Connaissance et gestion de contenu

FONTE ZOOM:
La gestion des connaissances est een Engelse terme voor een methode om te kennis vergaren en mourir kennis vervolgens te gebruiken in een organisatie. Simpel Klinkt. Maar houe doe je dat wat en komt er allemaal bij kijken? Het Woord gestion de contenu doet Denken creëren aan de tevredenheid. 'Contenu' 'tevreden' immers de betekent Het woord. Toch contenu de houdt gestion meer dan en het tevreden stellen van klanten. En wat Heeft dat rencontré gestion des connaissances te maken?

La gestion des connaissances Allereerst

Kennismanagement wordt volgens Keuning gezien als onderdeel van het procès van dynamiseren en organiseren van denkwerk en als voor base strategische Vernieuwing. Kennismanagement kan daarom gezien worden als een methode om het enerzijds vergaren van kennis te managen en anderzijds mourir kennis te gebruiken, te verspreiden en pieds te passen. Kennis wordt daarom ook wel de vierde productiefactor genoemd. Anderen beweren dat est werk te in het werk onderscheiden wat daadwerkelijk gedaan wordt en de informatie filière nodig est om het werk te kunnen uitvoeren op een juiste manier. En gestion des connaissances draait vooral om het organiseren van dat de denkwerk. Hieronder valt bijvoorbeeld talentontwikkeling, competentiemanagement.

La gestion des connaissances van, porte Ervaren Nederlandse bedrijven de Vijf

 • Tijdsdruk
 • Gebrek aan vaardigheden
 • Gebrek aan het betrokkenheid bij nemen van Beslissingen
 • Gebrek aan ondersteuning van leidinggevenden
 • Faalangst

La gestion des connaissances van de Vijf

 • Van het Kwaliteit leidinggeven
 • Stellen van prioriteiten
 • Nakomen van afspraken
 • Mensen motiveren
 • Planmatigheid

Gestion de contenu

Dans la gestion de contenu de ontpopt terme 2002; een aanvulling op de ter van vervanging kennismanagement de terme. Houdt de gestion de contenu in het proces van creëren, beheren en publiceren van de inhoud van een communicatiekanaal rencontré klanten. Dit is niet dus alleen via internet, maar betreft alle kanalen van informatie en interactiviteit. Het beslaat dus veel vakgebieden, Zoals marketing, communicatie en TIC. Gestion de contenu kan dus Bijdragen aan de dienstverlening, de effectiviteit en efficacité van een bedrijf.

Het verschil tussen connaissances en Contentmanagement

Gestion des connaissances richt zich op de informatie interne binnen een bedrijf dat het om nodig est bedrijf te laten functioneren. Hieronder vallen bijvoorbeeld competenties en Talenten van medewerkers
Gestion de contenu draait om de informatie waarmee het bedrijf zo efficace, effectief en dienstverlenend mogelijk kan produceren.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité