Behind Enemy Lines: L'Axe du Mal dans haakt op Noord-Korea

FONTE ZOOM:
"Behind Enemy Lines II: L'Axe du Mal», film de een uit 2006, est te zien als een vervolg films op de succesvolle de "Behind Enemy Lines" rencontré Owen Wilson en Gene Hackman dans de hoofdrollen. Film de laatste speelde zich af in het verscheurde Bosnië. Behind Enemy Lines II: L'Axe du Mal, een andere rencontré fonte dan het eerste deel, haakt en op een merkwaardig verschijnsel dat werd waargenomen à Noord-Corée en septembre 2004.

Paddestoel Boven Noord-Korea

Dans een wolk de septembre 2004 werd er namelijk op satellietfoto de paddestoel ontdekt Boven Noord-Korea, met een van doorsnee maar liefst 4 km. Normaliter duidt een dergelijke paddestoel op een kernexplosie. Werd er de la Niet dans De Plaats de buurt van deze, vlakbij de grens tussen Noord-Corée en Chine, flink wat activiteit waargenomen dans de weken ervoor. Het was al bekend DAT Plaats de deze er Rondom, in een bergachtig gebied, een aantal lanceerinstallaties voor Raketten waren opgesteld. Als Zowel Zuid-Corée De Verenigde Staten wezen de mogelijkheid van een kernproef af. Er werd eerder gedacht aan een bosbrand des een andere de natuurramp. Aînés werd er de mogelijkheid van een rampe met een waterkrachtcentrale geopperd. Bij de van aftiteling de films wordt de connectie rencontré deze waarneming ook gelegd.

Noord- en Zuid-Korea

In het commencer van de films wordt een beeld van Noord-Korea geschetst. De Democratische Volksrepubliek Corée wordt als een gezien geleide centraal, Communistische dictatuur rencontré leiderschapsverheerlijking. Ook wordt er dans le film de gesproken plus de hongersnoden à Noord-Corée mourir de Afgelopen jaren zo'n 3,5 miljoen Noord-Koreanen het leven hebben gekost. En dat terwijl Noord-Corée zo'n 23 miljoen inwoners heeft. Ook wordt er carte ingegaan op de Koreaanse Oorlog. Dans de nasleep van de Tweede Wereldoorlog speelde zich en Corée een vergelijkbare situatie af als bijvoorbeeld in Europa. Corée était sinds 1910 à handen van Japon. Maar na de Overgave van Japon, van de als atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, kwam het Noordelijk deel van Corée onder de invloedssfeer van de Sovjet-Unie. De Verenigde Staten namen het bewind plus Zuidelijk deel.

Koreaanse Oorlog

De grens tussen beide la Corée liep langs de 38ste breedtegraad. Die grens werd al en 1902 porte Rusland geopperd, toen Het Land van bezit wilde nemen Corée en het Noordoostelijke deel van Chine. Maar jaren een aantal tard werd de Russische Vloot ongenadig dans de Pan gehakt Door de Japanners, waarna Japon er rencontré de Gebieden vandoor Ging. Na de Tweede Wereldoorlog greep de Sovjet-Unie de mogelijkheid om te nemen revanche. De Koreaanse Communistische partij greep de macht en op 9 septembre 1948 werd RPDC uitgeroepen. Vervolgens werd dans juni 1950 de aanval geopend op Zuid-Corée. Binnen enkele dagen avait Noord-Korea 90% van Zuid-Corée en handen. Toen kwamen de geallieerden in Actie en werden de Noord-Koreanen langzamerhand weer teruggedrongen richting de 38ste breedtegraad. Dit vergde miljoenen slachtoffers aan beide zijden. Bovendien était er een risico op een nucleaire oorlog. Uiteindelijk werd er op 27 juli 1953 een wapenstilstand afgekondigd. Dus Officieel zijn beide les coursiers de nog de la Corée dans oorlog. Op de 38ste breedtegraad est er een van gedemilitariseerde zone de 4 km. Na de Koreaanse Oorlog heeft Zuid-Korea zich ontpopt als een economisch étonnant, terwijl Noord-Korea op sterven na lijkt dood.

Film de

In het commencer van de films ontdekt National Geospatial-Intelligence Agency de raketbewegingen op een base à Noord-Corée. Betere van bestudering de beelden Wijst op de aanwezigheid van een kernkop. De vorm van de raket, een drietrapsraket, lijkt de mogelijkheid te hebben om de lange afstandtussen Noord-Korea en de Amerikaanse Oostkust te overbruggen. Dat brengt de Amerikaanse regering dans opperste staat van paraatheid. Dans le film de komt de keuze op tafel te liggen. Een zogenaamde Preventieve aanval, a rencontré mogelijk honderduizenden doden tot Gevolg, des een van geheime operatie Navy SEALS. Initieel wordt voor de tweede mogelijkheid gekozen.

Een Navy SEALS équipe gaat in een op weg naar burgervliegtuig Noord-Corée. Dit om geen argwaan te wekken. Echter een sprong uit een normaal passagiersvliegtuig est veel Riskanter vanwege de grote luchtdrukverschillen. Juist instant op het dat Navy Seals roseaux leden het Vliegtuig twee HEBBEN Verlaten wordt de missie afgeblazen. Een derde Navy SEAL porte de wordt de luchtdruk nog uit het vliegtuig gezogen. Een couvercle vierde wordt tegengehouden, maar gaat uiteindelijk Toch, omdat de andere drie leden geen externe communicatiemogelijkheden bij zich dragen. De van het sprong vierde couvercle wordt als een actie gezien mourir ourlet voor de Krijgsraad zal brengen.

De vier Navy SEALS worden dans vijandelijk gebied al SNEL ontdekt, porte natuurlijk een zogenaamd jochie onschuldig. Al SNEL ontstaat er een vuurgevecht tussen de aanwezige militairen in het bergdorpje en de Navy SEALS. Hierbij Komen twee leden om, terwijl de andere twee gevangen worden genomen. Een Zuid-Koreaanse spion fotografeert het geheel. Zo krijgt de Zuid-Koreaanse regering lucht van de Amerikaanse operatie. Dan volgt een rondje diplomatiek gesteggel. Ondertussen worden de Navy SEALS gemarteld om het Doel van de missie te weten te komen. Een hoge Noord-Koreaanse officier Ontzet beide Navy SEALS uit de macht van de fanatieke Plaatselijke commandant. Deze officier blijkt wel enige sympathie te hebben voor de Amerikanen. Op base zijn heeft hij een Noord-Koreaanse omgetoverd automatique tot een Amerikaanse taxi.

Zuid-Koreaanse paramilitairen bevrijden de twee overgebleven Navy SEALS een Tijd tard. Deze opdracht été zelfstandig verstrekt porte Zuid-Corée. De Noord-Koreaanse officier wordt gespaard. De Navy Seals en de Zuid-Koreanen vluchten weg dans omgebouwde de taxi. Vervolgens krijgen ze alsnog de opdracht de verdachte raket onschadelijk te maken. Het équipe bereikt de afgelegen en en bergachtig gebied gesitueerde base. Bijna équipe de slaagt dit dans de opzet, maar dan komt de fanatieke Plaatselijke commandant en zijn manschappen de SEALS en Zuid-Koreanen op het Spoor wanneer ze op de raketbasis zijn. Op een instant gegeven komt de hogere Noord-Koreaanse officier weer tussenbeide. Hij zegt tegen de luitenant James dat hij moet zorgen dat zijn missie slaagt, daarbij meegevend dat niet iedere Noord-Koreaan wat ziet dans de idiote plannen van de leider Kim Jong Il, terwijl een deel van de groot Bevolking honger lijdt. In een vuurgevecht wordt de fanatieke Plaatselijke gedood commandant, terwijl De Hoge Noord-Koreaanse officier de base verlaat.

Dans de tussentijd est het satellietcontact verloren gegaan tussen het Amerikaanse thuisfront en équipe de het. Daardoor hebben de Amerikanen het fiat gegeven voor de Preventieve aanval. Net instant op het dat De Stealths en F-117A de Noord-in het Koreaanse luchtruim zitten, wordt de paddestoel zichtbaar. Een oorlog est voorkomen.

Commentaar

De régisseur van de films heeft gebruik gemaakt van SNEL camerawerk. Af en toe ontneemt dat het wel zicht op de gebeurtenissen, vooral Tijdens de vuurgevechten. Soms komt de situatie wel als eenvoudig plus, zeker bij het tot ontploffing brengen van de kernraket en de Ontsnapping van de base. Een aantal Amerikaanse bevelhebbers Komen bovendien erg "Trigger Happy" plus. Desalniettemin est het niet dat een deel ondenkbeeldig van het verhaal de werkelijke gebeurtenissen juist heeft ingekleurd. Als je een van de aantal tekortkomingen voor lief neemt, dan het een levert aardige en op film spannende. Hoewel de eerste "Behind Enemy Lines" Beter était, maar daar speelde de sterke fonte ook een grote rol dans. Ook leert de films dat je als een militair speelbal van de politiek plié. Echter je plié gedwongen aan de commandes te voldoen. Était de politiek maar zo duidelijk.

Op 10 maart 2009 is het derde deel deze verschenen en "serie." Deze film "Behind Enemy Lines: Colombia" heeft een andere Wederom fonte.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité