De Corporate Identity Mix

FONTE ZOOM:
Voor een sterk imago van een organisatie moet eerst de identiteit van de organisatie op zijn orde. Dit is wat de l'identité d'entreprise mélange zegt. Het est un modèle de een waarin elementen worden weergegeven mourir de identiteit van een organisatie de verzorgen. Ook het legt de lien met het dat imago bestaat van de organisatie. Elementen mourir voorkomen dans le modèle de het zijn persoonlijkheid, gedrag, symboliek en communicatieactiviteiten. Lees meer hier au cours ci-mix de.

L'identité d'entreprise

Bij entreprise gaat om het identité het geheel van karakteristieke Eigenschappen van een organisatie, houe de organisatie zich daadwerkelijk manifesteert en wat haar wezenlijke et caractéristiques zijn. Het gaat dus niet hier om het dat beeld bestaat van een organisatie, maar om houe de organisatie daadwerkelijk est.

Image de l'entreprise

Image de l'entreprise est het beeld van de organisatie zoals dat bij diversifiée bestaat publieksgroepen. Het gaat dus niet hier om houe de organisatie est, maar om houe de doelgroep denkt plus de organisatie. Het image de l'entreprise est O.A. van afhankelijk identité de l'entreprise. Volgens Birkigt, Stadler en Funck, meurent de CI-mix hebben opgezet, est l'image de l'entreprise helemaal afhankelijk van identité corporative de het.

CI-mix

De CI-mix est porte een modèle opgezet Birkigt, Stadler en Funck en 1988. In het modèle wordt laten zien welke elementen zorgen voor de persoonlijkheid, dus de sociétés identité van de organisatie. Daarnaast wordt het image de l'entreprise laten zien als een van de afspiegeling identiteit van de organisatie. Volgens poule wordt het imago van een organisatie enkel porte bepaald de identiteit van de organisatie rencontré de bijbehorende elementen. Het image de l'entreprise vormt een van projectie identité de l'entreprise. Van de CI-mix de l'zijn De:

1. Persoonlijkheid
De persoonlijkheid van de organisatie omvat de missie en de algemene doelstellingen van de organisatie. Dans le modèle de het Zie je de persoonlijkheid in het Midden staan. Dit komt omdat de omringende elementen communicatieactiviteiten, symboliek en gedrag samen zorgen voor de persoonlijkheid.

2. Gedrag
Gedrag staat voor de wijze waarop de organisatie zich manifesteert. Het kan hier om gedrag gaan in het par produit en dienstenaanbod, de prijsstelling en het sociaal gedrag. Bijvoorbeeld medewerkers houe van de organisatie omgaan rencontré klanten.

3. Symboliek
Symboliek wordt ook wel visuele herkenbaarheid genoemd. Het est de wijze waarop de organisatie zichtbaar est en huisstijl en de keuze van het beeldmerk. Het gaat om het bijvoorbeeld logo, site een en De Stijl in het gebouw van de organisatie.

4. Communicatieactiviteiten
Hier gaat het om de boodschappen mourir van de zender bij de ontvanger terecht Komen. Het gaat hier om korte- de langetermijndoelstellingen. Communicatie is een goed middel om de persoonlijkheid van een organisatie over te brengen.

Toepassing

De elementen uit de CI-mix kunnen kunnen in het beleid van de organisatie worden gebruikt. Uit het modèle zullen zoveel mogelijk op zijn elkaar moeten la afgesteld de De. Als eerst zal daarmee de identiteit van de organisatie verbeteren, maar het uiteindelijk zal image de l'entreprise positiever worden. Modèle Het vertelt ons dus eigenlijk dat voor het versterken van het beeld van een organisatie eerst aan de identiteit van de moet worden organisatie gewerkt.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité