Boekrecensie: In den beginne - Chaim Potok

FONTE ZOOM:
«In den beginne 'est de vierde roman van Chaim Potok. Het vertelt de jeugd van David Lurie, een ziekelijke maar knappe Joodse jongen. Het verhaal speelt zich af eindjaren 1920 vlak voor de beurscrisis tot aan WO II. David wordt geconfronteerd rencontré antisemitisme, armoede en het Joodse geloof. In het Joodse geloof, hoewel hij dat op een ander manier bestudeert dat gewoon est en Joodse de Wereld, probeert David zijn geluk te vinden. Dit is een van de Franse recensie versie uit 1984.

Gegevens

  • Titre: Au début
  • auteur: Chaim Potok
  • uitgever: Ballantine Books
  • jaar: 1984
  • ISBN: 0-449-20807-9

Inhoud

David Lurie groeit op dans le gezin de Joods een. Hij est ziek. Hij heeft een gezwel en zijn neus. Dit wordt pas verwijderd wanneer David est uitgegroeid. Zo kent zijn een jeugd langdurige periode van ziekte. Zijn moeder troost ourlet rencontré de gedachte dat alle commencer moeilijk est. Hij est bovendien erg onzeker omdat hij een traumatismes heeft opgelopen. Hij zou twee ongelukken hebben veroorzaakt: de hond van de Buurvrouw est onder gekomen automobiles een en hun Vogel est uit het raam gevlogen. Hij heeft nachtmerries er de zelfs plus. David komt niet veel buiten. Maar als hij buiten speelt dan komt hij dans aanraking rencontré niet-joden. Met een Katholiek jongetje raakt hij bevriend. Een porte Maar ander jongen wordt hij zijn gepest vanwege Joodse geloof. Daarnaast trekt David veel rencontré zijn neef Saul op een paar filière jaar ouder est dan David. Ondertussen heeft David wat meer contact se est réuni zijn Buurvrouw Horowitz, die aanvankelijk huées ourlet op het était vanwege ongeluk Met de hond. Ze belooft dat David al haar boeken erft wanneer ze overlijdt. Niets Maar wanneer mevrouw Horowitz overlijdt doet David de aanvankelijk remplies de Boeken.

Inmiddels est David er achter gekomen dat zijn vader gevochten heeft in het leger Poolse tegen de Russen. Zijn vader maakt deel uit van de Am Kedosjiem organisatie. Deze Joodse groep Vecht tegen de Russen vanwege De Vele pogroms meurent tegen de joden gehouden worden dans Rusland. De Am Kedoshim zorgt ervoor dat Vele joden naar Amerika kunnen vluchten. Maar als alle joden veilig zijn gearriveerd treedt de beurscrisis op. De Amerikaanse économique Holt achteruit. Veel joden zijn op huées Davids vader Max en keren terug naar Rusland. Max kan het niet meer allemaal aan. Bovendien worden ze te gedwongen verhuizen. David gaat naar een andere l'école. Hij est de beste van de Klas. Zijn Bar Mitswa haalt hij op 13 jarige leeftijd glansrijk. Dan David naar een gaat Jeshiva waar hij de Joodse Religieuze boeken bestudeert. David van krijgt les rabbijn Sharfman, een groot Talmoedgeleerde. Maar David krijgt nu ook interesse dans de boeken van mevrouw Horowitz. Hierin staan ​​zowel Joodse als op commentaren niet-Joodse de Bijbel. Hij begrijpt de niet-Joodse commentaren niet. Rabbijn Sharfman est er van op de hoogte en doet er niets tegen. Hij moedigt David zelfs aan, maar geeft te kennen dat uit zijn niemand Joodse et environs ourlet ooit zal begrijpen. David neemt vervolgens een importantes Les beslissing. Hij gaat geen rabbijnenopleiding doen, maar gaat naar de universiteit om daar Bijbel-Studie te doen. Dit tot schande van zijn ook Familie omdat hij les krijgt van niet-joden. Nu krijgt David het verhaal te horen van de broer van zijn ook vader die David heette. Deze blijkt te zijn gesneuveld dans gevechten tegen de Russen. Max trouwde toen de Vrouw van zijn broer. Uit dit huwelijk est David en zijn Jongere broertje dus geboren. David krijgt tevens te horen dat de omgekomen David hetzelfde wilde gaan doen als wat David nu doet. Het Boek eindigt dat David zich helemaal gaat toeleggen op het bestuderen van de Tora. Hierin probeert hij zijn geluk te vinden. Een boek de hij sur la Genèse, hij een nieuwe omdat commencent remplies zijn leven est begonnen. Dat neemt een onverwachte wending veulent hij moet daarvoor onderzoek doen dans Duitsland. Daar wordt hij geconfronteerd met het voormalig concentratiekamp Bergen Belsen en vind daar taillée van familie, de overblijfselen van het commencer familles zijn van Liefde voor de Tora.

Mening Etsel

In den beginne est Chaim Potoks meest autobiografische romaine. Ook Potok pas zelf de Heeft Laat, op 16 jarige leeftijd, de niet-Joodse wereld leren kennen. Dit kwam porte een boek Brideshead Revisited van Evelyn Waugh, een katholieke romaine. Hierdoor leerde hij taal waarderen en houe het gebruikt kon worden om te verhalen vertellen. Na het lezen van Un portrait de la fourgonnette de l'artiste Joyce leerde Potok dat je taal kan gebruiken om bezorgde ideeën en gevoelens te vormen. Zo begon Potok zich Langzaam te ontwikkelen als schrijver Buiten de niet-Joodse wereld. Het was een nieuw voor Potok commencer.

David Lurie leert de niet-Joodse wereld ook voornamelijk via boeken kennen: op de commentaren niet-Joodse de Bijbel, hoewel hij die niet aanvankelijk begrijpt. Maar ook het contact se est réuni en zijn katholieke vriendje de van een andere pesterijen jongen brengen ourlet en contact rencontré de buitenwereld. De buitenwereld est vijandig vooral, maar ook wel bevat goeie elementen. Probeert Daarvan David een Graantje mee te pikken. Belangrijk est de beslissing meurent David neemt om op een andere manier Bijbel-Studie te doen zodat hij dans aanraking komt rencontré de buitenwereld. Maar hij zich kan niet van zijn helemaal verleden ontdoen, zoals blijkt Tijdens zijn bezoek aan het voormalig concentratiekamp Bergen Belsen. De buitenwereld est ook vijandig. Zo heeft Potok zelf ook nooit helemaal afstand genomen jodendom van het. Hij een est conservatieve rabbijn en schrijver geworden, dus wel een nieuw commencer maar zijn wortels rencontré zijn Familles en het jodendom zijn altijd gebleven omdat de vijandige buitenwereld ourlet niet alles wat hij bood zocht. Potok evenals de Kiest David voor Moderne methoden om de Tora en daarmee het jodendom te verdedigen.

Conclusie

Wat ik mooi vind aan dit boek est dat Potok goed de twijfel weergeeft van een nieuwe David om te stap zetten dans de niet-Joodse wereld. Enerzijds est er meurent persoonlijke behoefte zich te ontwikkelen Buiten de Joodse Traditie, anderzijds est er de verbondenheid rencontré de traditionele Joods Religieuze wereld. De banden worden en kunnen niet worden helemaal verbroken. Dat est maar ook goed. Heeft veel te la bieden Het, zo realiseren David zich. Ik denk dat Chaim Potok zich dat het Tijdens schrijven van zijn boeken altijd goed realiseert.

Ook est mooi dat een andere David weg Kiest als die zijn vader koos voor de geweld. David wil niet de-joden rencontré verslaan woorden. Het verhaal speelt zich af voornamelijk voor de oprichting van de staat Israël. Voor het joden était toen moeilijker om zich Wapens rencontrés te verdedigen dan nu. Misschien avait Potok David ook nog naar Israël kunnen laten gaan op het eind van zijn boek en laten zien houe David tegen de Israelische staat aankeek.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité