Attention Deficit Hyperactivity Disorder

FONTE ZOOM:
Natuurlijk zou ik het wel willen, op mijn stoel blijven zitten, niet op overal reageren, en mopperen op een ander, niet zo impulsief. Natuurlijk zou ik het wel willen, gewoon mijn aandacht bij de les, mijn werk, dat ziet er netjes uit, Natuurlijk zou ik het wel willen, maar het niet vaak lukt, oh nee veulent ik heb TDAH

Wat est le TDAH?

TDAH staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel een aandachtstekortstoornis rencontré hyperactiviteit. Er worden drie typen TDAH onderscheiden:

Type 1
Alleen aandachtsproblemen, zonder hyperactiviteit en impusieviteit. Zie ook artikel ADD

De type 2
Alleen impulsiviteit en hyperactiviteit, zonder de aandachtsproblemen. Plus de sous-type est dit nog weinig bekend. Het wordt Vool gezien bij kinderen beneden de 7 jaar en zou een Voorloper van het type de Gecombineerde 3 kunnen zijn.

Type 3
De combinatie van aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit. Nous spreken sur le TDAH, dan bedoelen nous meestal type dit. Deze vorm komt het meest voor.

Onoplettendheid, druk en impulsief gedrag Komen bij de meeste kinderen wel eens voor, vooral bij vermoeidheid, Verjaardagen, gebeurtenissen spannen, enzovoort. Maar niet élans de TDAH heeft druk genre.

Er est Sprake van TDAH, wanneer:

 • Deze gedragingen zich dans compagnon ernstige voordoen op een manier mourir afwijkt van de normen filière gelden voor leeftijd en geslacht.
 • Het gedrag een herkenbaar hardnekkig patroon vormt.
 • Dat patroon al voor het jaar zevende est begonnen.
 • Dat patroon dans meerdere situaties zoals thuis en op aanwezig scolaire est.
 • De Jongere erdoor dans diens ontwikkeling de functioneren wordt belemmerd. Voorbeelden hiervan zijn: opvoedingssituaties vastgelopen, isolement sociaal, leerproblemen en een negatief zelfbeeld porte toenemende faalangst.
 • Er is van Sprake aandachts- en concentratiestroornissen.

Kenmerken
 • Moeilijk kunnen blijven stilzitten, SNEL afgeleid zijn.
 • Moeilijk op de beurt kunnen wachten, overdreven veel Praten, luidruchtig zijn, anderen dans de rede vallen.
 • Moeilijk instructies kunnen opvolgen en niet 'luisteren' naar wat anderen zeggen.
 • Kunnen la spelen de Niet, zich vaak dans gevaarlijke situaties storten.
 • Moeilijk regels kunnen opvolgen.
 • Spullen kwtijraken de verliezen.
 • Problemen hebben rencontré tijdsbeleving.

Omgang

TDAH-ers besteden hun aandacht veelal aan meerdere zaken tegelijk, ze kunnen zich op een vaak moeilijk taak de concentreren opdracht. Ze kunnen zich erg moeilijk Zetten tot het Klusjes uitvoeren van saaie, als maar zij voldoende geprikkeld worden hun zijn dan prestaties gelijkwaardig aan die van leeftijdsgenoten. TDAH-ers gaan niet Vanzelfsprekend Beter presteren als je bronnen de van afleiding wegneemt. Dit wil niet natuurlijk zeggen dat schoolwerk gecombineerd zou moeten worden rencontré bijvoorbeeld televisie Kijken. De kunst est om zich op de niet zo talon boeiende prise tot leven te wekken, zodat de Jongere er meer porte gegrepen wordt. Opdelen van prise en kleine overzichtelijke stukjes est hierbij gewenst. Het est belangrijk niet alleen aandacht te hebben voor negatieve resultaten. Maak dit ook duidelijk aan de leerling en dat het Bedenk van een goede handhaven relatie rencontré de leerling erg belangrijk est. Een Jongere rencontré TDAH heeft een et environs nodig die hem de consequenties van zijn gedrag op een presenteerblaadje aanbiedt. Er zijn die moet iemand van tevoren bedenkt wat er allemaal zal kunnen gebeuren en meurent alvast maatregelen neemt ommissers te voorkomen. Als er een Examen aankomt, zal een TDAH-er zijn pas de Voorbereiding beginnen als het te laat est. Het est daarom Beter om samen met de leerling van een tevoren te maken de planification.

Regelmaat en structuur zijn voor belangrijk jongeren rencontré TDAH. Kunnen la helpen de Tijdschema, zodat de Jongere weet waaraan hij / zij zich moet houden. Kondig wijzigingen dans de routine op aan Tijd. Daarnaast kunnen Duidelijke afspraken gemaakt worden, zodat de Jongere weet waaraan zich te houden. Hanteer deze afspraken zo conséquente mogelijk: dit beidt de leerling duidelijkeheid, voorspelbaarheid en rouille. Wees daarbij positief: zeg liever wat je flétrissure flétrir, dan wat je niet flétrissement. De instructies moeten zeer duidelijk zijn. Beloon de leerling regelmatig: vaak krijgen jongeren rencontré TDAH de hele dag verwijten, omdat ze dingen verkeerd doen. Ze hebben behoefte aan waardering voor de dingen filière ze goed doen. Dans de Klas zitten leerlingen rencontré TDAH het meilleure op een Plaats waar zo weinig mogelijk afleiding est. Snel en kunnen de contact direct maken est belangrijk. Indien de diagnostiquer le TDAH est gesteld, worden vaak Medicijnen voorgeschreven. Een bekend, veel gegeven middel est Ritalin. Vaak moet Ritalin tot twee drie keer par dag worden ingenomen. Een ander middel est Concerta: dit geeft een langere werking en kan Eenmaal par dag worden ingenomen.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité