Chavin, moedercultuur aller Andes

FONTE ZOOM:
Weinig denken mensen bij de naam van cultuur aan de Chavin Pérou. Toch stond deze Cultuur lange tijd geboekstaafd als de moedercultuur vont Andes, des Plaats waar één van de eerste grote Andesbeschavingen ontstond.

Chavin op Tijdslijn

Drie Andesgebied het een keer kende cultuur Nagenoeg die het hele toch een groot Andesgebied de ervan deel beïnvloedde. Elk van deze periodes Historici noemen Horizon-een periode. De laatste Horizon-periode est de meest gekende. Gaat het immers hier om Andes-overkoepelende Inca-cultuur de zogenaamde Horizon récent. Dans millénaires de boucle aller voorgaande gebeurde dit echter l'keer eerder twee. Tussen 600 N.C. 1000 n .C. Tiahuanacu zwaaide cultuur de Plak in het Andesgebied de zogenaamde Midden Horizon, roseaux maar Tussen 900 vC 100 V.C. overheerste Tijdens une cultuur het hele Andesgebied de Vroege Horizon: de cultuur van Chavin, des zogenaamde Vroege Horizon.

Ontstaan ​​van Chavin

Chavin de site van est gesitueerd ongelooflijk. À partir du site est genoemd naar het nabijgelegen plaatsje Chavin en ligt in het van noorden Pérou, midden dans Conchucos-vallei, rencontré bergketens twee dix van Westen bergketens twee Vallei sur dix ervan oosten. Dit betekent Wie als dat wil naar de kust Zowel Cordillera Blanca Cordillère Negra porte moet. Wie naar het trekt Amazonegebied, moet eveneens bergketens doorkruisen twee. Dit maakt van een Conchucos-vallei vrij plek geïsoleerde enerzijds, maar het een anderzijds toch blijkt Knooppunt wegen van zijn vous. Wegen uit de Andes, Vanuit Amazonegebied dans vanuit het het hier als het Kustgebied Komen samen ware. Net ontstond hier om die reden site ceremoniële de Chavin van.

Wanneer de iconografie nous Chavin Aller voir, zien nous Drie soorten wezens voortdurend terugkomen dans sculpturen de hun dans steenhouwwerk: slangachtigen, roofvogelachtigen dans katachtigen. Wetenschappers Veel donnent gaan er ook uit van dat aller cultuur stichters zouden wel eens uit het zijn kunnen afkomstig Amazonegebied gezien katachtigen dans slangachtigen enkel dans cela voorkomen Gebied. Een aantal van de befaamdste beeldhouwwerken van de site van zijn precies afbeeldingen antropozoömorfe monsterlijke wezens talon wat méth trekken wezens van katachtige dans roofvogels. Ook Slangen vaak worden als Attributen afgebeeld, als het bijvoorbeeld van Haren afgebeelde wezen.

Van het Geheim Chavin

De Vallei van Chavin est volgens onderzoekers om een ​​grote vous Bevolking Smal dans hebben vous vous tenez gehouden. Vermoedelijk woonde er dus slechts élite van een Priesters Religieuze dans / de krijgers dans kwamen veel buitenstaanders als Pelgrims naar Chavin, bepaalde op het jaar feestdagen van. Dans daar een zit belangrijk zorgde voor dat élément net de bloei van Chavin. Immers de Pelgrims ingezet werden als om de grote stenen mankracht blokken aan die brengen plus tard moesten dienen om tempel vous bouwen. Na feesten, wanneer stenen naar alle grote de betreffende place waren gebracht, trokken de Pelgrims huiswaarts de terug dans Kondén magasin spécialisé ambachtslui het werk verder afmaken.

Maar hoe Kondén de Chavin de Pelgrims Priesters van van plus zo'n groot dans uitgestrekt gebied Bijeen Lokken en poule inschakelen dix behoeve tempelbouw aller? Het antwoord est eenvoudig, omdat de Priesters iets dans gaven ruil.

Een landbouwmaatschappij

De maatschappij van Landbouw Chavin était op gebaseerd. Dankzij landbouwmethodes de nieuwe, in het nieuwe irrigatietechnieken gebruik van "guano" talon efficiente meststof slaagde als er chez les hommes om voedseloverschotten vous de produceren. Die overschotten Kondén porte gebruikt een groep op worden mensen die die manier ontslagen aller verplichting werd op het nog langer terres vous dans moeten werken om hun levensonderhoud vous voorzien. Les parcelles de Ze Hadden de tijd om zich remplies andere zaken bezig vous houden. Zo ontstond de priesterklasse, élite. Au talon SNEL besefte deze groep iets dat ze zouden moeten kunnen bieden om landbouwers tevreden vous houden. Ze vroegen zich af donner wat ook voor filière landbouwers groep talon belangrijk zou kunnen zijn dans kwamen conclusie tot dat meurent weersvoorspellingen rôle zouden kunnen spelen. Indien ze er dans zouden Slagen talon weersvoorspellingen précis, vous doen dans de landbouwers le van de nodige onontbeerlijke om informatie voorzien goede oogsten dans opbrengsten goede genereren vous donnez zouden ze in een luxe-positie zitten poule mourir sterke zou een machtsbasis verlenen.

Dans dus Ging hommes aan de scories. Uiteindelijk werkten de Priesters van Chavin een kalender uit filière gebaseerd était op drie elementen: Astronomische Metingen dans observaties sera hemellichamen, observaties van het gedrag van Dieren dans planté dans de laatste instantie het Fenomeen van de tropische Zeeschelp, princeps Spondylus, des zoals zij het noemden "mullu". Laatste dit dat ze ervoor zorgde élément combinatie rencontré de observaties overige vrij voorspellingen opstellen Kondén précis.

Spondylus de «mullu"

"Mullu» de Spondylus-schelp dat is een weekdier alleen voorkomt dans wateren warme. Gezien echter voor de kust van Pérou koude Humboldt-stroom voorbijkomt, Spondylus komt voor niet aan de Kust van Pérou. Echter ter hoogte van Equateur buigt de koude Humboldt-stroom westwaarts af dans oceaanwaarts stroomt. Vanaf daar is het kustwater chaud dans vinden nous DUS Spondylus-schelp terug. Het water Wordt chaud Hoe, houe meer Spondylus-Schelpen opduiken. Elk jaar echter krijgt Pérou met het te maken van Meteorologische Fenomeen El Niño waarbij om een ​​andere de reden de koude watermassa voor de kust van Pérou Plaats ruilt rencontré de warmere watermassa van het centrale gedeelte van Stille Oceaan. Treedt Fenomeen dit jaar en principe Ieder maar op meestal est doux en zonder veel gevolgen. Echter, om 3 tot 7 jaar neemt El Niño Grotere proporties waardoor aan dit rencontré gepaard gaat hevige regenval, Overstromingen, modderstromen dans aardverschuivingen. Dergelijke jaren meestal zijn voor een rampe Pérou, en niet op voor de landbouw laatste Plaats. Veel oogsten worden dans dergelijke jaren immers vernield. Een lichte enfant zorgt echter voor de regenval nodige dans ideaal kan zijn voor de oogsten. Wie van het Optreden hevige en nourrice hevige periodes voorspellen kan, kan die manier dus op een facteur talon importantes Une dans le spelen de planification van het landbouwseizoen. Aan de main van "mullu" Chavin slaagden de Priesters van deze om er daadwerkelijk dans voorspellingen vous Doen.

Op bas-reliefs dans le Tempel van Chavin vond terug van processies les hommes waarin Spondylus-schelp duidelijk als offerande werd aangebracht. Blijkbaar vroegen de Chavin Priesters van van die aan de Pelgrims Heinde dans naar de verre kwamen op het jaar tempel vaste feestdagen dans Spondylus-Schelpen om mee vous Nemen als offerande. Dans goden sera Chavin verzot waren op "mullu" luidde het zo. Wanneer nu mourir hoeveelheden Spondylus-Schelp overhandigd werden aan de Priesters, vroegen aan deze meer informatie laatsten de Pelgrims passer à vindplaats "mullu" gemakkelijk des ze dit keer aan de hoeveelheden waren geraakt of niet, enzovoort. Aan de van deze main informatie Kondén de Priesters conclusies trekken hun. Wanneer bleek dat er bijvoorbeeld talon veel "mullu" Je vinden est en dat filière vinden voyez-vous dans het tot est zuiden, langs talon een stuk de kust van Pérou, donner Wisten de Priesters DAT kustwateren opgewarmd waren. Dit op een opkomende sterke enfants Période Wees in dus regens veel. Omgekeerd, bleek in een jaar niet veel bepaald mullu vinden vous donnera zijn nog dans enkel dans alleen voor de kust van Équateur en niets voor de kust van Pérou, donner Wisten de Priesters dat er weinig opwarming aller kustwateren était in dus dat dat er jaar weinig regen zou komen de zelfs van een Période Droogte. Op die manier Kondén Chavin-Priesters aan de main van informatie offre ontvangen dans le vrij de ontvangen accuraat de komst aller regens voorspellen er ook nog eens en vertellen des bij er veel de weinig regen kwam. Voor de Pelgrims dans les Aanhangers aller culte sera Chavin-goden était genoeg om van DIT Chavin élite als goddelijke wezens vous beschouwen, euh voor mee vous propose des brengen dans orsque vous helpen bij de bouw van de Tempels nodige.

Verval

Fenomeen van het maar terwijl Le oorzaak Ergens des enfants est van het succès dans le bloei van Chavin, zo ook wel het zou kunnen eens de reden van zijn ondergang geweest. Sommige archeologen houden EROP dat het aan een er einde kwam du talon zware la Overstromingen de bloeiperiode van Chavin aanleiding naar een van méga-enfant in het hele landverschuivingen gebied teisterden. Anderen denken eerder zware aardbeving aan een van die de Chavin zowat tempel gelijk rencontré de Grond maakte. De bewoners zouden zijn weggetrokken dans le tempel sur le site aan hun hebben overgelaten beaucoup. Dit luidde van het einde dans Vroege Horizonperiode in het commencer van de Vroege Tussenperiode, een Période waarin verschillende kleinere culturen kop opstaken in het hele Andesgebied.

Cultus

De culte van een aantal de Chavin roseaux zoals aangehaald antropozoömorfe goddelijke wezens meurent als het een wezens Ware samensmelting waren tussen de katachtige, roofvogels dans Slangen / Crocodiles. In een eerste belangrijkste phase a été Figuur van aanbidding de zogenaamde Lanzon, een reusachtige monoliet dans vorm van een grote de dolk waarop dans laag-relief werd een monsterlijk wezen gebeeldhouwd. De Lanzon stond in het Midden van een kruisvormig geheel sera Ondergrondse tunnels manier afgeschermd était op die voor de blikken sera Eenvoudige Pelgrims. Dans les kwamen de tunnelstructuren alleen de Priesters binnen. VANDAAG staat nog coursiers de Lanzon op zijn Plaats dans kan worden bezoekers de aanschouwd porte. Dans dezelfde Période de zogenaamde diende ook als obélisque Tello-godenbeeld. Ook een hier wordt enorm gecompliceerd wezen afgebeeld op een stenen obélisque waarschijnlijk ooit die in het Midden van een plein ceremonieel stond opgesteld.

In een andere latere la phase kwamen duidelijk goddelijke semble naar Voren. De zogenaamde Raimondi-stèle est daar de belangrijkste uiting aller. Dit keer om het gaat uit een Steen platte Roze graniet, waarop aan een une zijde wezen est afgebeeld met een gigantisch hoofddeksel en main elke in een soort cactus du staf. Dit ook coursiers nog wezen vertoont echter et caractéristiques van katachtigen, roofvogelachtigen dans wezens de slangachtige.

Architectuur

Wie vandaag Chavin de site van bezoekt, zal niet bij verbazing meteen achteroverslaan van het zien aller Bouwwerken imposante. À partir du site est immers interessanter veel voor wie oog heeft voor dit en détail dans geval ook voor het achterliggende verhaal. Toch zijn ook een aantal bouwkundige elementen Frappant dans opvallend.

Feit bijvoorbeeld dat het van mensen Chavin en Tijd filière pour gebruik van een aantal maakten anti-seismische Technieken nous mourons tard talon wat ook bij zouden terugvinden bijvoorbeeld Inca. Muren hellen een paar naar graden binnen orteil de base van een muur est altijd bovenkant Breder dan, een laag Grotere stenen wordt afgewisseld porte lagen kleinere stenen dans zelfs laagjes brokstukjes aardbeving kleine brokjes maar bewegen de Grotere blokken op hun Plaats Blijven) enzovoort.

Verder zijn er nog twee bouwkundige elementen die zijn voor talon typisch Chavin. Ten eerste est er van het gebruik Allerhande ondergrondse tunnelsystemen. Sommige van die tunnels Smal zijn dans laag, andere Breder dans hoger zijn. Les hadden Beide de ook een donnent verschillende functie. Tunnels Sommige dienden als Aquaduct, als Sommige ventilatieschachten, als nog de andere opslagplaatsen de zelfs akoestische ducten.

Een laatste élément architecturaal était het gebruik van Heel veel decoratieve bas-relief-elementen. Volledige muren, deurstijlen dans zuilen werden bedekt rencontré platte dekstenen waarop allerlei wezens, processies dans Rituelen afgebeeld de werden dans laagreliëf. Aan de Buitenzijde van grote tempel bevestigde hommes ook stenen koppen waarin dans telkens met een grote laagreliëf gezicht était hoektanden gebeeldhouwd. Het afschrikwekkende effet ébullition dix opzichte van buitenstaanders zeker zal zijn niet miniem geweest.

Invloeden

Chavin De invloed van était vooral merken iconografie vous dans la camionnette culturen de Verschillende mourir andere op het moment dat bestonden dans Andesgebied. Chavin était immers niet een zozeer Politieke entiteit Effectieve macht die het hele plus AVAIT grondgebied donner wel een religieus-Culturele macht die een talon mensen plus gebied kon réchauffer maken voor een bepaalde culte dans bepaalde voor een RESPECT goddelijke apparaît. Duidelijk Komen terug Die listé dans textielen, keramieken dans beeldhouwwerk van andere culturen dans les Andes aan de Kust. Importantes Les cultusfiguur bij een Chavin a été bijvoorbeeld de zogenaamde Stafgod. Deze Figuur duikt meer dan 1000 jaar tard opnieuw opkomst op een van bij tweede overkoepelende Andescultuur de cultuur van Tiahuanacu, des zogenaamde Midden-Horizon. Veel wetenschappers denken dat donner ook van het mensen bij Chavin wegvallen van hun "rijk" verspreid raakten Andesgebied plus het maar niet verdwenen. Veel tard stichtten ze een nieuw dus blijkbaar rijk. Die Theorie van zou donner uit gaan er dat de Oorsprong aller Tiahuanacu cultuur est vous vinden bij een aantal afstammelingen Oudere veel van de Chavin-cultuur.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité