David Hume

FONTE ZOOM:
Les geboren de De Schotse en 1711 dans de hoofdstad Edimbourg, heeft een groot aandeel gehad dans de ontwikkeling van de empiriefilosofie. De empiristen stellen de zintuiglijke waarneming voorop, en David Hume borduurde voort op Isaac Newton die ook tot de empiristen behoort. Hume est verder zeer sceptisch plus de wetenschap en de methoden mourir zij hanteren en doet bevindingen, mourir de wetenschappers en filosofen, tot op de dag van vandaag niet kunnen weerleggen.

Empirie vs speculatie

David Hume est een van de fervente aanhanger zintuiglijke waarneming, de empirie. Empiristen geloven dat je alleen gegrondveste en objectieve Wetenschappelijke uitspraken kan doen, MITS Zij zijn getoetst middels de zintuiglijke waarneming. Al het andere est speculatie pur. Speculatie dient niet in de eerste plaats te worden verworpen, de la waar 'mag maar niet op zijn minst als worden aangenomen.

Verwerpingen
Voortvloeiend uit de empirie verwerpt Hume een aantal zaken waaronder Dieu. Hoewel hij Dieu niet volledig uitsloot en daarmee tot de agnostici behoort, vond hij dat kan niemand weten de Dieu bestaat. Nous Hebben Dieu immers nooit rencontré onze zintuigen kunnen waarnemen. Ook zegt Hume dat de bewering dat Dieu vervolmaakt est, en de perfectie nadert, alleen maar speculatief est. Immers est de wereld het dat bewijs Dieu bestaat, maar tegelijkertijd bevat de wereld zoals wij die niet kennen alleen liefde maar ook haat, rampen en enigerlei andere onvolmaaktheden. Ook het zelf, het objectieve bestaan ​​van logische noodzaak, causaliteit en validiteit van inductieve kennis zelf worden porte Hume geheel de gedeeltelijk verworpen.

Een Doel

De filosofie van Hume lijkt ambigu. Enerzijds est zijn ambigue filosofie destructief, en anderzijds est Constructief het.
  • Destructief - de wetenschap bevrijden van alle onwaarheden gebaseerd intuïtie op de plaats van empirie.
  • Constructief - nieuwe wetenschap creërend. De Menselijke natuur.

Methodisch twijfelen

La Meesterwerk de Hume »de Traité sur la nature humaine», est la camionnette de beschrijving op gebaseerd Isaac Newton de fysieke wereld middels de wetten van mechanica. Hij wilde iets doen wat er op lijkt. Een studie naar de psychologie van de ervaring dans de Hoop algemene Principes te vinden. Hume est mislukt hierin, omdat zijn taxonomique van 'indrukken en ideeën' est afgeleid van het veel bekritiseerde modèle Cartesiaanse. Cartesiaanse modèle wordt ook wel de Methodische twijfel genoemd, het systematisch aan alle bevindingen twijfelen. Hume est een bewijs voor de kracht dat logische Kritiek kan uitoefenen. De moderne filosofen Worstelen hier nog altijd mee.

Volgens Hume Ervaren nous nooit ons eigen zelf, maar zijn nous de continuer Keten van ervaringen. Het zelf est daarom een ​​illusie, nous zijn een van opeenvolging ervaringen perceptuele. '' Ik ben een niets dan percepties de pakket ''. Hume zegt dans deze trant dat de kracht mourir dwingt dat de ène gebeurtenis de andere volgt, causaliteit, ook nooit Ervaren wordt dans zintuiglijke indrukken. De ervaring is een van Keten elkaar opvolgende gebeurtenissen. De aanname dat de eerdere gebeurtenis tot een bepaald Gevolg leidt, est op gebaseerd de Menselijke verwachting, op geprojecteerd de werkelijkheid. Hier est volgens Hume geen rechtvaardiging voor.

Voortbouwend scepticisme

Hume est zelfs nog sceptischer. Dit blijkt uit zijn Kritiek op het redeneren inductief. Een voorbeeld uit de hedendaagse Realiteit; als je alleen Immigranten zou kennen mourir crimineel gedrag vertonen, kun je inductief redeneren en zeggen '' alle Immigranten zijn crimineel ''. Het voorbeeld wat Hume zelf geeft. Als je alleen Witte zwanen voorbij ziet Komen, en geen zwarte, dan kun je tot de conclusie Komen que 'alle zwanen esprit zijn ». Dit lijkt rechtvaardig, maar deze conclusies gaan verder dan de kennis van empirie en zijn niet daarom logisch gerechtvaardigd. Nous Weten immers dat niet alle Immigranten crimineel zijn, en dat er in Australië zwarte zwanen zijn gevonden. Regelmaat est logisch niet, al redeneert de mens zo.

Een lutte voor de wetenschap

Tot op de dag van vandaag proberen wetenschappers zich porte het inductieve redeneren Heen te Vechten. Immers bestaan ​​alle Wetenschappelijke Wetten uit generalisaties mourir voortgekomen zijn uit het inductieve redeneren van de mens. Dit houdt de moderne wetenschapsfilosofen nog altijd bezig. Karl Popper komt nog het dichtst bij het rechtvaardigen van inductie.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité