Cradle to Cradle

FONTE ZOOM:
Nederland kent veel milieuproblemen, Zoals industriefabrieken porte luchtvervuiling, geluidsproblemen bij de snelwegen en de opwarming van de aarde. En natuurlijk ook het niet dat afval biologisch afbreekbaar est, dat overal wordt verspreid porte de consument.

Wat est CCT en waarom moet de overheid dit principe toepassen?

CTC richt zich op het hergebruiken van Materialen mourir biologisch afbreekbaar zijn en waar zo min mogelijk giftige STOFFEN en zijn verwerkt. Afval est voedsel wordt ook wel gezegd. Dus alles wat afval est porte kan levende organismen worden afgebroken. CTC wil produit een waaruit dat alle grondstoffen est samengesteld scheiden voor hergebruik. Hierdoor verliest het geen kwaliteit en est het mogelijk dat de kwaliteit misschien zelf Beter wordt. Cradle to Cradle producten moeten volledig veilig zijn voor mens en dier, opnieuw herbruikbaar zijn zonder aan te kwaliteit verliezen en makkelijk en snel uit elkaar te halen. Dat zijn de eisen waaraan een van produit Cradle to Cradle aan moet voldoen.

CTC stimuleert ook bedrijven om op milieuvriendelijke manier stroom te produceren, bijvoorbeeld van zonne-energie de waterstof voor automobiles ?? s. Er est daardoor dus minder uitstoot de CO2 dans de lucht, dus Beter voor het milieu.
CTC heeft er bijvoorbeeld al voor een gezorgd dat aantal bedrijven milieuvriendelijker gaan produceren. Nike est bijvoorbeeld een schoen aan het ontwikkelen waarbij de grondstoffen volledig biologisch afbreekbaar zijn geen en waar bijna giftige stoffen dans verwerkt zijn. Maar ook Chine bezig rencontré de bouw van Huizen miljoenen mourir voor een deel groot biologisch afbreekbaar zijn. Dit levert niet alleen winst op voor het milieu, maar ook biedt kansen aan bedrijven. Het Boek van William McDonough Braungart en Michael heet Refaire la façon dont nous faisons les choses meurent en 2002 est uitgekomen. Dans dit mot de boek een nieuwe visie op gegeven duurzaam ontwerpen. William McDonough een wereldberoemde architecte en ontwerper uit Amerika. Hij heeft al veel de bâtiments ontworpen in Amerika, en est geworden Beroemd rencontré zijn ideeën plus milieuvriendelijke de bâtiments. Hij heeft onder andere het gebouw The Greenhouse ontworpen. Met dit gebouw wordt op een Innovatieve manier stroom opgewekt, namelijk rencontré zonne-energie. De buitenkant van het gebouw est voor het grootste deel bedekt rencontré glas lichtdoorlatend, zodat de werknemers voldoende verlichting krijgen Tijdens hun werk. Mcdonough est ook de oprichter van twee ontwerpbureaus: William McDonough + Partners, Architecture et dessin ou modèle communautaire en Mcdonough Braungart Design Chemistry. Michael Braungart avait bij Greenpeace gezeten en was een Duitse, ecologische Chemicus. Hij est tevens ook mede-oprichter van MBCD. Ze hebben elkaar en 1991 ontmoet in een kantoor à New York Tijdens een bijeenkomst organisaties van Verschillende. Daar filosofeerden ze rencontré elkaar plus mogelijke toekomstige ideeën. Vervolgens hebben ze een bedrijf opgericht voor intelligente produit systemen. Dat houdt dans cela alles in de natuur veilig moet terugkeren dans de Grond en produit een alle schadelijke stoffen van Moeten verdwijnen.

De overheid moet dit principe toepassen, veulent er veel est vraag naar een schonere milieuomgeving in Nederland. Er est en boucle de der jaren veel meer CO2 dans de lucht gekomen volgens deskundigen. Het wordt chaud op Aarde, dus hierdoor Smelten de ijskappen op de Noord- en Zuidpool en andere delen van de Wereld. Vervolgens stijgt de Zeespiegel en dat est erg nadelig voor Nederland, veulent Nederland ligt al onder de Zeespiegel. Ook Komen er meer giftige afvalstoffen in het terecht de l'eau porte de vervuiling van de lucht. Hierdoor verslechtert de kwaliteit het water van een gaan er en cerceau levende organismen dood.

Maatregelen

De overheid moet verschillende maatregelen nemen om CTC dans Nederland tot een succes te maken. De overheid kan bijvoorbeeld werkende mensen stimuleren om meer thuis te werken, zoals minder inkomstbelasting voor de mensen die thuiswerken des een van de verlaging belastingtarieven. Daardoor ontstaan ​​fichiers minder op de snelwegen en assistante uitstoot de CO2. Maar de overheid kan ook hogere Invoerrechten invoeren, zodat er minder wordt geïmporteerd, en dat zorgt voor minder uitlaatgassen. Ook est dit goed voor de Binnenlandse productie, veulent er est minder concurrentie vanuit het buitenland. Hierdoor meer ontstaat Werkgelegenheid in Nederland. Een daarvan est de kwaliteitsverslechtering en de stijgende prijzen van producten op de markt. Ook voor de kunnen er CTC producten een lagere prijs worden gegeven en de verkopers hogere subsidie ​​geven. Hierdoor worden deze producten Beter verkocht in Nederland. Er kan ook voor deze reclame producten gemaakt worden, zodat de consumenten bewuster nadenken plus het aankopen van producten die niet milieuvriendelijk zijn.
Dans deze reclame kan ook vertelt worden dat Cradle to Cradle al veel projecten heeft gedaan, zoals de huizenbouw en Chine en het nieuwe ontwerp van Nike dat een succès est Geworden. De huizenbouw en Chine était ook een succès de Groot, mede dankzij William McDonough Braungart en Michael.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité