Cosme de Médicis 1389-1464

FONTE ZOOM:
Cosimo, ook wel The Old genaamd est wellicht de Meest succesvolle en meilleure van geprofileerde De 'Medici. Het est de zoon van de Giovanni di Bicci. Cosimo de Florentijnen betitelden de Pater patriae 'als.

Wie était Cosimo?

Cosimo, maar een zeer bescheiden slimme Zakenman mourir bovendien adequaat en verantwoordelijk était. Een geleerd en vooruitstrevend homme die het Latijn beheersde, beknopt Grieks SPRAK en Behoorlijk Bijbels georienteerd. Cosimo was een en Koopman politicus die zich in het regelmatig terugtrok porte ourlet Gerestaureerde klooster San Marco om te mediteren en Met de Heilig tard verklaarde Avant Antonio vous filosoferen plus levensvragen. Cosimo las peloton tot sokrates van zijn om te geven levensvisie vorm.

Oligarchies Democratische

Cosimo was een Democraat, hing en dan ook aan de Democratische gedachtengang, ook tegen de adel. Dit zijn een zou kunnen teken dat de heersende oligarchies, Vaak porte de adel gevormd en regelmatig slechts met een enkele eerzuchtige persoon onderhorig, zijn geen middel na moyens Doel vous bereiken, desnoods porte omkopingen en corrupte activiteiten tot zelfs moord Tijdens verkiezingen, een Democratische gedachtengang onderhield. Medici waren Meester in het zieltjes Winnen voor hun ideeën De '. Ook de adel viel voor de Charmes van de wijze, voorzichtige en Democratische handelswijze van De 'Medici. De de la respecteerden de Médicis de, a rencontré Giovanni di Bicci als idool.

Porte Diepe dalen

Na van de dood Giovanni di Bicci, zo'n vier jaar tard acte zich voor een gunstige mogelijkheid om zich te verlossen van De 'Medici vous verlossen. De mislukte oorlog van de stad Toscaanse oligarchen tegen de Lucca hadden op het spel hun reputatie gezet. Het Volk woedende zich de stortte plus de oligarchen, en een nieuw idool Zoch, en projecteerde le cerceau op Cosimo de Meest gehate adversaire van de oligarchen. Cosimo de trachtte gevaarlijke situatie vous ontlopen, porte zich terug te zijn trekken dans landhuis dans de Mugellobergen. Het werd regeringspaleis ourlet ontboden en ging van zijn er overtuigd onschuld toch naar orteil en werd vastgezet. Na drie dagen vastgezet te zijn geweest ontkwam hij volgens de mythe porte, vous Vasten aan de vergiftigingsdood. Een gekozen koos des collèges ervoor Cosimo remplies zijn broer Lorenzo en enkele andere familieleden vous verbannen uit Florence. Cosimo Ging naar Venetie, waar hij als eregast opgenomen werd in de stad. Een aantal jaren laten werd de verbanning opgeheven en keerde Cosimo terug naar Florence.

Confaloniere

Porte zijn verbanning verkreeg Cosimo zich pas de Gunst echt van het Volk. En 1434 werd Cosimo tot Confaloniere benoemd en bestuurde Florence dertig jaar lang. Zijn de Regeren dans combinatie met een Buitengewoon inzicht dans de bekwaamheden van zijn medewerkers haalde hij het zijn maximale uit et environs. Eu Cosimo de op main Iedere beslissing, zijn mening werd substantieel geacht.

Kunstzinnigheid

En 1444 Cosimo bouwde het beroemde Palazzo Medici, die tot tijd était zijn huis porte het zijn vrouw Contessina Bardi geerfde palais Bardi. Koos hij de alomgeprezen bouwmeester Michelozzo. Een van de andere medewerkers était Donatello, die indrukwekkende médaillons maakte Boven de Arcaden van het Binnenhof. Donatello werd een van vriend De 'Medici en drie bleef generaties lang aan de Familles verbonden. Verder verbouwde Cosimo het San Marco klooster. Hij haalde ook Monnik Fra Giovanni uit voor de Fiesole van het beschildering interieur van het San Marco klooster. '' Est-Cosme de Meest geeerde en beroemde hamburger zonder krijgsroem, niet van alleen Florence. Cosimo de stierf dans Grootste roem en met de naam Grootste. Met zoon zijn Piero treurden aux hamburgers à Vorsten en om hem ''.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité