Bhagwan Shree Rajneesh Osho de

FONTE ZOOM:
Après gsnachalo Bhagwan, Osho, sannyasins d'Orange, ashram à voir, attendez un bhagwan tatie de volgens, naam krijgen stagné, le ligie De Bhagwan Rajneesh Osho heette eigenlijk Chandra Mohan. Hij geboren de werd in het kleine dorpje Kuchware en Inde Centreaal OP 11. Décembre 1931. Hij était la jongen Oudste dans gezin van een 12 kinderen. Osho Bhagwan des werd voor een Spiritueel leider velen, eerst en Inde, maar tard vooral dans Westerse de Wereld. Alles over Bhagwan Shree Rajneesh Osho de. l'sh2nachalo Jaïns, van afstammeling de Mester Verlichte Le havira Bhagwan avait SLA est une euze grec achtergrond van de Die jaïns, is een groep l'euze grec Die afstamde van de Meester Verlichte Le havira. Dit was een van Boeddha tijdgenoot.

l'sh2nachalo Bhagwan dans groeit op het Huis van de grootouders zijn en maakt het zijn van sterven craignez le vrai mee Bhagwan Gro Eide Het Huis van op zijn grootouders. Zijn moeder était gentil van het enige en de grootouders zij voelden zich eenzaam, daarom namen l'kleine de Rajneesh op hun en Gezin. De Latie l'kleinkind tussen de grootvader était en Intens erg, Omdat en Inde horoscoop de veel betekenend Est voor mensen, grootouders Hadden zijn ook veel zorg om ourlet. De horoscoopleggers weigerden namelijk de toekomst van de kleine jongen l'leggen uit, hij tenzij 7 jaar zou worden. Les grootouders de voor de dat het était en kleine teken dat de Rajneesh zou worden niet oud. De jongen werd dat echter wel, maar zijn rond zevende jaar zijn wel overleed grootvader, armee de Man de la hij ?? n bande hechte avait. De kleine jongen maakte stervensproces van het van de Man talon dichtbij mee en zag ourlet Langzaam en gaan pijnlijk plus. Dit maakte zoveel indruk ourlet op dat hij prie tard rklaarde nooit meer dans le staat zijn om zich aan Iemand l'binden. Er a été alleen nog maar de feitelijkheid van het zijn-alleen. De dood bevrijdde instant ourlet vanaf dat dans Relaties van alle de vorm van gebondenheden. Vanaf instant dat hij été alleen nog maar ook rencontré bezig naar het de reis zelf diepste l'nnerlijke.

l'sh2nachalo De eerste verlichting van de kleine Bhagwan Zijn de eerste verlichtingsmoment eu bij een kleine Bhagwan Rivier waar hij eigenlijk altijd était. Zonder er iets doen tour, transformé alleen maar zijn er, er gebeurden miljoenen dingen hij heeft laten optekenen. Het type altijd veel avait stagné kinderen om zich Heen, maar hij op bleef vooral zichzelf. Vanuit een soort geworteldheid dans zichzelf hoefde hij niet bij een gemeenschap l'horen. Hij zich voelde toen al zijn eigen par eroe en een dans discipel. Dans al Die jaren bleef hij gefascineerd porte de dood en wilde Mourir dans al zijn facetten meemaken. Toen hij zelf était 14 jaar, gevreesd werd ook dat hij zou sterven. Hij Ging daarom zelf naar een oude Verlaten tempel om en daar dans le treden contact se est réuni de dood, om de dood tourner aanvaarden. Het werd een au jzondere ervaring voor ourlet, omdat daarna hij de l'angoisse était kwijt. Als de dood de aanvaardt allemand, er geen Est angoisse hij heeft meer vervolgens gezegd. Porte het van de dood aanvaarden kreeg bovendien Contactez hij iETS rencontré onsterfelijks en dat juist werd de base van zijn werk latere.

l'sh2nachalo Dood en Onderzoek naar doodstrijd Hij onderzocht vervolgens alles Wat rencontré de dood en maken rencontré strijd l'heeft. Le sprong vaak hij dans de meest woeste rivieren om les als er kijken Wat Ger'shon beurde dat hij acte. In een terechtkomen de draaikolk était volgens ourlet een voor het leven Metafoor. De dra de iende coursiers beweging de wordt Sterker était Armate ertegen vecht allemand. Het ego dat wil bevechten, omdat Bang est het om l'sterven. Porte het op Vechten l'geven, Porte allemande tot de bodem l'laten gaan de draaikolk Est opeens niet meer en komt Krachtig iemand er weer de uit. ?? Als de dood hommes tegemoet treedt op een une attente après wijze tieve, haar wordt mysterie doorgrond, ?? Is een van zijn uitspraken daarover.

l'sh2nachalo Opstandig tegen schijnheiligheid, zinlose regels en nnodige l'scipline d'attente Rasjneesh était verder talon opstandig tegen schijnheiligheid, zinloze regels en vormen la camionnette nnodige attendre scipline. Ook SPRAK hij zich uit en tegen onderdrukking onrechtvaardigheid. De Bhagwan était jonge verder talon erg aan het met bewustzijn experimenteren. Hij était bezig om l'kijken houe hij dans staat zou zijn om zich in een l'nnerlijke ruimte l'zonder begeven DAT Ergens allemands était artoe MEHF, porte alleen maar de ogen sluiten tour. Al vrij SNEL begon hij zijn ook sur la euze grec achtergrond van de jaïns af breken dans le zichzelf.

l'sh2nachalo Bhagwan geeft lezingen Op een instant gegeven begon hij lezingen l'geven en Ging hij dans l'attente scussie rencontré Priesters en geleerden. Hij las talon veel verder. Van de Coran, Bhagavad Gita de, de de tot Bijbel uitspraken van Jezus, en Boeddha Le havira. Hij bleef echter coursiers aan hun woorden twijfelen voelde zich bij en geen enkele l'ligie thuis. Hij bespotte poule vaak zelfs, maar ook de manier waarop de volgelingen de wereld ontvluchtten porte zich aan de ligie le tour op hangen. Wel Ging zoektocht naar zijn de waarheid porte. Op ?? z et l'Ger'shon ntiende maakte hij een talon intense pour waarin de porte riode hij alleen un teerde d'attente, vragen stellen en zich afzonderen. Hij ervoer du llerlei nnerlijke mystieke verschijnselen en zijn de verbinding tussen en lichaam geest leken losser tourner coursiers Worden. Hij werd toeschouwer datgene Wat van zich dans le fspeelde de hemzelf. Al ambities de zijn Waren verdwenen, er geen était Wens meer zijn om iemand tournant du worden. Dit werd een tweede bevestigd verlichting porte, dans de vorm van een uittreding. Hij is een attendait dans teerde Boom en er viel vervolgens uit. Toen zag hij en zijn lichaam liggen Die talon toestand duurde Lang. Pas toen vrouwen zijn een aantal lichaam vonden en het aanraakten Ging hij terug en zijn lijf. Hij avait nog een keer à moins de la moitié de la jaar de deze ervaring.

l'sh2nachalo De oude Bhagwan sterft, een l'euwe komt voor er dans De Plaats Op 21 maart 1953 toen hij 21 jaar oud était, stierf Bhagwan Volgens propres zeggen ontstond en er een mens et euwe. Dit Ger'shon beurde était xplosie van een e bewustzijn. Hij dat het besefte toen Vele werken dat hij al Tijd avait Die gedaan, Die strijd de enorme hij voortdurend gestreden niets vous aviez le thaalde. Het streven était zelf de barrière, Het zoeken MEHF losgelaten zelf worden. Er ontstond volgens toen ourlet een l'e euwe nergie, Die er ourlet volgens altijd al geweest était, maar hij porte Die de zoektocht altijd plus het hoofd avait gezien. Dans zeven dagen vond er een compléter tra NSFO rmatie plaats voor een Die zorgde totaal l'euwe l'nergie en een talon est euwe Vreugde. Werd hij een niet-zijn de Volgens Bhagwan, Boeddhisten iets waar ook naar altijd streven. De Geest verdween, er een ontstond stagné attendre mensie, en een stagné werkelijkheid voelde hij zich een met het Universum. Vanaf dat instant er geen était Rajneesh Chandra Mohan meer, vond hij zelf. Vanaf instant dat zijn staat in het leven van het teken helpen van anderen. Hij een behaalt de graad dans le Phi Sofie en een paar werkt jaar aan een waar hij zijn universiteit doctoraal haalt. Dan gaat hij op zoek naar een baan. Hij est NSPI reerde leerlingen zijn in de jaren daarna vertrekt vervolgt om en 15 jaar gaan l'reizen de porte Inde.

l'sh2nachalo Bhagwan reist van 1960 tot 1973 Porte de l'Inde Van 1960 tot 1973 reist hij talon porte l'Inde overal en geeft hij lezingen waarin ondermeer houding van de Ghandi bekritiseerd, een Man Die en Inde talon veel op sympathie Rekenen kan. Bhagwan vindt Ghandi wel dat mensen om samen probeert l'brengen Vanuit l'ligie hun, zelf maar de EPERE betekenis attendre un van attendant tatie Kent en niet dat dat daarvoor Est nodig. Ook de manier waarop de Ghandi rmoede bekijkt en er op opvattingen était houdt Die anti-anti-wetenschappelijk en zijn technologisch bekritiseert hij. Bhagwans lezingen zijn een aantal verder op de geloofsvormen de naissance de staande en op de geleerden Die volgens ourlet alleen maar iets van pretenderen l'ligie l'weten. Omdat hij ook nog eens spreekt plus verbintenis tussen de seksualiteit mensen en superbewustzijn ourlet gaan coursiers meer als een vreemde Aller voir. Het levert van een tempête woede op een wordt er en aantal zelfs keren aanslag op zijn een leven gepleegd. Als de jaïns ourlet heilig willen verklaren, Weigert dat hij. Die De mensen naar ourlet wel graag luisteren vooral zijn de Armen.

l'sh2nachalo Meditatiekampen van Bhagwan Naast lezingen leidt hij ook Beg rschillende meditatiekampen. Duizenden mensen doen daar mee aan. Ook experimenteert hij rencontré le euwe, le technieken de ctieve, Die Leiden moeten tot l'stilte de nnerlijke. Komt verder alles Bij de altijd vraag: Wie ben ik ?? ??? Voren naar. Porte de Natie un grand van de ctieve d'une tatie d'attente en daarna le LFO bse rvatie velen Komen tot een soort schokkende ervaringen.

l'sh2nachalo De de la stoppen Tijdens een van zijn lezingen merkt opeens dat hij mensen als gewoon de doorpraten hij zijn rencontré kennis poule wil delen. Daarvoor était ourlet ook al duidelijk geworden dat hij mensen kan niet verder voeren Dan de eerste beginselen, la Porte de gaan zelf niet. Daarom opeens de Houdt hij op het met en reizen Geven van lezingen en meditaties. Het est orbode publique van de zijn om voornemen Meester se worden. De eerste Stappen op dat hij PAD zet en 1970 als hij mensen om zich Heen verzamelt à Bombay waaraan hij ook lezingen en geeft hij diepe armee du spi thu'el zaken bespreekt. Twaalf jaar tard hij Heeft 300000 sannyasins en 500 nous attend en Inde ecentra fr de repos van de Wereld Die gestoeld zijn op zijn ideeën. Veel mensen uit het een westen verspreiden était verblijf en Inde gedachtegoed van het Bhagwan dans hun eigen levert des terres weer en dat veel les Aanhangers de Euwe op. Bhagwan betekent Overigens Dieu. Dan Maar dat dans de zin om het gaat iemand Die verlangens meer heeft geen, tevreden est, ce est thuis en gelukkig.

l'sh2nachalo Sannyasins d'Orange De de la gaan Overigens gekleed in het Rood d'Orange. Bhagwan verwacht dat van omdat la poule était l'armee aangeven waar voor staan. Ook een la vie de dragen, met een kralenketting Bhagwans afbeelding daarop. Verder krijgen de een naam stagné. Dit heeft met het MAKEN tourner Feit Dan dat kan een bewustzijn beginnen Iemand dat zijn niet naam Est. La porte est gegeven en anderen dring diep in het bewustzijn porte. Is een van de procès-de Antiochus Dat Phi CATIE van deze en identiteit armee a été rencontré alle identiteiten stagnation. Bhagwan zegt daarover: ?? Eerst vernietig ik de identiteit rencontré de naam, daarna de identiteit rencontré het lichaam, Dan de identiteit Met De Geest, Dan de identiteit met het Hart. Als Die identiteiten vernietigd al zijn, Zul zijn de staat allemande dans le wie weten plié allemande; de IDE dans le Phi ceerde Antioche, était de amloze, de vormloze, la course est le erbare Phi. ?? De volgelingen Komen rencontré Overigens van het Doel lledige publique aanvaarding, zonder schuld, van een leven en zonder verleden toekomst, réunis slechts bewustzijn voor het hier en et, het een avontuur waarin enig tra NSFO rmerende instrument bewustzijn is het groeiend ??.

l'sh2nachalo Ashram à vue Op 21 maart 1974, precies était 21 jaar zijn verlichting vestigt Bhagwan zich en vue vestigt en daar een ashram. Dit wordt de Shree Rajneesh Ashram genoemd.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité