestie echter een van Geld te zijn waardoor hij de volledige opdracht niet meer wilde uitvoeren. Porte de wedijver rencontré Franciabigio hij heeft nog wel daarna willen maken die hij toegewezen de twee ?? frais Had van gekregen de Servieten. De repos programme van het est porte afgewerkt vijf andere Schilders. Twee daarvan hadden hun eerder frais dans het atrium en aangebracht Del Sarto kreeg de opdracht het te completeren. Zijn allemaal la mooi De ?? douce dans balans rencontré elkaar en één beelden geheel uit. De twee belangrijkste heiligen voor de Kerk en worden verheerlijkt daarbij est er ook nog aandacht Christus voor het meurent dans geheel ingepast porte wordt het van Fresh Del Sarto rencontré de Aankomst van de drie Koningen. Het est dus niet juist, Zoals Wagner wellicht vermoeden doet, dat er geen programme de samenhangend zou zijn. Ondanks dat er zes verschillende Schilders aan het in het werk zijn geweest atrium, est disbalans er geen. Wellicht komt dat de vier doordat Schilders van de franges ?? s elkaar goed en kenden beïnvloed waren elkaar nouvelle porte. De dus ook niet zo schilderstijlen lopen talon uiteen ver. Del Sarto begon rencontré kleuren de Heldere de Hele, maar zijn laatste twee ?? s est frais hij à teruggegaan meer naar wat minder bonte kleuren. De la fourgonnette de ?? frais de andere Schilders passen ici kleur goed bij mourir laatste ?? frais de twee van Del Sarto. Hij is van invloed geweest op pour Schilders van de franges frais ?? s uit de en vooral la fourgonnette de frais ?? Pontormo en Franciabigio blijkt invloed mourir. Pontormo heeft echter wel een eigen meer Stijl ontwikkelt, maar Franciabigio laat zien dat hij de Stijl van Del Sarto kende en op eenzelfde manier als hij werkte. Del Sarto overtreft ourlet echter in het schilderen van architectuur. Zijn geschilderde Gebouwen helder en zijn zeer realistisch uitgebeeld. De figuren ontwikkelen zich dans un endroit frais zijn ?? s en zijn uitgevoerd Beter dans de ?? Geboorte Maria van ?? fr ?? Aankomt van de drie Koningen ??. De figuren zijn zeer dans balans gegroepeerd en tezamen rencontré hun et environs en de compositie vormen zij een geheel. Andrea del Sarto mai rencontré recht ?? erreur ?? worden genoemd.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité