Comportementalisme de Psychologie

FONTE ZOOM:
Le behaviorisme est een Stroming dans de Psychologie. Dat wil dat het een zeggen bepaalde gedachtestroom beschrijft porte die een groep bepaalde Psychologie-wetenschappers aangehangen wordt. Bahaviorisme het dat alles wat hommes Stelt doet, denkt en voelt, een gedrag est en dat deze al gedragingen beschreven kunnen worden aan de main van externe factoren. Hoeft Daarbij naar het een bahaviorist nooit innerlijk Onderwerp te zijn van kijken, maar naar cheville obervaties van gedrag

Geschiedenis

Gedurende de 28e eeuwwisseling ontstond het béhaviorisme - als een deel van vlaag van interesse naar 'Psychologie sociale »- uit het systematische onderzoek van de russische psysiologist Ivan Pavlov. Pavlov était zelf geen psycholoog die op zoek naar een été Oplossing voor de vragen mourir Psychologie de Stelt, en Plaats daarvan acte onderzoek hij naar het verteringskanaal, waarbij hij maakte gebruik van Chiens. Par ongeluk achterhaalde Pavlov dat een aan een bepaald gedrag Hond geleerd l'bepaalde situatie een porte worden te aan een andere koppelen situatie. Min of meer 'par ongeluk', boîtes, Pavlov Vond een van de belangrijkste theorieen binnen uit de Psychologie!

Bijvoorbeeld, als zijn Honden voedsel kregen, Gingen hun mondklieren speeksel produceren. Wanneer ze voedsel kregen, werd er een gerinkeld cloche. De Oorspronkelijke situatie ?? voedsel ?? zorgt er dus samen met de situatie ?? cloche rinkelen ?? voor een gedrag, namelijk ?? speeksel produceren ??. Na dit te hebben een tijdje herhaald bleek dat bij afwezigheid van de situatie ?? voedsel ?? en cheville de Conditie ?? cloche rinkelen ??, de Honden ook te kwijlen begonnen. Hadden Blijkbaar geleerd ze dat het van de cloche geluid betekende dat er voedsel Kwam. Dit en effet het noemt télécharger klassieke conditionering behaviorisme.

Na Pavlov Gingen zich rencontré andere wetenschappers dit-effet bemoeien leer. De Amerikaanse wetenschapper John B. Watson werd een van de belangrijkste Aanhangers van het een aantal béhaviorisme en schreef importantes Les artikelen hierover, Zoals Psychologie que les vues comportementalistes il.

Na Pavlov en Watson était ook de wetenschapper B.F. Skinner zeer belangrijk voor de ontwikkeling van de Stroming. Opérant heet conditioneren de wat het concept de hij. Gaat het hier EROM dat het gedrag geleerd la porte worden belonen en straffen van bepaalde de gedragingen. Zie het voor meer article opérant de uitleg conditioneren. Tegenwoordig wordt het nog veelvuldig gebruikt comportementalisme therapeutische technieken. Met nom de leertechnieken Skinner ontwikkelde die zijn voor de races opvoeding toepasbaar kinderen ouders de portes van, Scholen en de Overheid.

Sterke Punten van het béhaviorisme

Le behaviorisme die het is een Stroming de aanhangt positivisme. Zeggen wil dat dat dat ze alle Gelooft kennis uitgedrukt moet worden dans toetsbare en meetbare Stellingen. Alles moet zijn verifieerbaar. Omdat béhaviorisme het zich op het concentreert van observeren gedrag, en beweert dat alle gedragingen verklaren te zijn van aan de main externe factoren, ze in het al principe gedrag verklaren. Er est geen Sprake Immers boîte noire van een ?? ??, innerlijk een niet Waar hommes dans la kijken en waarvan télécharger de werkelijke bedoelingen achterhalen niet droite. Al once gedrag est Gevolg van externe factoren en al once gedrag est DUS objectief meetbaar, Stelt het zo behaviorisme.

Vanuit een praktisch oogpunt Levert béhaviorisme strategieën Nuttige ook op mensen Dingen om om te en leren slecht gedrag van mensen af ​​te leren. Zijn Drievoorbeelden:
 • Antabuse: gebruikt om te gaan alcoholmisbruik tegen
 • Systemische desensitisatie: gebruikt om te angstneurosen behandelen
 • Onderzoek naar motivatie van mensen bepaald gedrag om te te juist vertonen de latente

Zwakke Punten van het béhaviorisme

Le behaviorisme gaat het aan de Vrije volkomen voorbij Wil van mensen. Bepaalde invloeden van zijn voor iedereen externe factoren voelbaar wel, veel mensen geloven niettemin maar dat ze wil hebben een zekere vrije bepaald gedrag om te vertonen de niet te vertonen óngeacht wat de externe et environs doet de denkt.

Er zijn ook nog andere manieren geobserveerd waardoor télécharger le leren, anders et conditioneren van het opérant Skinner. Le behaviorisme geeft het niet houe genoeg uitleg sur van deze manieren commentaires leren tot position zouden de Kunnen.

Importantes Les Denkers in het béhaviorisme

Enkele importantes Les wetenschappers zijn van deze Stroming:
 • Ivan Pavlov
 • B.F. Skinner
 • Edward Thorndike
 • John B. Watson
 • Clark Hull

VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité