De kaizen filosofie

FONTE ZOOM:
Kaizen est een filosofie Japanse. Deze filosofie zegt dat een onderneming zichzelf moet blijven verbeter rencontré behup van kleine verbeterstappen. Deze verbeteringen worden bedacht en porte uitgevoerd de medewerkers zelf.

Definitie Kaizen

Kaizen est een gedachte, mourir au Japon stand tot est gekomen na de tweede Wereldoorlog. Het woord Kaizen betekent ?? ?? amélioration continue. Het Japanse woord 改 betekent ?? veranderen ?? en 善 betekend ?? goed ??.

Wat est Kaizen

Kaizen est een systeem medewerkers waarin alle zijn betrokken, van het gestion tot de schoonmaakploeg. Iedereen est om kleine verbeteringen voor te stellen base op een zeer de regelmatige gemotiveerd. Dit betekent niet eens par maand de eens per jaar, maar continu. Bedrijven Japanse, Zoals Toyota en Canon, realiseren 60 tot 70 verbetervoorstellen par medewerker per jaar. Deze genoteerd worden, besproken en eventueel ingevoerd. Dans de meeste gevallen gaat het kleine om verbeteringen. Kaizen est gebaseerd op het kleine implementeren van verbeteringen, op een base regelmatige.

Voor wie

Kaizen est geschikt voor alle vrijwel productie en assemblage bedrijven. De vraag filière resteert est, wie gaat dit uitvoeren? Het beste resultaat est te behalen, wanneer iedereen aan Kaizen meewerkt. Dit kan gedaan Worden porte bijvoorbeeld Kaizen Events te houden. Een Kaizen Event is een dag de dagdeel, waarbij verschillende werknemers een Werkplek onder de loep gaan nemen. Ze bespreken rencontré elkaar wat er verbeterd worden kan. Hierbij zijn de Werknemers van de vloer tot de Werknemers van het gestion bij vertegenwoordigd. De gestionnaires hebben vaak mooie en grote ideeën. De Werknemers van de vloer zien echter de praktische beperkingen. Porte goed samen te werken kunnen deze partijen dan toch tot een resultaat Komen.

Niet outil alleen een

Belangrijk bij de Implementatie van Kaizen, consiste en ce que les hommes WEET dat een outil alleen het niet est. Kaizen kan gebruikt worden om te verspillingen elimineren, maar de gedachte daarachter est echter cruciaal. Kaizen werkt niet zonder DAT hommes hier bewust van est. outils de Vele, Zoals 5S kunnen gebruikt worden, maar niet zonder de kennis van de achterliggende gedachte. Het équipe de hele moet dan ook deze achter gedachte staan.

Verbeteren Continu

Gedacht Westerse est Vaak ?? als het niet slecht gaat, hoeven nous het niet te verbeteren. ?? De kaizen filosofie staat voor het beter ?? biche, maak het beter, verbeter IETS ook als het goed al gaat, veulent als nous dat niet DOEN, kunnen nous niet concurreren remplies degene die het wel doen ??. Kaizen staat voor het opstellen van deze standaard standaards en continu verbeteren. Om deze standaards te ondersteunen, moedigt Kaizen ook formation van alle medewerkers aan, wat nodig est standaards om op te stellen en continu te verbeteren. Het komt dus voor een dat Werkplek meerdere keren verbeterd wordt. Dit is niet erg, maar juist aan te raden.

Masaaki Imai

Masaaki Imai est een van de goeroes Kaizen. Dans zijn boek «Kaizen» beschrijft hij de filosofie. Hierbij geeft HIJ praktijkvoorbeelden en conseils. Het is een erg prettige boek om de achterliggende gedachte van Kaizen te leren begrijpen. Als u meer flétrissement weten plus Onderwerp dit est dit boek zeer aan te raden.

Auteur: Masaaki Imai
Titel: Kaizen
3e druk, 2003
ISBN: 9014079850
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité