Campagne donorregistratie

FONTE ZOOM:
De campagne ??Ik ben donorgeregistreerd. En Jij??? zou de grootste wervingsactie moeten worden na de invoering van het Donorregister in 1998. Echter, minister Ab Klink gooide roet in het eten omdat hij van mening was dat de televisiespot en de folder hun doel voorbij zouden schieten. Gelukkig kon de campagne in een gewijzigde vorm toch 26 maart 2007 groots van start gaan. Tot welke resultaten heeft deze wervingsactie geleid?

Afkeuring eerste campagneconcept

Nadat minister Klink het eerste campagneconcept afkeurde had het NIGZ-Donorvoorlichting slechts drie weken de tijd om een nieuwe campagne op te zetten. Zijn afkeuring betrof de afbeelding op de folder, waarvan hij vond dat die een zekere intimiteit tussen een man en vrouw uitdrukt, die voor een onderwerp als donorregistratie niet door de beugel kon. Het NIGZ-Donorvoorlichting was van mening dat juist dat intieme aspect aan donorschap vastzit. Het thema orgaandonatie speelt vaak binnen relaties en het is goed om van elkaar te weten of je wel of geen donor wilt zijn. Onder het motto: ??weet wat de donorkeuze van je liefste is?? moest de eerste campagne deze intimiteit in beeld brengen.

Gewijzigde campagne

Het is het NIGZ-Donorvoorlichting gelukt binnen drie weken de campagne aan te passen, zodat hij toch op de geplande datum, 26 maart, van start kon gaan. Kern van de campagne bestond uit het aanschrijven van 190.000 jongeren van 18 jaar én zo??n 800.000 mensen in de leeftijdsgroep van 45 tot 49 jaar die nog niet geregistreerd stonden in het Donorregister. De tv-spot, waarin een postbode politie-escorte krijgt om de belangrijke mailing te kunnen bezorgen, moest de attentiewaarde van de mailing vergroten. Behalve de tv-spot bestond de wervingsactie uit advertenties en spots op de radio. Daarnaast werden posters geplaatst op scholen en werden weblog en advertenties ingezet op internet. De sticker ??Ik ben donorgeregistreerd. En jij??? wordt regelmatig aangevraagd en er zijn er al meer dan 100.000 van in omloop.

Discussie over orgaandonatie

Het feit dat er zoveel commotie bestond rondom de afkeuring van het eerste wervingsconcept heeft er zeker toe bijgedragen dat de discussie over donorregistratie weer oplaaide. Al met al is dit een gunstige bijkomstigheid geweest. Toch is de mailing de belangrijkste reden om over het donorschap na te denken of om de donorkeuze te registreren. Hiervoor is een nieuw donorformulier geïntroduceerd. Aan de inhoud is niets veranderd, maar de presentatie van de donorkeuzes is duidelijker geworden. Bovendien is het invullen ervan makkelijker geworden en het NIGZ-Donorvoorlichting verwacht dat er daardoor minder vaak fouten zullen worden gemaakt.

Campagne voor moslims

Speciaal voor de Turkse en Marokkaanse doelgroep is in juni 2007 een campagne van start gegaan. Voorafgaand aan de campagne heeft het NIGZ-Donorvoorlichting overlegd met de diverse Marokkaanse en Turkse organisaties. Religieuze leiders en vooraanstaande moslimgeleerden hebben op basis van dit overlegd een verklaring opgesteld waarin staat aangegeven dat indien voldaan wordt aan een aantal eisen, er vanuit de Islam geen belemmeringen bestaan tegen orgaandonatie.
Met de campagne zijn de doelgroepen op diverse manieren geïnformeerd over orgaandonatie.

Resultaten van de campagne

Ruim negentig procent van de jongerengroep heeft iets van de campagne gehoord, gezien of gelezen. Deze groep geeft aan ook de post van het Donorregister te hebben ontvangen en te hebben doorgenomen. Veertig procent van de jongeren geeft aan zijn donorkeuze te hebben vastgelegd.

Het effect van de mailing onder de doelgroep veertigers is minder. Van deze groep geeft zeventig procent aan iets van de campagne te hebben gehoord en de post te hebben ontvangen. Zo??n driekwart heeft de toegestuurde stukken daadwerkelijk gelezen. Zestien procent heeft een donorkeuze vastgelegd.

Van wie niet in de mailing is opgenomen, geeft veertig procent aan wel iets van de campagne te hebben meekregen. Slechts zes procent heeft een keuze laten registreren.

Van de in Nederland wonende moslims heeft tachtig procent van orgaandondatie gehoord. Het percentage moslims dat zich daadwerkelijk heeft laten registreren ligt ruim beneden de landelijke registratiecijfers. Al met al betekent het toch dat er na deze grootse campagne ruim een half miljoen donorregistraties zijn bijgekomen.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité