De de la rhétorique

FONTE ZOOM:
Ondanks dat de klassieke rhétorique nog in de jaren voor Christus gevestigd est, est er nog veel van terug te vinden dans de theorieën moderne au cours redevoering. Rhétorique staat bekend als kunst van welsprekendheid. Tegenwoordig kun je de 'redevoering' terugvinden dans de la Taalbeheersing 'als Gebieden, «communication de la parole» de «rhétorique».

Verschillende perspectieven

Rhétorique als staat de bekend de kunst van welsprekendheid. Deze kunst wordt à vanaf de klassieke Oudheid besproken dans werken van bijvoorbeeld Aristote, Cicéron en Quintilianus. De la rhétorique de Zij vanuit verschillende perspectieven:
 1. De als een rhétorique praktische vaardigheid: het goed rhétorique est om te ambacht spreken.
 2. De als een theorie de la rhétorique: la rhétorique est de van Leer welsprekendheid.
 3. als een van Rhétorique De Vorm philosophies: la rhétorique houdt zich bezig remplies de vraag wat het goede spreken eigenlijk est.

Rhétorique était oorspronkelijk gericht op de gesproken / mondelinge reden. Toch valt het goed orteil passen te op geschreven teksten.

Geschiedenis Korte

Tegenwoordig zijn er in onze Samenleving veel plekken waar een debat gevoerd kan worden. Bij de oude Grieken en Romeinen était ce wel wat Minder. Zaken van algemeen Belang werden er en Openbare vergaderingen besproken.

In het oude Griekenland was het goed kunnen spreken erg belangrijk. Genomen Politieke Beslissingen werden er en volksvergaderingen. Toespraken waren er bij allerlei verschillende gelegenheden zeer gebruikelijk. Voor het goed kunnen redevoeren waren er de sofisten. De sofisten waren de leraren dans welsprekendheid. Populair Zij waren erg. Kondén gelijk la krijgen de De à dingen waar ze geen gelijk dans hadden: porte enkel goed te voeren rede. Waren Socrate Bekende, Platon en Aristoteles. Au jonge Grieken mourir graag carrière wilden maken van Namen bijles spraakleraren.

De zwaartepunt van de welsprekendheid Ging uiteindelijk naar Rome. A Rome était er een groot redenaar genaamd Cicéron. Schrijf hij een aantal importantes Les Theoretische werken als: De orale, De Inventione en La Rhétorique à Herennius. Ook était er Quintilianius rencontré zijn werk Institutio Oratio. Hierin hij het leven van de beschreef redenaar vanaf het aan het tot Wieg graf.

Inmiddels est de la rhétorique zo'n 2500 jaar oud.

Redes de verschillende soorten

 • Genre iudiciale: gebruikt in het Gerechtelijk Pleidooi. De centrale vraag était: schuldig of niet?
 • Deliberativum Genre: gebruikt als Politieke rede. De centrale vraag était: doen of niet?
 • Demonstrativum Genre: gebruikt als gelegenheidsrede. De centrale vraag était: Est-X mooi, goed, prijzenswaardig of niet?

De Vijf onderdelen van de rede klassieke

 1. Exorde: de Inleiding. Bestaande uit attentum parade: de aandacht van het Publiek trekken, benevolum parrare: het Publiek welwillend stemmen en docilem parade: het Publiek bereid krijgen om de boodschap vous begrijpen.
 2. Narratio: de vertelling van de toedracht, uiteenzetting van van stand Zaken.
 3. PROPOSITION / partitio: stelling en Indeling, Vooruitblik op argumenten filière gaan volgen.
 4. Argumentatio: argumenten en weerlegging van de tegenargumenten. Het wordt argumenten geven confirmatio genoemd, het argumenten van de weerleggen adversaire wordt Refutatio genoemd.
 5. Peroratio: het betoog samenvatten en de slotconclusie geven. Dit kan zijn de enumeratio: puntsgewijze opsomming van de hoofdpunten uit het betoog, des affectus: de probeert de spreker en vous op zijn bij spelen emoties toehoorders.

Aristoteles naar de Indeling van drie soorten bewijsmiddelen

 • Ethos: de spreker doet iets om het eigen karakter zo goed voor mogelijk te stellen. Hij de la zichzelf, en de daarmee redevoering zo geloofwaardig mogelijk te maken.
 • Pathos: rencontré pathos probeert de spreker réuni pour MiDDeLen Publiek in het een bepaalde gemoedsstemming vous brengen. Pathos omvat échelle het hele mogelijkheden aan om op te emoties wekken bij het Publiek.
 • Logos: Logos Betreft de eigenlijke, logische argumentatie, inclusief de geldige vormen waarmee geredeneerd wordt.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité