Coachen Persoonsgericht

FONTE ZOOM:
De persoonsgerichte manier van coachen est porte Carl Rogers ontworpen en FOCUST rencontré nom op de relatie tussen de l'entraîneur en coaché, waarbij er veel aandacht est voor de persoon van de coaché. Persoonsgericht coachen tracht de openheid en eerlijkheid dans de coachingsrelatie zoveel mogelijk te stimuleren, waardoor een coaché ​​op zijn / haar beurt weer gestimuleerd wordt om een ​​defensieve houding te laten vallen en volledige rencontré samenwerking richting het gestelde Doel te werken.

Achtergronden persoonsgericht coachen

Bij het verkrijgen van een van avantage concurrentiel organisaties blijkt Onderling vertrouwen een van de belangrijkste factoren te zijn. Een voormalig leidinggevende bij Ford meldde dan ook plus Relaties Tussen ondernemingen: ?? L'intelligence émotionnelle est l'avantage caché. Si vous prenez soin de la substance molle, la substance dure prend soin de lui-même ??. Vanuit deze importantie van vertrouwen dans Relaties Menselijke est Carl Rogers aan de laitier gegaan om zijn persoonsgerichte perspectief op encadrement op te stellen.

Rogers Ziet De Mens als pragmatisch, optimistisch en réunies geloof dans ongelimiteerde mogelijkheden. Mensen worden daarbij als intrinsiek betrouwbaar gezien. Dit betekent dan ook dat mensen vanuit hun natuur dans staat zijn tot het ontwikkelen van hun eigen groei binnen een coachingsrelatie.

De belangrijkste factoren voor het Succes van een coachingssessie zijn ook volgens Rogers dan de houding filière de l'entraîneur en aanneemt de kwaliteit van de relatie tussen entraîneur en coaché. Kennis van theorie en technieken nemen hierbij een tweede Plaats aan en worden als minder belangrijk beschouwd.

Karakteristieken de la coachen volgens Carl Rogers

Rogers geeft aan dat er drie verschillende karakteristieken zijn die een entraîneur moet aannemen voor het promoten van een klimaat waarin personen hun persoonlijke groei kunnen verwezenlijken:
 • Authenticiteit en het Tonen van een congruente persoonlijkheid entraîneur als
 • Onconditionele acceptatie en een onconditionele positieve houding richting de coaché
 • Een sterk empathisch begrip als entraîneur

Authenticiteit
Van deze drie karakteristieken wordt de eerste, authenticiteit en congruentie, als het belangrijkste gezien. Met deze congruentie wordt bedoeld dat de gedachten, gevoelens en gedragingen van de coach allemaal op een Lijn liggen. Dit betekent ook dat de l'entraîneur dus af en toe iets van zichzelf moet blootgeven om deze congruentie weer te geven.

Onconditionele acceptatie en positieve houding
De tweede van de karakteristieken, de onconditionele acceptatie en positieve houding, zijn om de nodig coaché ​​te zien laten dat er voldoende aandacht en gevoel richting de coaché ​​est. Als coaché ​​zover gebracht kunnen worden dat ze hun gedrag s ??, Gedachten de gevoelens niet meer hoeven te verdedigen, des Althans als het ze gevoel hebben dat ze niet meer dit Hoeven, kunnen ze daadwerkelijk zichzelf onderwerpen aan een dieper zelfonderzoek.

Empathisch begrip
De derde van deze karakteristieken, het sterke empathische begrip dat de l'entraîneur moet bezitten, est nodig om te daadwerkelijk begrijpen houe de coaché ​​de Wereld, zichzelf de zijn et environs ziet. Zonder begrip van het dat de realiteitsbeeld coaché ​​heeft est coachen niet mogelijk. Hierbij gaat empathisch begrip dus ook verder dan het herkennen van Simpele emoties zoals depressie, angoisse des optimisme. Om dit begrip te bereiken zal entraîneur een goed moeten luisteren en moeten doorvragen.

Indien de drie genoemde karakteristieken ook met de coaché ​​gedeeld worden bij het coachingstraject, en daadwerkelijk dans de praktijk gebracht worden, zal de coaché ​​volgens Rogers minder defensief worden en meer ouverte staan ​​voor de mogelijkheden van het coachen.

Verschil rencontré andere manieren van coachen

Het persoonsgerichte perspectief binnen coachen verschilt op twee importantes Les vlakken van andere manieren van coachen:
 • De persoonsgerichte aanpak richt zich op de verantwoordelijkheid van de coaché ​​en capaciteit de mourir de coaché ​​heeft om zelf manieren te ontwikkelen om de Realiteit aan Beter te kunnen
 • De persoonsgerichte aanpak zit niet verankert dans bepaalde technieken de methoden; het est juist op een gebaseerd l'attitude de bepaalde

La coachen de Doelen van

Coachen la zijn de De Doelen van rencontré nom:
 • Coaché ​​De een meer ouverte Blik en houding meegeven
 • Verbeteren Zelfvertrouwen
 • Bevorderen Zelfevaluatie
 • De wil en het vermogen tot persoonlijke groei stimuleren

Om deze punten te bereiken zal de l'entraîneur een klimaat moeten Scheppen dat ook persoonlijke groei mogelijk maakt. Om dit te doen zal de l'entraîneur zich Moeten onthouden van het Geven van advies, des het opstellen expert als een. Dit wel doen kan funest zijn voor de coachingsrelatie en de effectiviteit van het coachen volgens de persoonsgerichte aanpak. Om dezelfde reden kan ook de l'entraîneur geen programme de dubbele hebben; als een de l'entraîneur coaché ​​behandelt vanuit de doelen die een bedrijf de organisatie meegeeft, kan de coachingsrelatie nooit tot een Optimale effectiviteit Komen.

Het begrip luisteren bij de persoonsgerichte manier van coachen

Belangrijk bij het verkrijgen van een goede coachingsrelatie en goed inzicht dans de coaché ​​est luisteren. Ook voor veel coachés est luisteren vaak een heikel botté de dégagement; Nom rencontré leidinggevenden lopen nog eens tegen problemen aan die te maken hebben rencontré luisteren. Om goed te zijn er luisteren daarom een ​​aantal Principes opgesteld:
 • Arrêtez même rencontré andere zaken en accent de aandacht op het gesprek
 • Neem ook een fysiek luisterende houding aan, anders kan ?? luisteren ?? overkomen incongrues remplies de handelingen die het lichaam verricht; luisteren naar iemand terwijl loopt d'imprimante je richting een komt bijvoorbeeld niet congruente aandachtig plus
 • Stel de juiste vragen; gebruik bijvoorbeeld veel vragen ouverte de la porte de vraag
 • Herhaal de la TVA samen wat de ander zegt
 • Parafraseer
 • Reflecteer; vertel bijvoorbeeld welke emoties je naar Voren ziet Komen in het verhaal van de ander
 • Vat samen om te controleren de je iets juist begrepen hebt
 • Gevoelens Luister naar; veel mensen vertellen niet wat hun gevoelens zijn directe, maar verpakken dit dans hun woorden. Dit Tracht op te merken
 • Deel eigen ervaringen, verhalen en reacties
 • Oordeel niet Tijdens het luisteren
 • Accepteer verschillen van mening; niet iedereen Hoeft het eens altijd te zijn, maar laat dit geen belemmering zijn voor het gesprek.

Voor- en nadelen persoonsgericht coachen

Het Voordeel van Rogers ?? persoonsgerichte manier van coachen est dat het vanaf commencer van het coachingstraject de l'entraîneur de relatie tussen en coaché ​​wordt bevorderd, tegelijkertijd met een stuk openheid en eerlijkheid. Hierdoor wordt een base sterke opgebouwd. Van de persoonsgerichte manier van coachen Het is dat het juist plus tard dans coachingstraject de Voordelen minder zijn en andere manieren Betere effecten behalen. Persoonsgericht coachen geeft bijvoorbeeld geen Duidelijke de bewezen Effectieve manieren om personen ook actief lastige doelen te laten behalen; hierin ondersteunt de coachingsrelatie wel, maar zonder technieken / om het methoden behalen van lastige doelen makkelijker de acceptabeler te maken blijft dit toch lastig.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité