Clean bureau en politique écran Clear

FONTE ZOOM:
Effacer un bureau en écran clair. Letterlijk betekenen deze woorden schoon bureau en schoon scherm. Effacer un bureau en clair betekent écran dat er geen Informations importantes zichtbaar est bereikbaar est voor deze mensen die niet informatie mogen zien.

Effacer bureau

Het est belangrijk dat u uw Werkplek vrij maakt van Informations importantes als u weg Gaat. Dit doet porte u voor de richtlijnen ?? Effacer bureau ?? te volgen. Effacer bureau betekent dus dat u geen Informations importantes op uw Werkplek achter laat maar het goed opbergt als u de Werkplek verlaat. Binnen Onze organisatie Hoort bij claires bureau ook het goed clés USB Opbergen van, ExternE harde schijven en andere losse gegevensdragers.

Effacer écran

Bij écran clair moet u uw scherm vergrendelen. Als u weg gaat, voor kortere des voor langere Tijd, moet u tenminste uw beeldscherm blokkeren, bijvoorbeeld porte de toetscombinatie. Als u voor uw langere Tijd Werkplek est verlaat het als daarnaast de wenselijk u de uitschakelt informatique dans slaapstand zet om nodeloos energieverbruik te voorkomen. Als vergrendeld informatique uw, uitgelogd, op stand-by de uit staat, ordinateur uw kan minder gemakkelijk overgenomen worden en Kunnen gegevens meurent par ordinateur uw te zijn niet benaderen gebruikt porte worden personen die geen recht op daar hebben.

Wat kan mis er gaan?
Als uw scherm niet vergrendeld est-kan het zijn dat uw ordinateur wordt gebruikt, par l'intermédiaire directe toegang de toegang indirecte, Dus toegang van Buiten af ​​om informatie op te vragen rencontré de rechten van uw utilisateurs Télécharger ID ordinateur op uw. Als dat gebeurd, kunnen er bijvoorbeeld Persoonsgegevens van Patienten vrij Komen, maar ook Persoonsgegevens van uw collega ?? s de persoonlijke gegevens van u zelf. Als deze bijzondere gegevens dans verkeerde handen vallen, kan er financièrement de Ander crimineel misbruik van Worden gemaakt de kan het imago van de organisatie schade oplopen omdat blijkt dat de bijzondere informatie niet goed wordt opgeborgen. Gevolgen kunnen zelfs nog een groter worden als opslagmedium als, bijvoorbeeld, een harde schijf wordt gestolen. Op dergelijke gegevensdragers staan ​​meestal Grotere hoeveelheden bijzondere de gevoelige informatie en daardoor kan de Schade evenredig veel hoger zijn. Één patiëntendossier dans de publiciteit est al erg; Les patiëntendossiers Een est een rampe.

Als het gaat mal
Geef zo ​​snel bij de mogelijk beveiligingsfunctionaris aan dat er iets est gestolen de dat u WEET dat uw ordinateur est misbruikt. Onderzoek naar het houe fout kon gaan kan kan en misschien de Schade dan nog beperkt worden. Dans Ieder geval kan de organisatie leren houe het gat waar hommes porte naar binnen est gekomen kan worden gedicht en maatregelen hiertegen te nemen.

Goed Opbergen
Goed de la betekent dans deze wiki dat u Informations importantes de middelen zo opbergt dat mensen alle die er zijn om bevoegd orteil er mee te werken, er wel bij kunnen Komen, maar niet mensen die er bevoegd orteil zijn niet juist. Daarbij moet het goed opbergmiddel gekozen worden: niet te zwaar en niet te licht. Maakt het Opbergen de Te onnodig duur en omslachtig, de beveiliging beperkt de bruikbaarheid de Toegankelijkheid te veel. Een te licht opbergmiddel betekent dat de gevoelige informatie niet goed genoeg est opgeborgen.

Informations importantes
Importantes Les gegevens informatie de zijn meurent, als deze dans verkeerde handen vallen, slechte gevolgen kunnen hebben voor de persoon des het bedrijf waar de gegevens voor zijn bedoeld de van zijn. Van Voorbeelden patiëntendossiers Informations importantes de zijn, personeelsgegevens, strategische plannen voor de Komende Tijd, financiële gegevens van de organisatie etc. Hierbij est meestal de samenhang l'élément een heel belangrijk de van de: een Burger service Numéro is een pue van 9 cijfers, het gegeven dat een bepaalde negen cijferige Reeks bij één bepaalde persoon hoort maakt een bijzonder gegeven.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité