Boekrecensie: The Age of Turbulence - Alan Greenspan

FONTE ZOOM:
Voor bijna 20 jaar était Alan Greenspan, als hoofd van de Amerikaanse Centrale Bank, de meest machtige economische centrale planificateur filière de wereld ooit gekend heeft. Wat acte hij? Ruwweg twee keer per jaar MEHF hij een importantes Les beslissing nemen plus de de rentetarieven in Amerika te verhogen, te verlagen des op hetzelfde niveau houden. Met zijn boek 'The Age of Turbulence -ADVENTURES dans un Nouveau Monde »geeft Greenspan zijn visie op zijn Période als voorzitter van de FED.

Gegevens

Titre: The Age of Turbulence - Adventures dans un nouveau monde
Auteur: Alan Greenspan
ISBN10: 0713999829 | ISBN13: 9780713999822
Uitgeverij: Penguin Books Ltd
Jaar: 2007

Een recensie naar aanleiding van een artikel dans le Los Angelos fois plus het boek en een interviews rencontré Alan Greenspan dans Nrc.next van 17 septembre en le Washington Post.

Rentetarieven

Waarom est het nemen van zo'n beslissing belangrijk? Het verlagen maakt de toekomst meer la waardevol de van de rencontre betrekking tot de huidige Tijd; het verhogen maakt de toekomst minder la waardevol de van de. Wanneer de toekomst waardevoller est, richten meer mensen zich op de economie en meer Acties vinden Plaats mourir effet zullen hebben op de toekomst: het bouwen van fabrieken, Investering dans onderzoek, De Bouw van Huizen en appartementen. Het verlagen van de rentetarieven betekent het verschuiven van de economische aandacht van het heden naar de toekomst. Het verhogen van de rente betekent de balans terugschuiven.

Vrije markt

Est dit niet Vreemd? Hebben nous Geen markt économique? Waarom moet een centrale planificateur de rentetarieven uitzetten? De enige reden est dat dit systeem blijkbaar minder dan slecht werkt de Alternatieven mourir nous Hebben uitgeprobeerd. Institutionele en Menselijke psychologie laat Financiële Markten Heen en weer springen tussen weelderige hebzucht en catatonische angsten. Tijden van angoisse hoge genereren werkloosheid. Van Tijden hebzucht zijn waarschijnlijk Tijden van inflatie destabiliserende. Economieën lijken Beter te functioneren wanneer Ervaren technocraten De coördineren de Boel a rencontré enige aanmoediging porte lage rentetarieven.
Greenspan bleek erg goed en gelukkig te zijn dans rol filière. Heeft hij 36 keer een de Naar beslissing plus de genomen rentetarieven. Een aantal keren zat hij er naast. Dat est rendu een verbazingwekkend.

Protectionisme

Er is een toenemende accrocher naar protectionisme. In een van entretien Nrc.next van 17 septembre 2007 zegt hij hierover: "Protectionisme is een vorm van populisme De oorzaak ervan ligt dans de kern van het kapitalisme:.. De cruciale aanjager van rijkdom est concurrentie En concurrentie est moeilijk voor velen, ze scheidt de Goeden van de niet-zo-Goeden. Mensen houden niet van de mourir de stress daarbij hoort. Dat est brouilleur. Vous voulez de resultaten van zijn kapitalisme echt indrukwekkend, echt fantastisch. "

Niet dans de markt derhalve ingrijpen. Toch gruwt Greenspan en zijn boek van de oplopende inkomensverschillen dans de Verenigde Staten. En entrevue hetzelfde rencontré Nrc.next zegt hij dat je steun de nodig hebt van de Groep grootste bewoners om de maatschappij en stand te houden. "Ik geloof dat de markt de beste inkomensverdeling schept. Maar wanneer de inkomensverdeling te Scheef wordt, volgen er wezenlijke spanningen en valt de steun van de Bevolking voor de vrijemarktsamenleving weg. Als ik wil grande houden aan de vrijemarkteconomie, moet ik niet aanvaarden dat deze zo volmaakt est als ik zou willen. Est de grotendeels vrije samenleving in Amerika, Europa en andere delen van de Wereld parfait? Nee. Maar het beter dan veel est helemaal niet. Ingrijpen in een te scheve inkomensverdeling est dus geen tegenstelling, het is een compromis. "

Drie boeken dans één

Zijn boek heeft hij samen rencontré Peter Petre geschreven. Aan de kant ène brouilleur omdat het niet Greenspan tige de eigen est, maar andere kant aan de wel goed omdat Greenspan nu duidelijk overkomt anders wat de HIJ nooit acte.

Het Boek eerste gaat plus zelf Greenspan. De verhalen zijn prachtig: van een professionele jazz klarinetspeler die zijn partijen speelt en dans de Pauzes economische boeken Leest; van een wiskundige verslaafde geïnspireerd filière raakt porte filosofische werken; van een economische adviseur mourir onderwijst, dient en leidt onder de presidenten Nixon, Ford, Reagan, Bush père, Clinton en Bush fils; en van het uitnodigen van NBC Andrea Mitchell nieuwscorrespondent mourir nu zijn vrouw est.

Het Boek tweede geeft Greenspan visie plus de Wereld. Het is het minst geslaagde deel van zijn boek. Hij probeert technocratische ideeën plus de wereldeconomie uit te leggen voor het brede publiek.

Het Boek derde heeft het meeste aanleiding tot reacties gegeven. Hij dat vindt de Republieken de verkiezingen niet mogen winnen. Hij heeft veel Kritiek op Bush en de Republikeinse partij die het centrale conservatieve principe van financiële terughoudendheid hebben Verlaten. Dans Nrc.next zegt hij dat hij sur Bush à Hem teleurgesteld est. Er was een begrotingsoverschot ?? maar est daarna er iets grondig verkeerd gegaan. "De Ploeg van Bush était alleen maar echt geïnteresseerd dans machtsbehoud, niet in het uitvoeren van beleid. Als het Gevolg daarvan est ze gelukt het begrotingsoverschot te laten omslaan in een tekort, en de politieke meerderheid te verliezen. Ik probeerde geen Gesprekken Met de président , rencontré le président welke dan ook, te voeren. Niet dat ze geen concerne hadden voor de Onafhankelijkheid van de banque centrale, maar het monetair beleid wilde ik aan mij houden. Ik maak me op termijn wel ongerust plus de politieke Druk op de banque. Ik heb Gemengde gevoelens plus de toekomst. Ik vind wel dat de président veel meer van zijn vetorecht gebruik avaient moeten maken om de bestedingsdrift van zijn eigen Congrès aan banden te leggen. Hij eu de gedachten race gedeelde, porte zijn vader zelf développés par, sur het beperken moeten blijven la aanhangen de van. Daarin ben ik teleurgesteld. ""

Hypotheek- en kredietcrisis

Sommige economen verwijten Greenspan dat zijn eerdere renteverlagingen bij vorige crises hebben bijgedragen aan de huidige hypotheek- en kredietcrisis. Dans Nrc.next weerlegt hij dit. "Het fascineert me dus houe wijdverbreid dat verwijt est. Het grootste probleem dat ik heb daarmee est exacte dat je hetzelfde Fenomeen van excessief stijgende huizenprijzen dans dertig andere landen aantreft. Onze zeepbel était en geen geval de grootste ter wereld. Vanaf de lente van 2004 zijn nous avons rencontré de la Réserve fédérale de rentetarieven gaan verhogen ?? juist om de hypotheektarieven ook omhoog te krijgen en zo de Druk op de woningmarkt te verlichten Toen gebeurde er iets wat ik nog nooit gezien heb:. de hypotheekrente werd niet hoger, maar verder daalde . Het duurde nog een jaar voordat mourir hypotheektarieven aantrokken. Nous Hebben het wel dus geprobeerd, maar nous Hebben gefaald. ook Hoe belangrijk de la Réserve fédérale est voor de wereldeconomie, tegen de kracht van de Vrije markt kunnen nous niet op ".

Oorlog Irak draaide om olie

Dans de Washington Post verklaart Greenspan de opmerking en zijn boek dat de oorlog om om Irak olie draaide. "Quelle que soit leur angoisse de publicité au cours de Saddam Hussein" les armes de destruction massive, «les autorités américaines et britanniques étaient également préoccupés par la violence dans une région qui abrite une ressource indispensable pour le fonctionnement de l'économie mondiale," schijft Greenspan en zijn boek.

Dans de Washington Post zegt hij dat de beveiliging van de wereldolievoorraden "pas le motif de l'administration" était. «Je ne ai pas dit que ce est le motif de l'administration", a déclaré Greenspan. "Je dis simplement que si quelqu'un m'a demandé:« Sommes-nous la chance de prendre sur Saddam ?, «Je dirais que ce était essentiel."
Au cours discussies zijn rencontré Bush en Cheney zegt hij «Je ne ai jamais entendu les essentiellement disent, 'Nous devons protéger les approvisionnements en pétrole du monde», mais cela aurait été ma motivation. "
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité