De stadstaten van Soemerië

FONTE ZOOM:
Voorgangers de Van de Soemeriërs waren die de Obeid-mensen de vlakten van Mesopotamië bevolkten. Huthuizen ronde de Ze, voornamelijk bestaande uit LEEM dans stro. Soemeriërs tard kwamen uit Voor-indie, mourir de stad Oer gedurende 200 jaar tot hun hoofdstad promoveerden. Daarna kwam de van opkomst Akkad.

Algemeen

Volgens de bijbel Zou Nimrod de Stichter zijn van alle koninkrijken van Mesopotamië. De kwamen Soemeriërs de 3500 v.Chr. vanuit het Oosten in het zuiden van Mesopotamië aan. Ze de la zich dans 35 stadstaten met een Koning aan het hoofd, die ook voorging dans une op een strijd Wagen mourir voortgetrokken werd muilezels de porte. Omstreeks 3000 v.Chr. strijden tientallen stadstaten om de heerschappij sur les terres de het. De stad Kisj verwierf zich Onder de als Koning Etana Eerste des macht sur une stadstaten overige dans vormde samen rencontré Enmebaragesi de Eerste van deze stad dynastie. Niet één van de Soemerische stadvorsten est er echter dans Geslaagd een blijvend gezag sur une andere stadsvorsten dire verkrijgen. Het meest Succesvol daarbij était nÓg Loegalzaggesi van Oemma Wiens gezag zich omstreeks 2300 v.Chr. uitstrekte buiten het eigenlijke thuisland. Doordat het Leger van de stadskoningen, bewapend rencontré speren dans Schilden, gewoonlijk maar een bestond uit honderdtal krijgers, moesten de Soemeriërs à spoedig Plaats maken voor de Noordelijk van poule Akkadiërs wonende. Deze woonden in het zuiden dans stroomopwaarts van de Rivier de Eufraat. Les soms Ze de Wel 5400 l'homme, bewapend remplies speren, Bijlen dans pijl dans Boog, op de brengen été dans veroverden dan ook Onder het Sargon Soemerische gebied om er vervolgens tweehonderd jaar over te heersen.

Anders dan bij de vroege Soemeriërs werd de Koning van Akkad bezien als een godheid, meurent de ordonnée dans un handhaafde de Wereld. De macht Van de Priesters werd en dit Kader dan ook overgedragen aan het Hof à gunstelingen daarvan. Hongersnood de porte interne opstanden dans invallen van de uit de Bergen afdalende Goeteeërs bezegelden omstreeks 2150 v.Chr. het beaucoup van het Akkadische rijk. Vanaf deze tijd tot 2080 v.Chr. Hadden deze Goeteeërs de suprematie, vervolgens welke porte Utuchengal van Oeroek werd overgenomen. Daarna bras het Oer III tijdperk van 2065 - 1955 v.Chr. aan. Enige begrippen dans wetenswaardigheden: OEMM = moeder, Abba / Abba = Zee, vaderen à prendre avant = Priester. De Gemiddelde bewonersaantallen van de steden bedroeg 20 - 25000. Als afstandsmaat or parasanger in het hiernamaals werd Kur genoemd. De werd priesterklasse Lu-Mah genoemd dans un sang de opperpriester. De priesterlijke Forêt werd ensi de Lugal genoemd, vanaf 2000 v.Chr. était de Titel ensi echter gedegradeerd tot provinciale Gouverneur, die Forêt verantwoording schuldig zijn était omtrent Zaken die zijn gebied aangingen.

De stad Oeroek

De Koning van Eerste deze stad Meskiaggasjer, mourir rond 3000 v. Chr. aan de macht kwam, a été wellicht machtiger nÓg dan Etana de Koning van Kisj. Deze stad avait tot 50000 inwoners dans une forêt, mourir tevens Geestelijk leider était werd Dans genoemd. De hemelgod Anu, des akkadische / Semitische Naam voor Un, était un Oppergod dans gehuwd rencontré Antum. Bekend les als de Hij de nietsdoende Dieu, omdat hij zich verre Hield van het gekrioel Onder ourlet. Godin van vruchtbaarheid était Inanna. De Eerste van deze stad dynastie bestond uit Enmerkar- Lugalbanda- Doemoezi dans Gilgamesh. Hiervan werd Doemoezi tard tot vegetatiegod verklaard Onder zijn Semitische Naam Tammoez. Modèle de stond Gilgamesh voor de mytische Herakles, diens zoo était Ur-Lugal. Oorlogen rencontré Oer dans Kisj werden winnend Afgesloten, doch de traditionele vijanden de Elamieten profiteerden van de onderlinge krijgshandelingen van de Soemeriërs om het terre-à-dire onderwerpen. Eerst honderd jaar na Gilgamesh werd Soemerië weer Onafhankelijk. De vierde dynastie van Oeroek, mourir bestond uit vijf koningen, regeerde van 2456 - 2427 v.Chr. Dans un stad werd bijbel de deze Erech genoemd.

De stad Lagash

Dit était un hoofdstad van een stadstaat waartoe Sirara dans Girsu behoorden. De oppergodin van Girsu était Bau, mourir de vrouw était Girsu. Dans un Tempel van zijn Bau unieke archieven gevonden, bestaande uit ongeveer 1600 kleitabletten rencontré economische verslagen.
De Eerste van dynastie Lagash bestond uit Urnansche- Eannatum- Entemena- Lougalanda-Urukagina. Deze stad avait directe toegang tot de Zee, dat het vandaar groter était dan Kisj dans Oemma. Het Noordelijk les als bekend de Deel van Lagash Guenna. De heerser werd hier ensi genoemd. Eannatum veroverde Grote van Gebieden Babylonie, waaronder Oemma, Kisj, Oer dans Oeroek. Dynastie de Lagash heerste van van 2480 -. 2350 v.Chr, tevens Wat de gouden eeuw voor de stad Oer était.

De stad Akkad

Deze porte stad werd de Amoerieten als betiteld Babylone.
De maangod Nanna werd Sid genoemd dans Akkad, wat een bloeitijd avait van 2350 - 2150 v. . Chr, porte Vooral toedoen van de Grote veroveraar Sargon, die ingevolge regeerde de koningslijsten van van Soemerië 2334 - 2279 v. Chr. Diens vrouw était Taslultum dans hogepriesteres van beroep, wat het tevens beroep était van zijn dochter Enheduana. Het Ambt van Koning kon uitsluitend verkregen Worden uit van de handen hogepriesteres, mourir de Godin op Aarde vertegenwoordigde. Hij veroverde Onder meer Mari, chance à un fourgon de repos Elam, Chypre, Palestine, het Koninkrijk Hoerritisch dans overwon 50 gouverneurs van se Lugal-zage-, par Koning van Oeroek. Sargon était daarbij de Eerste heerser meurent er een grande op Leger na Hield. Hij zijn verdeelde Leger à neuf bataillons van 600 homme, welke Onder leiding Stonden van een colonel en stelde Nieuwe gevechtstactieken dans. Zijn totalement strijdmacht bedroeg 5400 l'homme, hetgeen correspondeert mis une moitié sar. Dans un veroverde Gebieden werden Gouverneurs aangesteld, echter des Administrateurs porte werden Sargon ongemoeid gelaten. Dans zijn porte alles totaliteit de werd Sargon Centraal aangestuurd. Zijn Soldaten werden niet zo goed betaald dans dienden hun soldij aanvullen rencontré par opbrengsten van plunderingen dans un veroverde Gebieden. Tenslotte avait hij de volledige Contrôle plus d'un Zijde routes. En 2300 Soemerië porte veroverd Zuidelijk v.Chr werd de Akkadiërs cultureel de mindere dans vond er een van de versmelting Plaats Soemerische dans Semitische godsdienst. De Semieten, bestaande uit Joden, Arabieren, Arameërs dans Akkadiërs, waren afkomstig uit de waterarme Gebieden tussen du Sinaï dans un fourgon de randgebergten Arabische zuidkust. De Akkadiërs bleven echter de Soemerische taal wel gebruiken voor de eredienst.

De expansiedrang werd aangewakkerd porte een toenemende behoefte aan grondstoffen, hout speciaal dans metalen. Onder zijn ook bewind werd de Akkadische taal gestandaardiseerd dans aangepast voor het spijkerschrift. Vanaf de ambtsperiode van Sargon Hadden alle Akkadische / Babylonische dans Assyrische Namen van personen dans plaatsen een betekenis, daarvoor Dus niet. De Akkadische taal est un Oudste Semitische taal. Andere Semitische talen zijn het Amoritisch, Aramees / Chaldéens dans Hebreeuws.

Mythe: Sargon wat wettige Koning betekent werd na zijn porte geboorte zijn moeder mourir hogepriesteres était in een commande gestopt dans te eau gelaten dans un Eufraat. Hij werd daarna porte eenvoudige mensen opgevoed om daarna wijnschenker dire Worden bij de Koning van Kisj, zijnde Oer-Zabate. . Hij overwon vervolgens deze Koning dans bleef daarna ook Lugal-zagesi, de Koning van Oeroek du Baas. Tevens stichtte hij Akkad dans maakte dit tot zijn hoofdstad. Er était vanuit scheepvaart Akkad naar Dilmoen Magan dans Melukhkha. Porte zijn la zonen de Sargon werd Rimusch mourir negen jaar regeerde dans Manischtusu die het jaar 15 uithield. Beide werden Overigens vermoord. De kleinzoon van Sargon Naram-Sin nam vervolgens 37 jaar de touwtjes dans handen dans breidde het rijk zelfs uit. Onder zijn zoo Sjar-kali-sjarri était er echter à achteruitgang dire bespeuren. Uiteindelijk Ging Rijk van de stad Akkad dix Onder aan de invallen van de Goeteeërs meurent van uit de Bergen vlakten van Akkad overstroomden.

De stad Oer

Vanaf 2500 v. Chr. heerste de Eerste dynastie van Oer Meskalamdug - Mesannepada - Puabi. Par périodiquement VANAF 2450 v.Chr. stond bekend als de gouden eeuw voor deze stad. De derde dynastie van van Oer 2065 - 1955 v.Chr. vormde de laatste bloeiperiode van de Soemeriërs dans kenmerkte zich porte het bouwen van talrijke Religieuze bouwwerken Onder andere de Tempel voor Nanna, zijnde stadsgodin van Oer in een van de toename literatuur. De heersers de vijf dans deze Waren périodiquement achtereenvolgens Oer-Nammoe van 2047 - 2030 v.Chr ,, Wiens rijk zich uitstrekte plus geheel Mesopotamië en Elam, Sjoelgi 2030 - 1982 v.Chr, Amar-Sin, Sjoe-Sin a Ibi-Sin. Uiteindelijk Ging ook dit rijk, dat a été opgedeeld dans meer dan 40 provincies dix Onder aan particularisme. De Reden daarvoor était dat de stedelijke- dans lagere meer functies dans meer dans handen kwamen van bepaalde familles, een van zodat oligarchie ontstond ambtenaren. Daar Boven op een kwam nÓg conflit met het ook uit stadstaten bestaande Elam, dat een ook plus Oude cultuur beschikte dans gelegen a été dix oosten directe van Soemerië. Van les Bendes de Het Nomaden, hongersnoden dans epidemieën maakten het Plaatje compleet. Desondanks werd het centrale gezag nÓg enige Tijd porte gehandhaafd de heersers van de stad Isin, meurent de Handel bevorderden particuliere. Uiteindelijk porte kwam toedoen van een Amoritische Nomaden einde aan deze beschaving. Porte assimilatie waarbij de Nomaden zich versmolten rencontré par Oude élite, ontstond uiteindelijk weer een Nieuwe bovenlaag.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité