Charles Taylor, Filosoof

FONTE ZOOM:
Charles Taylor est een Canadese Filosoof, geboren en 1931. Hij is een van de meest vooraanstaande politieke filosofen van onze Tijd. Hij est communautariste en hermeneutisch denker. Al a rencontré al een interessante Filosoof. Na études de zijn geschiedenis, filosofie en économie studeerde hij plus de Duitse Filosoof Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ook était professeur de hij ethiek en filosofie aan l'Université d'Oxford. Charles Taylor publiceerde boeken Zoals Sources du moi, waarin hij de ontstaansgeschiedenis van de moderne identiteit beschrijft.

Taylor is een communautariste. Dit is een Filosoof die een bepaald standpunt inneemt rencontré betrekking tot de verhouding tussen individu en maatschappij. Dit wordt ook wel politieke filosofie genoemd. Taylor vindt dat het individu gevormd wordt door de gemeenschap, maar dat de rol van de persoon en zijn eigen karaktertrekken, eigen normen en eigen waarden niet onderkend mogen worden. Taylor is een belijdend Katholiek; hij baseert zijn niet op communitarisme Religieuze overtuigingen maar op filosofische redeneringen. Daarnaast est Taylor een hermeneutisch denker. Hij een doet poging om het individu te begrijpen vanuit waarden die een individu daar zelf aan Hecht. Het heeft wel wat te maken rencontré sociologie. Taylor koppelt Individualisten vaak aan asociale gedragskenmerken. Hij heeft dan ook op het Kritiek libéralisme: zij willen teveel zelf doen.

Taylor heeft zich in de politiek drie keer kandidaat gesteld voor de sociaaldemocratische Nouveau Parti démocratique du Mont-Royal. Hij werd vaak derde de tweede.

Modes de la laïcité

Het est niet geheel duidelijk wat er wordt bedoeld rencontré sécularisme. Er zijn voor verschillende beschrijvingen te geven. Je zou kunnen kijken naar de geschiedenis van sécularisme waarbij de staat afstand neemt Van de religies de gevestigde de op een neutrale wijze Verband staat met de religies. Het lijkt te zijn bij het begonnen commencer van het chrétienté. Moslims bijvoorbeeld Zeiden dat een secularisatie creatie est van het chrétienté en dat er voor MEHF worden gezorgd dat het niet en andere culturen zou Komen. Seculair est daarnaast een terme Christelijke. Saeculum est het Latijnse woord voor eeuw de leeftijd. Maar het Heeft betekenis ook een meurent betrekking heeft op De Tijd tussen de zondeval en de komst van Christus. Deze Tijd était namelijk wereldlijk en tijdelijk. Dans tegenstelling tot De Tijd voor de zondeval en na de komst, mourir Goddelijk en eeuwig zijn. Dans De Tijd van de Saeculum était de meer dan regering de bijvoorbeeld de Kerk. Seculair was een woord waarmee je mensen kon onderscheiden. Zo werden de mensen rencontré verstand van de Wereld en geschiedenis seculair genoemd, om ze te onderscheiden van de geestelijkheid. Het bestaan ​​van deze tegenstellingen reflecteerden de afstand tussen de Kerk en de Wereld.

Het sécularisme est Tegenwoordig coursiers nog zo gebouwd, maar wel een heeft transformatie ondergaan. Van het moderne de De Westerse sécularisme zijn de de religieoorlogen. Porte de Oorlogen kregen de gelovigen van verschillende confessionele overtuigingen de behoefte om samen te werken. Om de van deze macht confessionelen te beperken, kwamen er bepaalde normen en afspraken mourir los Stonden van de Religieuze ?? trouw ?? en de orde in het publieke gebied kon regelen. Dit avait ondermeer kerkscheuring tot Gevolg.

Van politieke la ethiek de Drie

De strategie van de Gemeenschappelijke Grond, gebaseerd op die die leerstellingen alle Christelijke Sekten deelden, de strategie van een Onafhankelijke ethiek, op gebaseerd de rede en strategie de van de overlappende consensus.

Het Doel van de commune-sol strategie was het oprichten van een van ethiek waarin vreedzaam werd samengewerkt en er politieke orde était. Er MEHF een fundering Komen voor gehoorzaamheid, meurent coursiers nog theïstisch était, maar gebaseerd était doctrines op meurent Vanzelfsprekend waren voor alle sektes Christelijke. Dit werd dan vastgesteld in een versie van een natuurrecht. Dit is het dat idee morele wetten gebaseerd zijn op de inzichten van de rede, en niet afhankelijk zijn van de openbaring. Dans Feite zouden basisregels er kunnen Komen mourir ook voor christelijken te doen waren. Er zou een echter Gevaar kunnen ontstaan ​​dat de politieke bevelen de afname van de confessionelen zou overtroeven. Sommigen waren ervoor om Dieu de te grondwet houden, anderen waren op tegen Daar.

De tweede strategie est het een proberen Onafhankelijk politieke ethiek te creëren. Hugo de Groot est een bekende naam hierbij. De strategie houdt dans dat mensen zich van hun geloof af moeten Stappen. Volgens Hugo de Groot Creaties zijn mensen de rationele, meurent ook zijn sociaal. Als nous dit als Vanzelfsprekend zouden nemen, kunnen er normen mourir Komen bepalen houe mensen elkaar moeten behandelen. Bekende woorden van Hugo de Groot zijn etsi Deus non daretur: ook niet als Dieu bestaat, zullen deze normen ons binden. Het verschil tussen deze strategieën est belangrijk, omdat het de base est van twee verschillende manieren voor het begrijpen van de terreinen van vreedzame co-existentie tussen mensen van verschillende geloven de verschillende fundamentele verbintenissen. Het ène betreft de aantrekking tot de verschillende verbintenissen en het proberen de overeenstemming te vinden tussen Dezen. Het ander vraagt ​​ons af te Stappen van de geloven, om een ​​politiek Moraal te vormen.

Maar het goed soms est om een ​​beroep te doen op verschillende geloven, om te ons ervan verzekeren dat hun nous grenzen niet overtreden. Een goed voorbeeld hiervan est wat Hobbes doet voor Christelijke openbaring, in het tweede gedeelte van zijn boek de Léviathan. Dans DIT boek bespreekt Hobbes De natuurtoestand van de mens. Als nous Daar zicht op hebben kunnen nous daaruit afleiden wat het Doel staat van een est. Dit streven zal vaak dans strijd Komen met het Belang van anderen en daarom est de natuurlijke toestand van mensen Onderling één van oorlog ?? van allen tegen allen ??. Deze oorlog zal eeuwig duren, omdat de mens van nature niet geneigd est om te zichzelf onderhouden. Dezelfde neiging mourir de oorlog veroorzaakte zal het dan commencent zijn van het vrede en sluiten van een contrat de sociaal: De Staat. De staat moet voor de veiligheid zorgen voor de meeste mensen, ook al offert hij zo de Belangen van een enkeling op. Ook de kerk zal niet Boven de staat moeten staan. Proberen zij dit wel, dan kan niet de staat de Wil van de Bevolking tegemoet Komen. Als nous Hobbes zijn argumenten verder doorvoeren, zou dat neerkomen op een staat waar geen religie est Waar hommes geen Religieuze doelen heeft. Taylor daarentegen denkt dat dit onmogelijk est dans de hedendaagse pluralistische samenlevingen, en vindt daarom dat alleen de politieke Principes gedeeld moeten worden. Het Doel est echter niet om te maken religie minder dan pertinente het leven en publieke politiek, maar liever om de staat te beschermen tegen het achterstellen van een religie dix van een opzichte ander.

Dit is ook de base geweest van de Amerikaanse Scheiding. Het Doel in Amerika est om de regering neutraal te houden, maar een terrestres dans waar Verschillende coursiers Staten nog staatskerken hebben. Dans Amerika hebben beide modellen een rol gespeel. Un terrain d'entente de De ?? - strategie speelde vroeger een belangrijkere rol, terwijl de Onafhankelijke ethiek Tegenwoordig een Grotere rol heeft. Modèle Elk heeft zijn zwakte. Een probleem rencontré sol commune de ?? - strategie est dat Religieuze en bovennatuurlijke verbintenissen in een bepaald geloof rencontré zijn eigen grenzen die als Vanzelfsprekend worden in een beschouwd samenleving. Hier zijn andere religies de dupe van, a rencontré als Gevolg Religieuze gemeenschappen mourir tegenover elkaar Komen te staan. Het van de Onafhankelijke ethiek est dat het nog te Christelijke Vanzelfsprekend est. Men est niet gevraagd zijn Christelijke geloof helemaal van zich af te schuiven, maar hommes moet alleen Inzien dat niet alles wat nous Doen afhangt van het geloof. Daarnaast zullen Atheisten de Onafhankelijke ethiek zien als base van hun morele leven. Zij zijn zullen geneigd te denken dat dit de manier est om te leven. Zij zullen religie nog meer van zich afduwen en met een la tweedeling de als het dans les terres.

Al a rencontré al zal de Christelijke oorsprong van sécularisme niet te zijn ontkennen, maar heeft dit niet te betekenen dat er geen toepassing Ergens anders est de geweest est. Wel kunnen nous STELLEN dat er naast de terrain d'entente ?? ?? - strategie en de Onafhankelijke strategie nog een modèle de derde est: le consensus par recoupement de de ??. Hieronder verstaat Taylor een van verzameling regels Formele meurent iedereen gelijke rechten en kansen geven. Deze est niet op gebaseerd gedeelde morele waarden en overtuigingen maar op een van principe politieke rechtvaardigheid. Het maakt niet uit welke verschillende Religieuze opvattingen mensen hebben, ze hebben allen gelijke toegang tot politieke besluitvorming. Zo mogen moslimfundamentalisten ook een politieke partij oprichten.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité