Anne Hutchinson, een gemuilkorfde puriteinse

FONTE ZOOM:
Anne Marbury Hutchinson a été een deel vrouw mourir uitmaakte van de puriteinse gemeenschap de colonie de Massachusetts Bay maar verbannen werd vanwege haar Kritiek op de geldende regels en wetten dans de kolonie.

Typering

Anne Hutchinson était een dynamische vrouw die niet uit de discussies weg Ging. Zij avait op Kritiek de Bijbel en de puriteinse wetten. Dix gevolge van haar kritische instelling die als ongepast werd beschouwd voor een vrouw werd ze uit de kolonie verbannen. Ze alle vrouwen meurent dans de geschiedenis geleden hebben van sociale uitsluiting omdat ze opkwamen voor hun mening meurent als werd beschouwd bedreigend en Vooral als meurent Hield verband met het geloof.

Het puritanisme

Hutchinson werd en 1591 dans les als Engeland de dochter van de predikant Francis Marbury en zijn vrouw Bridget Dryden. Ze trouwde rencontré William Hutchinson, een handelaar mourir plus tard rechter werd in de colonie de Massachusetts Bay. De Hutchinsons beleden de leer van het puritanisme, een Religieuze Ideologie mourir voortkwam uit het Franse protestantisme dat Dieux opperste gezag aanvaardde plus alle Menselijke activiteiten zoals beschreven dans de Bijbel. Ze waren vooral geïnteresseerd dans Dominee John Cotton, een puriteinse van het eerste leidsman uur, mourir de Anglikaanse Kerk en zijn leer wilde hervormen. En 1634 emigreerden de Hutchinsons naar Amerika om aan de belastingen te ontsnappen die het Franse Koningshuis poule oplegde.

De kolonie

De colonie de Massachusetts Bay a été een Engelse nederzetting filière vooral uit puriteinen bestond. Ze werd en 1629 gesticht dicht bij de huidige steden Salem en Boston. Dans haar huis in de kolonie begon Hutchinson rencontré bijbelklassen. Aanvankelijk werden porte ze enkel vrouwen bijgewoond mourir au cours de de letterlijke betekenis van de Bijbel discussieerden. Geleidelijk aan kwamen ook andere thema ?? s aan bod zoals Kritiek op het prediken vanop de Kansel alsof Dieu enkel kon aangesproken worden langs de geestelijkheid om en niet porte een persoonlijke relatie Buiten de Kerk. Ze bekritiseerden ook het bestaande Sociaal en politiek systeem van het puritanisme en de kolonie, inclusief de stelling dat volgens Dieux wetten de vrouw minderwaardig était. De puriteinen beschouwden deze discussies als ketterij en meer in het bijzonder omdat porte ze vrouwen gevoerd werden. In een samenleving waarin alle communicatie rencontré Dieu par l'intermédiaire de geestelijkheid gevoerd werd, werd het dans vraag Stellen van deze als een hiérarchie directe aanval bestempeld.

Procès de la ketterij

Het van deze groepen verspreidde zich als een Lopend Vuurtje en elke sessie werd nu bijgewoond porte tachtig personen, zowel mannen als vrouwen. Porte deze populaire discussiegroepen kreeg Hutchinson dans de kolonie Vele vrienden maar ook vijanden. John Winthrop, mourir en 1637 gouverneur van de kolonie été Geworden, sleepte haar voor de rechter vanwege haar ketterse ideeën en Acties. Ze werd dans maart van datzelfde jaar schuldig bevonden aan blasfemie en uit de colonie de Massachusetts Bay verbannen.

Vlucht

Hutchinson, haar gezin en vele Antinomianen - Aanhangers van een geloof DAT vond DAT hommes niet verplicht était de regels en voorschriften van geestelijken te volgen - verhuisden naar Rhode Island en plus tard naar Long Island. En 1643 brak er een oorlog uit tussen de autochtone Amerikaanse bewoners en Nederlandse Kolonisten waarbij Hutchinson en haar al kinderen op een na werden gedood.

Rehabilitatie

En 1987, driehonderdvijftig jaar na haar verbanning, werd haar Officieel genade verleend porte Michael Dukakis, gouverneur van Massachusetts. Verschillende van haar genetische afstammelingen werden beroemde politieke figuren waaronder drie Amerikaanse presidenten: Franklin D. Roosevelt, George HW Bush et George W. Bush.

Anne Hutchinson dans de Dinner Party

Op voor de Anne Hutchinson Plaats heeft Judith Chicago inspiratie gehaald bij porte-18de eeuwse vrouwen ontworpen rouwprenten. Op deze prenten worden naaiwerk- en aquareltechnieken gecombineerd om het om een ​​verdriet Schwytz importantes Les Openbare figuur, een goede familielid des een vriend weer te geven. Zulke prenten waren honderd haar na Hutchinsons dood talon populair en piekten bij de dood van George Washington en 1799. De iconografie gaf treurende vrouwen weer, wenende treurwilgen en Griekse Urnen op verhoogde grafstenen. Deze beelden Vind je op Hutchinsons bord en de tafellegger.

Tijdens haar onderzoek stelde Chicago vaste dat een vrouwen Betere Plaats dans de samenleving bekleedden en periode de voor de renaissance. De de la eeuw was een dieptepunt dans de geschiedenis van de Vrouw. Porte haar verbanning uit de samenleving werd Hutchinson voor het Chicago symbool van de Verminderde macht van de Vrouw. Daarom koos ze ervoor om de treurnis te laten overheersen.

Het beeld op een Hutchinsons bord stelt soort sjaal voor porte de la filière treurende vrouwen werd gedragen alsook een rouwkleed. Zowel het Bord als de tafellegger zijn dans aardtonen beschilderd en dit dans overeenstemming rencontré de sombere découlant. De legger werd vervaardigd rencontré dezelfde technieken en en dezelfde Materialen als op de traditionele rouwprenten te zien était, zoals borduurwerk en zijden stoffen.

De rouwende vrouw, een klassieke figuur op rouwprenten en Griekse Urnen, staat van liens Hutchinsons naam. Beeld van Het de treurwilg Wiens Takken plus het bord hangen suggereert het graf; de wortels van de treurwilg absorberen het water zodat de Grond van het graf droog blijft en de lijken beschermd worden. Het beeld op de legger est geborduurd met een Steek naar beneden orteil om dans overeenstemming te zijn met de droefheid van de Vrouw en Klagende de treurwilg.

Dans de op de scène de achterzijde van de twee legger staan ​​vrouwen afgebeeld filière voor een urne knielen, nog een klassiek beeld op rouwprenten. Historisch gezien werd de urne niet als een alleen beschouwd Voorwerp om de resten van de overledene in te bewaren, maar ook een als bewaarder van de Vrouwelijke geest; Het is een van de symbool Godin van de dood en een Plaats waar heksen hun Rituelen uitvoeren.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité