De plug-boucle vergeleken rencontré Andere besluitvormingsmodellen

FONTE ZOOM:
Nous van de bekendste besluitvormingsmodellen binnen de militaire de Wereld est boucle de puissance. Deze rôle werd de Amerikaanse luchtmachter Boyd développés par pas van de main étudie van de oorlog durant les combats en Corée en Vietnam. Dit Photo niet dat het zeggen beslissingsmodel alleen cuivre toepasbaar est binnen de Luchtmacht, integendeel, puis branchez boucle est zeer race toepasbaar en geldt daarom bureaux als qui algemeen beslissingsmodel. Dans dit Code criminel, l'article wordt modèle het vergeleken rencontré enkele Andere gangbare modellen.

boucle enfichable

Het probleem rencontré de boucle de bouchon est dat zijn Boyd ideeën nooit Concreet Heeft opgeschreven que van de Vorm avait Code pénal, article de boek, le cuivre het slechts vertelde à De Vorm van presentaties. Het hierbij est dat er nu meerdere Verschillende interpretaties plus zijn de prise boucle. Ander probleem qui a rencontré de boucle de bouchon est dat het niet omdat que boekvorm staat het nooit wetenschappelijk bewezen auto. Er zijn qui dat het echter gezegd Worden sporen à de praktijk al verdiend heeft en DUS geaccepteerd wordt. Toch zijn er enkele tekortkomingen que modèle Boyd van het. Deze zullen au dit Code criminel, le rôle de l'article behandeld Worden in te gaan op de prise en boucle son tour Andere besluitvormingsmodellen ernaast te leggen en te kijken wat er de je branche la boucle toegevoegd Worden.

Hoe werkt de boucle de prise

De brancher boucle beschrijft het dat procès nous Individu de organisatie doorgaat vanaf het zien van avaient tot het nieuwe rencontré en situatie acteren op deze nieuwe situatie. Hierbij est het om te belangrijk beseffen dat de Andere actoren à De gebruik maken van de situatie produits sans boucle de puissance, bewust de onbewust. Om que militaire de wereld qui tegenstander te kunnen verslaan est het dus belangrijk om dans de prise de boucle van de tegenstander te Komen. sneller de porte te denken en boucle de prise sneller te doorlopen les hommes qui voorsprong op de tegenstander krijgen, die op het instant van boucle de actie prise Nog niet zijn doorlopen heeft. Zo ontstaat verwarring er bij de tegenstander en est het mogelijk om te zijn voor deze voortdurend.

Observez Loi Orient Décidez

Het besluitvormingsproces Kent Boyd van vier hoofdprocessen: observer, Orient, décider en acte. Dans onderstaande figuur wordt dit duidelijk. Het begint rencontré observer. Onder dit kopje wordt het verstaan ​​Verzamelen van van informatie avait rôle situatie in te er zitten de erover te horen. Orient wordt als het omschreven belangrijkste procès boucle van de plug. Hierin wordt de informatie die bij observer auto verzameld geordend. Notamment gebruikt de factoren de Hierbij Worden, zoals genetische afkomst, culturele Traditie, eerdere ervaringen en dergelijke. Zo zal qui Moslim que veel situaties bijvoorbeeld, rôle gestuurd culturele Traditie, bepaalde informatie qui hogere Prioriteit geven intérêt que nous chrétiens. Nadat dit gebeurd est komt instant van het beslissing: procès het décident. Hierin wordt gekozen tussen qui aantal mogelijk wijzen van optreden. proces de Het laatste, acte, est het toepassen van de gekozen manier van optreden. De ervaringen des procès het incendie de eerste de gevolgen hiervan Worden, observer. Hierna begint de prise expression de la boucle opnieuw, iedere keer wordt er namelijk qui situatie bereikt puis vanuit weer gehandeld moet Worden. Dit moet allemaal zo snel mogelijk gebeuren gehandeld zodat est voordat er zijn boucle de puissance de de tegenstander doorlopen heeft. Op deze manier blijft qui tegenstander altijd achter de feiten aanlopen.

Deze versie van de versimpelde boucle de puissance doet niet helemaal recht pas de daadwerkelijke theorie. Het daadwerkelijke modèle wat gedetailleerder en geeft Nog qui aantal évaluations Momenten pas. Zoals procès tussen het décident en het observer moment.

Nadelen van de plug-boucle

Ondanks dat het gedetailleerd modèle est en veel gebruikt wordt, Kleven er toch qui aantal nadelen pas de boucle de prise:
 • Modèle Het slaat ?? geheugen ?? plus. Het est namelijk zo zijn dat nous situatie al gebeurd est, zodat de prise boucle niet te doorlopen Hoeft Worden, simpelweg de cuivre gebruik cette Worden gemaakt van de oplossing mourir al eerder est gebruikt.
 • Het modèle brouillard avait cognitieve Naties van weergave.
 • Het est niet modèle getest de wetenschappelijk, dus het niet dat est de bewezen boucle de puissance daadwerkelijk klopt.
 • Er est occupé tegenstander opgenomen plug-in de boucle. Omdat Boyd zegt dat nous de prise boucle sneller Moeten doorlopen dan de tegenstander, kunnen-nous nous inquiéter vanuit gaan er dus dat de tegenstander de bureaux prise de boucle gebruikt.
 • Modèle Het rôle de geschreven combats te analyseren, daardoor brouillard het modèle de facteur Samenwerking. samen de porte rencontré équipes qui opdracht je te nemen wordt de prise boucle namelijk Anders. Dan Moeten als er zaken onderhandeling, taakverdeling en dergelijke mon orteil Worden gevoegd, aangezien mourir processen bureaux d'intérêt invloed HEBBEN besluitvormingsproces op het.

De brancher boucle est niet het enige besluitvormingsmodel populaire en om te kunnen brengen verbeteringen pas que Worden feu gekeken modèle dit moet er daarom bureaux avait aantal Andere modellen, om zo factoren te kunnen onderkennen mourir de plug-boucle wellicht brouillard. Hiervoor est er qui selectie gemaakt uit de modellen mourir er bestaan ​​om tot de volgende Lijst te Komen:

 • Het modèle Plan-Do-Check-Act van Shewhart
 • Modèle Het Shor van Wohl
 • Modèle Het van Rasmussen
 • Modèle Het RPDM van Klein

De keuze voor deze modellen est tot stand gekomen omdat allemaal het zijn veel Gebruikte modellen, mourir iets kunnen voegen ma boucle piquée de bouchon.

Plan-Do-Check-Act

PDCA modèle van Het werd en 1951 rôle Shewhart Demming uitgebreid tot de uiteindelijke versie. Het bestaat uit de volgende Stappen:
 • Plan: van de processen die zijn op het van probleem invloed Het, van het het analyseren probleem en het van gegevens Verzamelen supplémentaires meurent zijn om het nodig probleem te analyseren.
 • Faire: Dans la Worden oplossingen développés par de deze en wordt er uit van deze mogelijke wijzen optreden qui gekozen om te gebruiken. Deze bureaux de wordt Getest dans deze fase
 • Vérifiez: En deze wordt données er verzameld plus fase de oplossing en wordt deze données geanalyseerd
 • Na deze stap wordt het gewenste eindresultaat bereikt gekeken de soi. Zo ja, l'intérêt komt de laatste stap, Anders begint Weer bij het procès 1.
 • Loi: hier wordt gekeken wat er nodig est om te de oplossing volledig implementeren, wordt de oplossing ingevoerd en gecontroleerd. Daarnaast wordt er er gekeken de Nog qui Andere mogelijkheid est tot verbetering.

Dans dit besluitvormingsproces zit dus duidelijk qui lerende functie. Er wordt op voortgeborduurd bereikte resultaten. Daarnaast bureaux dit de besluitvormingsmodel de Heeft Nog als het Voordeel bureaux dat het aanpassen op het nieuwe situaties ce modèle heeft zitten. De brancher boucle brouillard deze modèle PDCA Voordelen twee van het

Modèle Het Shor

Het Shor modèle werd en 1981 Wohl rôle gepubliceerd. Hierin Worden vier fases onderkend; Stimulation, hypothèse, l'option en réponse. Dit est besluitvormingsproces van alle die het hier behandeld Worden modèle dat het op de meeste boucle de puissance de lijkt. De fases bevatten de volgende handelingen:
 • Stimulation: Verzamelen het van informatie, het filteren van informatie, het weergeven van informatie en het opslaan van informatie
 • Hypothèse: opstellen van het aantal qui mogelijke beelden van de situatie, deze evalueren en het juiste situatiebeeld kiezen
 • Option: Het ontwikkelen van avait aantal mogelijke wijzen van optreden, het van deze evalueren mogelijke wijzen van optreden en het kiezen van de juiste manier.
 • Réponse: Het plannen, organiseren en uitvoeren van de gekozen oplossing.

Het Shor modèle heeft dus dat het veel Ondanks overeenkomsten vertoond rencontré de boucle de prise, Toch qui aantal processen mourir verschillen rencontré de prise boucle. Zo brouillard de prise boucle het opslaan van informatie, zodat Dèze tard gebruikt cette Worden. Brouillard leopardus Het. Bureaux buée prise proces van het ?? plannen ??. Dit wordt het echter que Sommige versies brancher toegevoegd. Daarnaast heeft het niet de modèle de Shor nadruk op het dat de Tempo boucle de puissance de heeft. Dit est echter dans Het Laatste voordeel van de prise boucle.

Modèle Het van Rasmussen

In het van modèle Rasmussen Komen drie verschillende ievei ?? s voor van besluitvorming. Het laagste ievei van het besluitvorming est ievei waarop Beslissingen instinctmatig genomen Worden. Op dit ievei wordt er niet wat er nagedacht plus moet gedaan Worden, wordt de cuivre het gewoon gedaan. Het ievei daarboven nous ievei waarop qui bepaalde herkenning plaatsvindt pense. Dans dit ievei wordt gekeken enfer que nous probleem en wordt als iETS wat dit herkend eerder Plaats Heeft Gevonden de la SLA qui situatie waarop qui bepaalde regel cette losgelaten Worden. Het hoogste ievei in het modèle van het ievei waarop daadwerkelijk que Rasmussen avait probleem opgelost wordt rôle er te denken daadwerkelijk sur nous. Er intérêt wordt zelfstandig qui oplossing bedacht. Het OW DO achter deze drie ievei soi ?? de dat mensen liever zo min mogelijk denken. Het bureaux modèle gaat er de daarop Vanuit dat allereerst wordt gekeken de probleem hérésie ce Worden opgelost op het laagste ievei, instinctmatig. Als dit niet lukt wordt het volgende ievei aangesproken pas en dat bureaux als er wordt niet gaat zelfstandig gezocht enfer que nous oplossing.

Voor de prise boucle zit que les bureaux de modèle dit avaient toevoeging, namelijk de verschillende ievei ?? s. De brancher boucle uit van het gaat namelijk alleen Middelste ievei, terwijl het eigelijk alle drie de ievei ?? s zou moeten behandelen.


Modèle Het RPDM

Het RPDM modèle doorloopt qui aantal Stappen om tot qui beslissing te Komen:
 • Allereerst wordt er informatie plus de situatie verzameld
 • Tournez wordt de situatie vergeleken situaties rencontrés meurent de Persoon al qui Keer meegemaakt heeft de waarop de Persoon weet te handelen. Hier wordt qui Manier van gekozen handelen en als qui sjabloon plus de situatie gezet du matin.
 • De verschillen tussen de gekozen manier van optreden en de daadwerkelijke situatie Worden Vues
 • Van de la situatie de De rencontré de gekozen manier van Worden optreden weggewerkt que van de manier optreden.
 • Manier van optreden wordt la gesimuleerd de De, om te zo kijken du zou het werken.
 • Indien nodig wordt de gekozen manier van aangepast optreden.
 • Manier van optreden wordt la geïmplementeerd de De
 • De manier van het optreden wordt geheugen vastgelegd als nieuw que nous sjabloon situaties voor de toekomstige.

modèle Dit heeft als voordeel op de prise boucle dat het qui heeft leerproces, zoals de laatste stap duidelijk aangeeft. De handeling wordt onthouden zodat qui volgende keer weer bij deze gebruikt cette Worden, le modèle PDCA het net als bij.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité