De Rastafari Beweging

FONTE ZOOM:
Denkt denkt waarschijnlijk vooral aan la marihuana Wie aan en Rastafari Rasta, dreadlocks en reggea. Maar veel meer en Rastafari est vindt zijn de Afrikaanse Oorsprong de la diaspora, waardoor Afrikaanse Slaven en hun afkomst en tradities grotendeels achterlieten en waarbij de Rasta-beweging poule een de l'Amérique de Nieuwe droom GAF. De meest beroemde rasta est waarschijnlijk Bob Marley, die zijn rencontré muziek de beweging bekend maakte. Rastafari est als religie zeer georganiseerd niet, het est ook een vooral Ideologie en Manier van leven.

Oorsprong van Rastafari

De Oorsprong van Rastafari Jamaïque ligt in het van de jaren twintig en dertig, dans de Arme wijken en bidonvilles. Jamaïque werd in die Tijd porte gekenmerkt grote armoede, Racisme en grote verschillen tussen armer en Rijk. Zo'n 98% van de Bevolking était afkomstig van Zwarte Slaven. De boodschap van Rastafari, waarbij trotte op het zijn-Zwart, terugkeer naar een Afrique en vrijheid van onderdrukking, werd gepredikt et ook een Vond gewillig gehoor bij de Arme, Zwarte Bevolking. Begon meth Marcus Garvey de De, die waren Israëlieten de naar de terugkeer Afrique predikte en dat de Zwarte Bevolking van Jamaïque, die als goddelijke straf naar Jamaïque waren verbannen. Ook predikte hij «fierté noire» als tegengif van het heersende Racisme. Hij omhelsde panafricanisme het een en stelde afro-centrische voor wereldvisie. Garvey binnen de beweging gezien wordt als een Tweede Johannes de Doper, hij voorspelde en 1927: «Kijk naar Afrique, waar een koning zal worden gekroond '. Deze Ras Tafari Makonnen était koning, die als keizer gekroond werd Haile Selassie, Keizer van Ethiopië op 2 novembre 1930. Hij Voerde de titels 'Veroverende Leeuw van de Stam van Judée', 'Verkozene porte Dieu' en 'Koning van der Koningen Ethiopië' . Dit zijn van de Keizer traditionele titels van Ethiopië en verwijzen naar het Oude Testament, benadrukt dat wordt dans de Christelijke erfenis terres van het. Voor de Rastafari de était de Kroning van Haile Selassie de van vervulling diversifiée Verzen uit de Bijbel en van de voorspelling van Garvey. Haile Selassie était de messie en Kroning rencontré zou zijn de terugkeer van de voormalige Slaven naar beginnen Afrique. De beweging werd genoemd naar en Ras Tafari Haile Selassie werd op de verpersoonlijking van Aard Dieu, Jah. Haile Selassie zelf ontkende persoonlijkheid en zijn goddelijke Garvey Vond Haile Selassie als een mislukking Keizer, vooral na zijn Verlies van de Troepen italien sur les terres de het. En 1937 een l'article de Garvey 'De mislukking van als Haile Selassie Keizer. Rastafari de blijven echter de goddelijkheid van de Keizer Ethiopische volhouden.

Noir et Blanc

Dans de jaren dertig begonnen vreedzame gemeenschappen zich en Jamaïque de la vormen, dans de sloppenwijken van Kingston, waren die gebaseerd op het-gedachtegoed Rastafari. Zich hier de gewoonten zoals ontwikkelden nous mourons tot op de dag van Vandaag kennen: de muziek, de dreadlocks, kunst en het typische taalgebruik. Leonard Howell était een van de grondleggers vastes Principes de van de beweging en hij Legde:
 • haat tegen de Blanken
 • van het Zwarte la course de
 • wraak op de Blanken voor hun slechtheid
 • Voorbereiding voor de terugkeer naar Afrique
 • het ontkennen, vervolgen en vernederen van de Jamaicaanse Regering en haar vertegenwoordigers
 • De Van erkenning keizer Haile Selassie als een de course superieur Wezen en enige leider van het Zwarte
Naarmate de beweging zich VERDER ontwikkelde veel van deze Principes werden aan de kant geschoven.

Hailé Sélassié en Jamaïque

Hoewel Haile Selassie zijn goddelijke besloot hij état ontkende en 1955 Grond Zwarten aan die wilden fraîche terug naar Afrique te Schenken. Rond de 2200 mensen keerden daadwerkelijk terug dans de jaren Zestig, poule de onder veel Rastafari. Deze groep kreeg echter zwaar het te verduren, de Ethiopische Bevolking had moeite om te poule Accepteren, de Regering mourir na Kwam Haile Selassie était niet van poule gediend en Velen verlieten Ethiopië.

Op 21 avril 1966 Haile Selassie bracht aan een bezoek Jamaïque, wat voor dans de Rastafari Velen-beweging een hoogtepunt dans hun Geschiedenis est. Ook Rita Marley, Bob Marley de Vrouw van, zag ourlet Tijdens bezoek dit en Bekeerde zich tot het rastafarisme. Op zijn Stigmata ze zag lichaam verschijnen en raakte overtuigd van zijn de goddelijkheid. Bracht de komst ook van Haile Selassie regen en Jamaïque, na een lange van période Droogte, dit droeg aan zijn voor de bij gelovigen goddelijkheid. Dat ze eerst de Bevolking van jamacia de Overtuigde de Rastafari Haïlé Sélassié moesten bevrijden, voordat ze refroidir terug naar zouden Ethiopië. Werd voor een de Rastafari avril 21 feestdag en het een werd Tevens gebeurtenis meurent de beweging legitiem maakte. Toen Hailé Sélassié en 1974 coup de Tijdens werd een en een jaar tard afgezet om het leven werd gebracht geloofden veel niet waar de Rasta était dit en dat hij Verborgen était tot de dag des Oordeels. Anderen dat hij Zeiden voortleefde individuele la porte de Rasta.

Het Geloof

Het van de Rastafari est de op het gebaseerd judéo-Christelijke geloof en wordt Jah genoemd Dieu. Ligt op het Oude de de en op de Openbaringen Testament. Het Boek van de Heilige Rasta est de la Saint Piby ', de Bijbel voor de Zwarte Man. Boek dit est op gebaseerd de Bijbel en porte werd de samengesteld Robert Athlyi Rogers van Anguilla en werd en 1924 uitgegeven. Alle opzettelijke verdraaingen porte Blanken bij de vertaling in het Engels porte zijn Rogers uit de Bijbel de gehaald. Jezus était de verpersoonlijk van Jah était en Zwart, na ourlet werd hij verpersoonlijkt porte Haile Selassie. Sa Majesté Impériale wordt Selassie genoemd: LUI oftewel «lui». Er est geen geloof dans Volgend een leven, maar als télécharger kijkt africaine naar de Hemel op Aarde. Zouden onsterfelijk zijn en het leven eeuwige hebben, als zowel de lichamelijk Spiritueel, iets wat "toujours vivant" le genoemd de wordt de Echte Rasta. Een ander belangrijk concept est 'I et I', wat ook gebruikt wordt dans plaats van 'vous et moi ». Mensen Het benadrukt de eenheid tussen Dieu en menselijkheid en de gelijkheid van alle. Ook het concept de «Babylone» est van rayé, Verwijst naar Europa dit en Amérique, De grootmachten mourir De Zwarten zo lang fr wreed onderdrukt en nog Steeds HEBBEN De achterstelling mens van de Zwarte en veille houden.

De Praktijk

Marijuana wordt porte ritueel gebruikt, wordt het wel ook 'marijuana' genoemd en ze zien als het een van cadeau de Rasta Dieu. Het wordt voornamelijk gebruikt Tijdens de twee belangrijkste Rituelen: raisonnements en Nyabingi. De raisonnement est vrij Informeel en wordt er gerookt marihuana en gediscussiëerd. Begint persoon het een rencontré roken van de Pijp en de anderen buigen hun Hoofd, vervolgens wordt de Pijp doorgegeven. De bijeenkomst est voorbij wanneer de deelnemers een voor een weggaan. De Nyabingi de Binghi est waarbij wordt een Gelegenheid gedanst en est meer Officieel van Aard, de bijeenkomst wordt gehouden Tijdens feestdagen en bij speciale gelegenheden. Deze dagen dansgelegenheden kunnen meerdere durian. 'S Nachts gedanst wordt er er en overdag wordt gerust en gepraat. Vaak commentaires duizenden bij zo'n Gelegenheid la Bijeen de Rastafari.

Volgen een echte tamelijk rigoreus dieet Ital dat wordt la genoemd de Rastafari, waarbij ze afzien van vlees, l'alcool en alle onnatuurlijke producten. Alles wat bewerkt est, wordt geweigerd en veel rastafari de zijn vegetariërs en veganisten. Koffie en melk worden als onnatuurlijk beschouwd en producten worden zoveel mogelijk rauw gegeten. Wordt ook gedronken er geen l'alcool, de marihuana tot dat dans tegenstelling wordt als onnatuurlijk gezien, omdat het gefermenteerd est.

Dreadlocks hebben voor een speciale betekenis Rasta de. Op de eerste plaats est Bijbelse Gebod er om het niet te iemands haar knippen. Daarnaast est het er uiterlijk van de van permanente de Leeuw, wat voor een belangrijk symbool est, Afrique omdat het de Rasta, en Ethiopië de Leeuw van Judée representeert. De natuurlijkheid en Eenvoud van het naar kapsel verwijzen Afrique, la liggen de waar de racines van de Rasta.

Daarnaast zijn er De Drie kleuren: Rood, groen Geel en mourir zijn voor de Rasta belangrijk de fr altijd opduiken. Rood staat voor triomfantelijke Kerk 'en voor het van de Martelaren Bloed de van de Rasta dans de vrijheidsstrijd. Goud de staat voor de rijkdom Geel van het Afrikaanse Land en groen voor het vruchtbare Ethiopië. Daarnaast staat voor het Volk Zwarte Zwart en speelt de Leeuw importantes Les als een à rouleaux »de Leeuw van Judée ', Haile Selassie, l'Afrique en kracht. De Rastafari beweging l'worden onderverdeeld dans drie importantes Les «Huizen ': de Btabhinghi, de Bobo Ashanti en de Twaalf Stammen van Israël.

De Rastafari-beweging internationaal vooral bekend werd porte toedoen muziek van. Nom rencontré Bob Marley zorgde voor wereldwijde herkenning, samen chez: reggea-bandes diverses.

Rastafari Feestdagen:
 • 7 janvier ?? Ethiopisch Orthodoxe Kerstmis
 • 25 Maart ?? Verjaardag van Keizerin Menen
 • 21 avril ?? Verjaardag van het aan bezoek van Hailé Sélassié en Jamaïque, bekend ook als Jour Grounation
 • 25 mei ?? Afrikaanse Bevrijdingsdag
 • 16 Juin - van Leonard P. Howell Verjaardag
 • 23 Juillet ?? Verjaardag van keizer Haile Selassie
 • 17 augustus ?? Verjaardag van Marcus Garvey
 • 11 septembre ?? Ethiopisch Nieuwjaar
 • 2 novembre ?? De van Kröning Haile Selassie
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité