Bush & Co: Sheldon Prescott Bush

FONTE ZOOM:
De Familie Bush leverde Amerika twee presidenten en een sénateur. Daarmee est de Familles één van de bekendste politieke dynastieën ter wereld. Al vroeg dans de twintigste eeuw Legden Samuel Prescott en vooral de fundamenten van het huis Bush, dat een wereldwijd importantes Les rol zou spelen op wapitis vlak van onze samenleving. Ondanks de beroemdheid mourir de Familles verwierf, speelden van veel hun handelingen zich af achter het Gordijn van het politiek toneel.

Indeling

 • De aartsvader
 • Een dubieuze opvolger
 • Op weg naar de oorlog
 • De Consolidated Silesian Steel Company en Auschwitz
 • Misdaad loont

De aartsvader: Samuel Prescott Bush, 1863 - 1948

Samuel af studeerde als ingenieur en begon zijn bij de carrière Spoorwegen. En 1894, het jaar van zijn huwelijk rencontré Flora Sheldon, était hij hoofdopzichter bij Chicago et Saint Louis Railroad. En 1895 werd zijn geboren eerste de Zoon, Prescott Sheldon. En 1901 verhuisde de Familles naar Columbus, Ohio waar hij gestionnaire de algemeen werd bij Buckeye Steel Castings Company. De van deze directeur onderneming était Frank Rockefeller, broer van John D. Rockefeller. Een talon importantes Les klant van Buckeye était Edward Henry Harriman, eigenaar van verschillende spoorwegmaatschappijen. De relatie tussen de Harriman, Bush en Rockefeller zou nog generaties gecultiveerd worden. En 1908, Frank nam Rockefeller Pensioen en Samuel nam zijn directeursstoel plus, wat ourlet tot één van de topindustriëlen van zijn Tijd maakte.

En 1918 MEHF topbankier Bernard Baruch, adviseur van Wilson en FD Roosevelt, het Bestuur van Oorlogsindustrie hervormen. Baruch Samuel benoemde daarbij tot hoofd van de 'Ordnance, les armes légères et de munitions Section », wat hem de belangrijkste de contact maakte tussen regering en munitiefabrieken. Samuel werd Tevens van bestuurslid de Cleveland Banque fédérale de réserve en de Huntington National Bank van Columbus. Via Samuel eu de Bush-dynastie een stevige positie dans zowel de industriële als Financiële haute société verworven.

Een dubieuze opvolger: Prescott Sheldon Bush, 1895 - 1972

De Oudste zoon van Samuel zou en zijn Bewogen carrière het fortuin en de invloed van de familie vergroten, maar ook de eerste publieke Smet werpen op haar blazoen. Dans navolging van zijn grootvader James Smith Bush en oom Robert E. Sheldon Ving hij en 1913 des études zijn aan de Yale-universiteit aan, waar hij couvercle werd van het notoire Skull and Bones Genootschap. En 1917 diende hij in het leger als kapitein bij de artillerie, maar zou zich al SNEL in de wereld van de inlichtingendiensten begeven. Na de oorlog Ging hij Nauw Samenwerken rencontré de zonen van EH Harriman, en Averall Roland. En 1924 werd hij vice-président van hun zakenbank A. Harriman & Co, waar zijn schoonvader George Herbert Walker ook werkte. Een jaar tard werd ook hij nog directeur van de buitenlandse divisie van Rubber Company de US de New York en bestuurslid en mede-oprichter van de l'Union Banking Corporation. Via de Walkers en Harriman breidde het Netwerk van contacten en Belangen zich tot een uit van onontwarbaar kluwen reusachtige maar goed verborgen geldstromen.

Op weg naar de oorlog

A. Harriman & Co était een partenaire / aandeelhouder dans Hapag. Via banque de deze stond Bush en contact Zakelijk Met de Warburg. Op 1 januari 1931 fuseerden de Harriman banque de hun rencontré le aldus de Brown Brothers Brown Brothers Harriman & Co te vormen. Van de 16 Vennoten noteren nous: Prescott Bush, Granger Kent Costikyan, Louis Curtis, E. Roland Harriman, W. Averell Harriman, Robert A. Lovett, Ray Morris, Chevalier Woolley: stuk voor stuk voormalige Skull & Bones- leden. En 1929 werd de Amerikaanse poot van IG Farben-opgericht: IG américaine Nous vermelden maar een paar waren bedrijven filière deel van het consortium:
 • Standard Oil; Norme New Jersey huile était voor 94% aandeelhouder dans DAPAG, de olieleverancier van de Wehrmacht. Naast Rockefeller werd deze onderneming voorgezeten porte Walter Teagle, die ook de Federal Reserve Bank de New York van vertegenwoordigde.
 • Ford Motor Company, porte voorgezeten Edsel Ford en Carl Bosch, die ook dans Duitsland directeur était van IG Farben. En 1938, Henry Ford kreeg nog een nazie medaille van Hitler.
 • De Rubber Company US van Bush en het "département de caoutchouc synthetisch van Standard Oil"
 • General Electric - Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft, porte gemanaged National City Co, Cleveland Ohio
 • Banque fédérale de réserve de New York en Banque de Manhattan

Natuurlijk kon de "Bush-clan" op financièrement vlak niet achterblijven. Samen rencontré Fritz Thyssen Bank voor Handel en Scheepvaart NV richtte Brown Brothers Harriman & Co de l'Union Banking Corporation op. Maken Nous wel de dat het niet bedenking alleen Amerikaanse bedrijven waren die deelnamen aan de Duitse industrie. Ook in Nederland en Engeland werd er lustig geprofiteerd van de oorlogsindustrie dans opbouw. De Franse minister van Oorlogsproductie tijdens WO II était kapitein Oliver Lyttleton, mourir tezelfdertijd directeur a été bij Colombie Metal Corporation en Aufsichtsrat couvercle van Metallgesellschaft AG

Het tweerichtingsverkeer tussen Duitsland en Amerika was een zeer winstgevende zaak voor alle betrokkenen. Amerikaans geld werd massaal dans le gepompt de de Duitse. De Winsten mourir daar gemaakt werden stroomden weer naar de États, waar het dans de Amerikaanse économique werd geïnvesteerd. Ondertussen était Bush de spilfiguur dans veel van de wapenindustrieën dans de VS.
WA Harriman zorgde voor de politieke bijsturing naar de oorlogsopbouw: hij werd adviseur van Frankiln Roosevelt en onderhield nauwe contacten met het régime de communistisch dans Rusland. Robert Lovett werd «ministre» van Oorlogszaken en zorgde voor een van enorme uitbreiding ondermeer Luchtmacht. Die uitbreiding van het Wie de leningen aan de overheid gaf militair apparaat te bekostigen Hoeft hommes niet meer al te vragen. De Rijke Bankiers en industriëlen Stonden aan beide zijden van de pingpong-Tafel en politiek was het dat ze balletje naar elkaar toespeelden.

Dans de Aanloop naar de Tweede Wereldoorlog kunnen nous Nog lien leggen la tussen een de Hitler en Amerika. Een van Hitler en vertrouwelingen financiers était Ernst "Putzi" Hanfstaengl. Putzi de la samen rencontré Hermann Göhring de marque van de Reichstag; de Gelegenheid waarbij Hitler alle Democratische wetten introk en een van feitelijk toestand krijgswet afkondigde. Putzi été tot een 1941 vriend van Hitler. Na zijn "val" de régime binnen het, vluchtte hij en werd krijgsgevangen genomen. Op persoonlijke voorspraak van Roosevelt werd hij echter vrijgelaten. Putzi was een étudiant de Harvard ... en persoonlijke vriend van FDR. Au cours de Kunstgalerij van zijn Familie Wist Putzi zich nog te herinneren dat hij het er "meermaals het aangename gezelschap möcht ontvangen van Pierpont Morgan, Henry Ford, een van dochter président Wilson ..." werd Hitler en maart 1933 de machthebber absolue dans Duitsland; in Amerika werd Franklin Delano Roosevelt als geïnstalleerd président op 4 maart 1933. De poppenspelers waren klaar om een ​​nieuwe de Marionetten Wereldoorlog in te sturen.

De Consolidated Silesian Steel Company à Auschwitz

Deze firma était tot een 1942 filiaal van O.A. Brown Brothers Harriman & Co. Friedrich Flick, een Duitse staalbaron était voor twee derde eigenaar, de Amerikanen voor het resterende deel. De Piscines Duitse Grensstreek Silezië était rijk aan Steenkool en ijzer en het était bij het stadje Oswiecim dat deze firma haar mijn- en staaloperaties avaient gevestigd. En 1933, wou de Poolse regering de firma nationaliseren, maar rencontré de hulp van oa Advocaat en mede-eigenaar John Foster Dulles Wist Prescott en 1934 een compromis te sluiten rencontré de Poolse regering. De Mijnen en Fabrieken Kondén dans Ieder GEVAL het Materiaal voor de réservoirs en vliegtuigen van Thyssen blijven Leveren, réservoirs waardoor de diezelfde en vliegtuigen en 1939 Polen Kondén binnenvallen en bezetten. Poolse bedrijven werden onmiddellijk dans beslag genomen porte de Duitsers, maar de Amerikaanse eigendommen werden gevrijwaard. Vanaf 1941 kon het bedrijf van Bush sur gratis personeel beschikken; het werd vanaf het dan uit concentratiekamp gehaald vlak bij Oswiecim, Beter bekend als Auschwitz. De Van levensverwachting De arbeiders dans de CSSC a été Gemiddeld drie maanden. Het geld dat de zakken van de Amerikaanse financiers binnenstroomde était bloedgeld letterlijk.


Een coude dans de kabel
Met de intrede van Amerika dans de oorlog zaten de Amerikaanse Hitler-financiers »dans een lastig parquet. Grote reorganisaties waren al gebeurd de moesten uitgevoerd worden. Dans Ieder geval MEHF de relations publiques dat voorwenden. De naam van américaine I.G. était en 1939 al veranderd en général aniline om de bande rencontré nazi-Duitsland toch niet al te duidelijk te maken. En 1942 Legde De Amerikaanse regering BESLAG op Bedrijven en Rekeningen financiers van Duitse. Ook de Rekeningen van CSSC, Holland-American Trading Company en UBC werden bevroren. Betrokkenheid Prescotts met de la werd de nazi carte onderzocht. Bush werd Wederom verdedigd porte John Foster Dulles en Allen, maar avait tevens zo veel politieke vrienden op importantes Les Posten, dat hij nooit veroordeeld werd. Na de processen van Nürenberg kreeg hij nog anderhalf miljoen dollar terug van de overheid voor zijn aandeel UBC. Het est niet veel dans vergelijking rencontré hij wat via la banque filière al verdiend zal hebben, maar het wel est Frappant DAT De Duitse partenaires als oorlogsmisdadigers werden gezien en dat hij nog geld toegestopt kreeg.

Misdaad loont

De processen van Nürenberg mogen op zijn zachtst gezegd een farce de worden genoemd. Veel van de Duitse bedrijfsdirecteuren werden berecht en veroordeeld, maar geen enkele Amerikaan. Veel Amerikaanse bedrijven bleven Hitler financièrement en logistiek ondersteunen tot minstens 1941, goed wat wetende er allemaal gebeurde. Tot 1941 était terres Amerika echter een neutraal; volgens de verdediging de van die Amerikaanse de dan. Na hun gevangenisstraffen namen veel van de Duitse bedrijfsleiders gewoon weer hun Posten. Hadden la tegen de Hun Amerikaanse collega mourir Tijd mooie Promoties gemaakt.
 • Prescott Bush werd en 1952 sénateur du Connecticut en richtte voor het geld rencontré van zijn voor UBC tweede zoon George Bush de-Overby Development Company op, een bedrijf dans de oliesector.
 • Allen Dulles en 1945 werd een van de afdelingsdirecteur OSS, vanaf 1953 directeur van de CIA
 • John Foster Dulles en 1953 werd secrétaire d'État, richtte en 1954 de l'OTASE op en bleef agressieve expansiepolitiek promoten.
 • WA Harriman bleef tot 1946 ambassadeur en Moskou en en 1954 gouverneur staat van de New York.
 • La er de De Warburg a rencontré James Paul ook een sénateur bij.
 • Robert A. Lovett était Tijdens de oorlog al minister van Oorlogszaken en werd en 1951 herbevestigd als ministre van Defensie
 • En 1945 möcht de firma Brown Brothers Harriman & Co een nieuwe partenaire verwelkomen: Alan Greenspan.

VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité