BCE, les événements de crédit, le classement des événements en faillissement

FONTE ZOOM:
Bij het nieuws plus de problemen van Portugal en Griekenland vliegen de financiele uitdrukkingen plus Tafel. Waar hebben nous het nu eigenlijk plus bij d'événement de crédit een des een note événement? En houe functioneert mourir precies Europese Centrale de la Banque?

Europese Centrale Bank

Met de creatie van de la zone euro: de 17 Landen binnen de Communauté Européenne de mourir en 2002 Euro als hun enige wettelijk betaalmiddel accepteerden, ontstond uit het Europees vroegere Monétaire Instituut de Europese Centrale Bank

Hoofddoelstelling
van de BCE est het waarborgen van prijsstabiliteit dans de la zone euro, zodat de koopkracht van de euro Behouden blijft.
Importantes Les rol hierin speelt voor de BCE de geldhoeveelheid binnen de la zone euro. Bijvoorbeeld inflatie wordt als een gezien Gevolg van het dat de Feit beschikbare geldhoeveelheid te groot est en verhouding tot het aanbod van goederen en diensten.

Economische analyse
Voorts houdt de BCE zich voortdurend bezig rencontré economische analyses dix aanzien van de Landen binnen de la zone euro.
Deze economische analyse porte gedaan worden op Beoordelingen base van allerlei indicatoren en perspectieven dix van aanzien prijsontwikkelingen en risico est voor de prijsstabiliteit dans de la zone euro:
  • Hoogte van salarissen en Lonen,
  • gedragingen van van wisselkoersen internationale- en wereldvaluta
  • gedragingen van rentes en rentekoersen op langere en lange termijn
  • maatregelen dix van aanzien economische bedrijvigheid dans de verschillende zone euro Landen

Mede beslissingsbevoegdheid plus steunmaatregelen
Als zowel prijsstabiliteit als economische analyses base zijn voor Zorg dix aanzien van een bepaald zone euro terres, Beslist de BCE, in het Algemeen dans samenwerking met het Internationale Monétaire Fonds en met de regeringen van al deze zone euro landen de terre het noodlijdende dans kwestie dans aanmerking van de la BCE de komt voor. Het est in het nabije verleden duidelijk geworden dat dit soort maatregelen een kwestie est waarover intens en vaak ook langdurig moet worden vergaderd. De steunmaatregelen voor achterblijvende zone euro Landen belopen vaak tientallen miljarden Euros. Onlangs est Besloten dat er een van grande bedrag bijna 700 Euros miljard beschikbaar zal mis zijn als het möcht gaan dans la zone euro Landen.

Politieke en economische verantwoordelijkheid

Sinds Landen zoals Ierland, Portugal en Griekenland bij de BCE hebben moeten aankloppen voor steunmaatregelen om hun économique niet verder ontregeld te krijgen de zelfs om een ​​faillissement af te wenden est de betekenis van de BCE de la zone euro Landen aanzienlijk vergroot. Ook est gebleken dat de BCE in het kader van een dreigende faillissementen Behoorlijk elasticiteit est gaan vertonen dans de uitkomsten van haar analyse. Van strenge normeringen est en Juillet 2011 min of meer afgestapt om koste wat koste faillissementen te voorkomen van een Naties zoals Griekenland en Portugal.

Note de l'événement

Volgens de Schrijvers van het BCE rapport »sur les notations souveraines 'is een note Beoordeling: een vaststellen voor degene matrice de notation kreeg des hij dans de toekomst dans staat est zowel kapitaal als rente terug te betalen. De BCE maakt daarbij gebruik Van de sociétés de notation: Moody, Fitch en Standard & Poors.

Notes Plotselinge de Lage
Dix van aanzien zone euro noodlijdende la landen de De worden vaak genomen naar aanleiding van Verlaagde notes. Als alle entreprises drie de notation HUN notes verlagen dan wordt verondersteld dat de banque de BCE daarnaar navenant handelt. Dit est echter geen ijzeren principe gebleken omdat het rapport sur les notations souveraines aantoonde dat impact dezelfde een plotselinge lage note gegeven aan een niet des terres avait op de Haendel à Obligaties als wanneer het een des terres note bepaalde de Lage al lange tijd avait Het Land dat de plotselinge lage Note kreeg est er op de beurs ineens veel slechter aan pieds dan terres het dat note de dezelfde al lange tijd eu. De BCE Stelt dat plotselinge votes de Lagere derhalve niet dezelfde '' moet worden Waarde toegekend als roseaux langdurige aanwezige Lage votes. Zij vindt dat het recht ze heeft op een specifieke souvereiniteit dans de zaak

événement de crédit
Notes Lage impliceren dat de rente van langjarige Obligaties torenhoog stijgt, dat dat het betekent terres ze niet kan terug betalen: ergo het gaat failliet terres. Dat est ook de reden waarom dans Juni 2011 Duitsland er de nadruk oplegde dat de National banken zouden kunnen 'meewerken' Base op vrijwillige. Waar de banken gedwongen zijn om te medewerking geven aan een événement betekent het dat een failliet des terres est.

Conclusie

De BCE doet en 2011 alles wat mogelijk est om het faillissement van Griekenland en Portugal te vermijden. Dat wekt zowel als Kritiek op bewondering. Het geeft de argeloze toeschouwer ook het gevoel dat er meer est 'tussen Hemel en Aarde' dan wordt bekend gemaakt dans de médias. Overigens groeit De Kritiek op het Pappen en nathouden van Economisch zinkende Naties bij zowel professionelen als amateurs en dit veld. De Tijd zal moeten de uitmaken de macro-economische bankzaken van het BCE de juiste zijn.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité