Art Nouveau posters

FONTE ZOOM:
De moderne reclameposter is bedacht door Art Nouveau kunstenaars. Deze hielden zich veel bezig met toegepaste kunst en het affiche was daar een nieuwe uitingsvorm van. Afgezien daarvan bleek de poster een beter medium voor de uitwerking van Jugenstil ideeën dan het schilderij. Vandaar dat bekende kunstenaars als Toulouse-Lautrec, Mucha en Toorop zich aan het ontwerpen van affiches hebben gewaagd en dit al snel een volwaardige vorm van kunst werd. Artikelindeling
 • Art Nouveau en Jugendstil
 • De acceptatie van posterkunst als kunstvorm
 • Jules Chéret, bedenker van de moderne reclameposter
 • Toulouse-Lautrec en Grasset
 • Alphonse Mucha
 • Georges de Feure
 • Jan Toorop
 • Henry van de Velde
 • Naar moderne kunst

Art Nouveau en Jugendstil

Art Nouveau bestond als kunststroming vooral tussen 1885 en 1905. Door heel Europa en in de Verenigde Staten stonden kunstenaars op die zich afzetten tegen stromingen als het neo-classicisme of de neo-gothiek, welke alleen maar leunden op statische, historische vormen van kunst. Veel kunstenaars zochten en vonden nieuwe wegen, zij het aanvankelijk zonder veel internationale organisatie. Er ontstonden vooral kleine, regionale groepen, die in bijna ieder land met een andere naam werden aangeduid. In Nederland werd bijvoorbeeld gesproken van 'Nieuwe Kunst'.
Later bleek dat er wel degelijk veel gelijksoortige ideeën waren en zijn het Franse 'Art Nouveau' en Duitse 'Jugendstil' als overkoepelende namen overgebleven.

Ambachtelijk werk
Behalve dat de nieuwe kunstenaars problemen had met neo- kunst, zetten ze zich ook af tegen de industrialisatie en de daaruit voortkomende massaproductie.
Dit begon al in Engeland in de jaren '60 van de 19de eeuw met de zogenaamde Arts-and-Crafts beweging. Deze beweging propageerde eerlijk en uniek ambachtswerk boven industrieel vervaardigde goederen. Daarbij maakte de ambachtsman het hele product zelf, van ontwerp tot en met uitvoering.
Dit idee zouden Art Nouveau kunstenaars grotendeels overnemen. Het gevolg was dat de stroming zich uitstrekte tot een ongekend aantal takken van nijverheid. Zo werd het vervaardigen van keramiek, glaswerk, juwelen, meubels en zefs kleding erdoor beïnvloed.

Wel was het zo dat deze kunstenaar-ambachtslieden zich eigenlijk nooit tot één ambacht beperkte. De Art Nouveau kunstenaar leerde meerdere technieken en deed zijn naam op verschillende terreinen gelden.

Kenmerken
De kunstuitingen van de Art Nouveau en Jugendstil zijn te herkennen aan de volgende gemeenschappelijke kenmerken:
 • Er werd veel gebruik gemaakt van een dynamische, vloeidende lijn die beweging uitdrukte. Dit was vaak een golvende sinuslijn, maar het kon ook een zweepslaglijn betreffen.
 • Men had een voorkeur voor tweedimensionale afbeeldingen, waarbij veel werd gewerkt met platte vlakken.

Thema's
Ook op het gebied van thema's zijn er veel overeenkomsten.
 • Inspiratie voor de gebruikte afbeeldingen en symbolen kwam meestal uit de natuur. Zowel plantmotieven als dieren zijn veelvuldig terug te vinden. Hiernaast gebruikte men vaak abstracte vormen die eveneens waren afgeleid van natuurlijke vormen.
 • Vrouwen speelden een zeer prominente rol binnen de Art Nouveau. Ze werden veel vaker afgebeeld dan mannen en op een zeer vrouwelijke manier bovendien. Er lag veel nadruk op ronde, vrouwelijke vormen en losse, golvende haren. Er waren twee type vrouwen: de 'femme fleur', het onschuldige, dansende bloemenmeisje en de 'femme fatale', de mannenverleidster.
 • Er was veel interesse voor motieven uit niet-westerse of vroegere culturen. Met name Japanse kunst, welke ook erg tweedimensionaal is, sprak tot de verbeelding

NB: klik op onderstaande afbeeldingen om een groter formaat te zien
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité